0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Stavba domu svojpomocne ‚Äď mont√°Ňĺ okien a ich nastavenie

V treŇ•om diele seri√°lu svojpomocne sme pop√≠sali, ńćo je dobr√© si pred mont√°Ňĺou zaistiŇ• a nasleduj√ļce riadky bud√ļ patriŇ• popisu samotnej mont√°Ňĺi a tieŇĺ porad√≠me, ako nov√© okn√° nastaviŇ•.

Podrobn√© preŇ°tudovanie n√°vodov

Iste ste uŇĺ pońćuli o tom, Ňĺe aby ste s nov√Ĺmi oknami boli spokojn√≠, musia byŇ• spr√°vne namontovan√©. A ako presne na to? Pozrite sa do naŇ°ej sekcie n√°vodov, kde n√°jdete podrobn√Ĺ popis vr√°tane n√°kresov ukotvenia. A postup inŇ°tal√°cie sme tieŇĺ natońćili. Zo sk√ļsenost√≠ od naŇ°ich z√°kazn√≠kov vieme, Ňĺe je potrebn√© sa zameraŇ• predovŇ°etk√Ĺm na nasleduj√ļcich 7 bodov.
 
Stavba domu svojpomocne ‚Äď mont√°Ňĺ okien a ich nastavenie

Spr√°vne vyv√°Ňĺenie r√°mu

  • ‚ÄĘ D√°vajte si pozor na priehyb na vŇ°etky strany a to nielen kr√≠diel pri nosen√≠, ale aj r√°mov pri inŇ°tal√°cii.
  • Aby ste zv√ĹŇ°ili izolańćn√© vlastnosti okna, odpor√ļńćame, obzvl√°Ň°Ň• pri novostavb√°ch, inŇ°talovaŇ• paropriepustn√© a parotesn√© p√°sky. Viac uvid√≠te v tomto videu.
  • D√°vajte si pozor na spr√°vne umiestnenie okna vońći osteniu, obzvl√°Ň°Ň• to plat√≠ v pr√≠pade v√§ńćŇ°ieho zateplenia, aby okno nebolo pr√≠liŇ° hlboko. Niekedy majitelia novostavieb, keńŹ pl√°nuj√ļ zateplovaŇ•, volia tzv. predsaden√ļ mont√°Ňĺ, ńćo znamen√°, Ňĺe sa okn√° vsadia do zateplovacej vrstvy, vńŹaka ńćomu sa eliminuj√ļ tepeln√© mosty.
  • Postr√°Ňĺte si vyv√°Ňĺenie r√°mu ako v zvislej, tak vo vodorovnej rovine vr√°tane uhloprieńćky. Spr√°vne namontovan√© a vyv√°Ňĺen√© okno, pozn√°te tak, Ňĺe sa pri otvoren√≠ nebude kr√≠dlo h√ĹbaŇ•, teda ńŹalej otv√°raŇ• ani naopak zatv√°raŇ•.
Stavba domu svojpomocne

DodrŇĺanie vzdialenost√≠ kotviacich prvkov

  • Dbajte na dodrŇĺanie vzdialenosti kotviacich prvkov, dvojn√°sobne to plat√≠ pri tmav√Ĺch dek√≥roch, ktor√© sa v lete viac zahrievaj√ļ a teda viac rozŇ•ahuj√ļ.
  • Priestor medzi r√°mom a osten√≠m riadne vypeŇąujte (len ale do 2/3, pena eŇ°te nabubn√°).
  • ‚ÄĘ Do dvoch mesiacov stiahnete ochran√ļ p√°sku. Ak pońćas uvedenej doby nestihnete urobiŇ• vn√ļtorn√© omietky a vonkajŇ°iu fas√°du, mus√≠te na okn√° daŇ• nov√© p√°sky s igelitom. P√īvodn√© ochrann√© p√°sky ale naozaj nenech√°vajte na okn√°ch dlhŇ°iu dobu, pretoŇĺe sa m√īŇĺe staŇ• (obzvl√°Ň°Ň• pri okn√°ch orientovan√Ĺch na juh), Ňĺe sa p√°ska do plastu tzv. zapeńćie a pri jej d√°van√≠ dolu budete musieŇ• pouŇĺiŇ• napr√≠klad noŇĺ√≠k a povrch poŇ°kriabete.
Po mont√°Ňĺi pravidelne vetrajte a okn√° nastavte

Po mont√°Ňĺi pravidelne vetrajte a okn√° nastavte

UŇĺ sme spomenuli, Ňĺe z okien je nutn√© odstr√°niŇ• ochrann√© p√°sky, ale t√Ĺm to nekonńć√≠. Po mont√°Ňĺi je nutn√© d√īsledne vetraŇ•, aby sa v dome nehromadila vlhkosŇ•. Plastov√© okn√° s√≠ce nie s√ļ na vlhkosŇ• tak n√°chyln√© ako dreven√© okn√°, predsalen je ale dobr√© sa nadmernej vlhkosti zbaviŇ•. Rovnako odpor√ļńćame okn√° nastaviŇ•, aby nedoch√°dzalo k drhnutiu, alebo naopak netesneniu. Ako presne pri nastaven√≠ postupovaŇ•, sa dońć√≠tate v tomto n√°vode.
Kovanie tieŇĺ nezabudnite raz rońćne premazaŇ•, rovnako tak odpor√ļńćame oŇ°etriŇ• tesnenie a plastov√© povrchy. VŇ°etky prostriedky k √ļdrŇĺbe n√°jdete v tejto udrŇĺiavacej sade. Jej pravideln√Ĺm pouŇĺ√≠van√≠m predńļŇĺite ŇĺivotnosŇ• okien.  
Profesion√°lna sada na √ļdrŇĺbu plastov√Ĺch okien a dver√≠

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Tipy a triky pri um√Ĺvan√≠ plastov√Ĺch okien

Tipy a triky pri um√Ĺvan√≠ plastov√Ĺch okien

Okn√° s√ļ nepostr√°dateńĺnou s√ļńćasŇ•ou a funkńćn√Ĺm prvkom domu a sl√ļŇĺia‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne ‚Äď ńćasov√© pl√°novanie mont√°Ňĺe

Stavba domu svojpomocne ‚Äď ńćasov√© pl√°novanie mont√°Ňĺe

VŇ°etci, ktor√≠ stavaj√ļ, vedia, ako je d√īleŇĺit√© spr√°vne nańćasovanie.‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie

Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie

Aby okn√° veńĺkostne ńćo najlepŇ°ie vyhovovali, doporuńćujeme vymurovan√łĶ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne

Stavba domu svojpomocne

KaŇĺd√° stavba zańć√≠na projektom. Bez toho dnes nez√≠skate ani stavebn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok