00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Jednokrídlové sklopné plastové okná

Filtre rozmerov a ńŹalŇ°√≠ch parametrov

Kategorie:

Sklo:

otv√°ranie:

Rozmery:

Potrebujete in√Ĺ rozmer?
Vytvorte si ho.
AKCIA
Vn√ļtorn√© Ňĺal√ļzie zadarmo
00Dni00Hodiny00Min√ļty00SekundyKeńŹ objedn√°te spolońćne s oknami aj Ňĺal√ļzie, z√≠skate ich pre dan√© okn√° zadarmo.Viac info

Jednokr√≠dlov√© sklopn√© plastov√© okn√°, hoci s√ļ menŇ°√≠ch rozmerov a nedaj√ļ sa otv√°raŇ• klasicky dokor√°n, n√°jdu vyuŇĺitie v kaŇĺdom rodinnom i bytovom dome. ŇĹiadna dom√°cnosŇ• sa totiŇĺ nezaob√≠de bez miestnost√≠, ako je k√ļpeńĺŇąa, Ň°pajza, pr√≠padne nejak√° technick√° miestnosŇ•, kotolŇąa, pivnica... A pr√°ve pre nich je sklopn√© okno ako stvoren√©. M√° s√≠ce len v√Ĺklopn√ļ funkciu a otv√°ra sa ako ventilańćka, ale v pr√≠pade potreby, napr. pri um√Ĺvan√≠, je moŇĺn√© ho √ļplne vyklopiŇ• ‚Äď stańć√≠ povoliŇ• poistku.

Vyberajte zo Ň°irokej ponuky rozmerov, alebo si nechajte vyrobiŇ• okn√° na mieru pomocou konfigur√°tora. Maxim√°lna odpor√ļńćan√° Ň°√≠rka je cca 1 400 mm (v z√°vislosti na v√ĹŇ°ke okna). Minim√°lna moŇĺn√° Ň°√≠rka a v√ĹŇ°ka sklopn√©ho okna je cca 400 mm.

V√Ĺhody okien zo skladov√Ĺch z√°sob

Velk√Ĺ sklad plastov√Ĺch okenNaŇ°a firma s niekońĺkorońćn√Ĺmi sk√ļsenosŇ•ami na trhu v√°m m√īŇĺe poskytn√ļŇ• veńĺa produktov zo skladov√Ĺch z√°sob, vńŹaka ńćomu budete maŇ• okn√° do p√°r dn√≠ doma. NavyŇ°e si zaklad√°me na veńĺmi n√≠zkych cen√°ch pri zachovan√≠ vysokej kvality. Hlavn√Ĺmi prednosŇ•ami naŇ°ich v√Ĺrobkov s√ļ skvel√© termoizolańćn√© parametre, bezprobl√©mov√Ĺ chod a dlh√° ŇĺivotnosŇ•. Ak b√Ĺvate v Brne a okol√≠, alebo m√°te cestu okolo, zastavte sa v naŇ°om sklade a uk√°Ňĺkovej predajni v KuŇôimi, kde je moŇĺnosŇ• osobn√©ho odberu tovaru.

Końĺko s nov√Ĺmi oknami uŇ°etr√≠te?

Ako je zn√°me, plastov√© okn√° ńćlovek zvyńćajne kupuje kv√īli Ň°etreniu za energie na vykurovanie. S naŇ°imi v√Ĺrobkami Ň°etr√≠te dvojn√°sobne, a to nielen peniaze, ale aj veńĺa ńćasu. Pozrite sa na to podrobnejŇ°ie.

Bude sa v√°m eŇ°te hodiŇ•

Mont√°Ňĺn√≠ materi√°l
Pre mont√°Ňĺ okien svojpomocne je potrebn√© doplniŇ• objedn√°vku eŇ°te o mont√°Ňĺny materi√°l. Odpor√ļńćame do koŇ°√≠ka prihodiŇ• udrŇĺiavaciu sadu na okn√° a dvere, vńŹaka ktorej bud√ļ okn√° st√°le ako nov√©.

Farebné prevedenie

Biela je ‚Äď ńćo sa t√Ĺka plastov√Ĺch okien, teda aj t√Ĺch sklopn√Ĺch ‚Äď najńćastejŇ°ou vońĺbou pri ich k√ļpe. Ale daj√ļ sa zaobstaraŇ• aj v niekońĺk√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch dekoroch a farb√°ch: tmav√Ĺ alebo zlat√Ĺ dub, orech, mahag√≥n, ńćokol√°dov√° hned√°, Ň°ed√° ńći antracitov√°. Je len na v√°s, ńći sa rozhodnete maŇ• dekor iba na vonkajŇ°ej strane (pr√≠platok cca 20%), alebo obojstranne zvonku aj zvn√ļtra (pr√≠platok cca 38%). Ku kaŇĺd√©mu bielemu oknu patr√≠ elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka v bielej farbe, k dekorovan√©mu vo farbe hnedej. Za pr√≠platok je moŇĺn√© objednaŇ• kńĺuńćku v striebornej alebo bronzovej farbe.

Moderné profily

Moderne Profile

҆esŇ•komorov√© profily s√ļ vybaven√© oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami. Ich kvalita sa prejavuje dlhodobou priliehavosŇ•ou k r√°mom, odolnosŇ•ou proti deform√°ci√°m a skvel√Ĺmi tepelnoizolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami, ńćo v√Ĺrazne napom√°ha k √ļspore n√°kladov za energie. Stavebn√° hńļbka je 80 mm, a pokiańĺ ide o dizajn ‚Äď zaoblen√Ĺ vzhńĺad s predsaden√Ĺm kr√≠dlom p√īsob√≠ moderne a predch√°dza zatekaniu vody pri prudk√Ĺch zr√°Ňĺkach.

 

Odolné kovanie

S√ļńćasŇ•ou sklopn√Ĺch okien je vysoko kvalitn√© kovanie, ktor√© zaisŇ•uje dlhodob√Ĺ bezprobl√©mov√Ĺ chod ‚Äď jednoduch√© otv√°ranie a zatv√°ranie okna bez zadrh√°vania. Tieto komponenty odober√°me od overen√©ho nemeck√©ho v√Ĺrobcu. Kovanie Winkhaus activPilot obsahuje bezpeńćnostn√© a nastavovacie body, ktor√© zniŇĺuj√ļ riziko vl√°mania.

Kvalitné zasklenie

V Ň°tandarde dod√°vame dvojit√© zasklenie, ale na z√°klade vaŇ°ich poŇĺiadaviek zhotov√≠me aj okn√° s trojsklami. Trojit√© zasklenie sa vyuŇĺ√≠va predovŇ°etk√Ĺm v n√≠zkoenergetick√Ĺch domoch. Stańć√≠ poŇĺiadavku zadaŇ• v konfigur√°tore pri objedn√°vke pomocou funkcie ‚ÄěVytvor si vlastn√© okno‚Äú. NaŇ°e plastov√© okn√° s izolańćn√Ĺmi dvojsklami dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu tepla Uw=1,3W/m2K, trojit√© zasklenie dokonca aŇĺ Uw=0,85 W/m2K. VylepŇ°en√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°m pom√°ha minimalizovaŇ• rosenie okna.

ńĆo sa t√Ĺka vzhńĺadu zasklenia ‚Äď Ň°tandardn√Ĺm typom je ńć√≠re priehńĺadn√© sklo, ale moŇĺno objednaŇ• aj nepriehńĺadn√© ornamentn√© zasklenie (najŇĺiadanejŇ°√≠ je vzor k√īra alebo chinchila). Hod√≠ sa najm√§ do miestnost√≠, kde je potreba zaistiŇ• dostatok s√ļkromia, takŇĺe napr√≠klad v k√ļpeńĺni. Obzvl√°Ň°Ň• na menŇ°√≠ch sklopn√Ĺch okn√°ch je tento druh skla ńćasto vyuŇĺ√≠van√Ĺ.

Tesnenie

tńõsnńõn√≠

V Ň°peci√°lnych dr√°Ňĺkach profilov jednokr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch sklopn√Ĺch okien je osaden√© veńĺmi kvalitn√© dvojit√© dorazov√© tesnenie. Je zhotoven√© z vysoko elastick√©ho materi√°lu typu EPDM. V√Ĺrazne minimalizuje √ļnik tepla a napom√°ha tak k √ļspore energi√≠ za vykurovanie. Tesnenie nie je probl√©m v pr√≠pade opotrebenia vymeniŇ•.

Prepojenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Napojenie mal√Ĺch sklopn√Ĺch plastov√Ĺch okien na vedńĺajŇ°ie vchodov√© alebo balk√≥nov√© dvere nie je √ļplne beŇĺn√° z√°leŇĺitosŇ•, ale vńŹaka rovnakej stavebnej hńļbke 80 mm to nie je probl√©m. VŇ°etky v√Ĺrobky PREMIUM je moŇĺn√© na seba napojiŇ• a vytvoriŇ• zostavy podńĺa vlastnej potreby a fant√°zie. M√īŇĺete k tomu vyuŇĺiŇ• jednoduch√Ĺ spojovac√≠ profil ‚ÄěH‚Äú ‚Äď pre menŇ°ie zostavy, alebo statick√Ĺ spojovac√≠ profil s v√Ĺstuhou ‚Äď pre konŇ°trukciu v√§ńćŇ°√≠ch zost√°v.

A doplnky ku sklopn√Ĺm okn√°m?

Rovnako ako k ostatn√Ĺm plastov√Ĺm okn√°m moŇĺno aj k t√Ĺm sklopn√Ĺm zaobstaraŇ• cel√ļ radu okenn√Ĺch doplnkov. Stańć√≠ v objedn√°vke ku konkr√©tnemu produktu zadaŇ•, o ktor√© m√°te z√°ujem, a to pri kliknut√≠ na ‚ÄěK√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom‚Äú. M√īŇĺete maŇ• parapet interi√©rov√Ĺ aj exteri√©rov√Ĺ, modern√© Ňĺal√ļzie ovl√°dan√© retiazkou aj sieŇ• proti hmyzu. Pre vyŇ°Ň°iu bezpeńćnosŇ• je moŇĺn√© zak√ļpiŇ• Ň°peci√°lne okenn√© kńĺuńćky ‚Äď uzamykateńĺn√© alebo s detskou poistkou.

UŇĺitońćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ okna svojpomocne

N√°vod na obsluhu a nastavenie plastov√Ĺch okien

Videon√°vod na √ļpln√© vyklopenie sklopn√©ho okna

ńéalŇ°ie rady a postupy n√°jdete v sekcii n√°vody n√°vody

Natońćili sme pre v√°s zauj√≠mav√© vide√°Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ