0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Mont√°Ňĺne peny a lepidl√° pre plastov√© okn√°

Mont√°Ňĺnou penou pohodlne vypln√≠te otvory pri osadzovaniu plastov√Ĺch okie alebo dver√≠. Pon√ļkan√© mont√°Ňĺne peny zaruńćuj√ļ dobr√© tepeńĺne aj zvukovo izolańćn√© vlastnosti, vyznańćuj√ļ sa vysokou v√ĹdatnosŇ•ou a objemovou  st√°losŇ•ou. Pre peny zo z√°vitom pon√ļkame aj aplikańćn√ļ piŇ°tońĺ. Pre oŇ°etrenie problematick√Ĺch miest stavebn√©ho otvoru m√°me v ponuke tieŇĺ lepidlo na paroz√°brany, s ktor√Ĺm vytvor√≠te parotesn√Ĺ a vzduchotesn√Ĺ spoj.
 
Mont√°Ňĺna pena SOUDAL trubińćkov√° 750 ml (letn√°)
Kvalitn√° jednosloŇĺkov√° mont√°Ňĺna pena SOUDAL s trubińćkov√Ĺm aplik√°torom je pripraven√° ihneńŹ k pouŇĺitiu. Je vyroben√° z vysoko kvalitn√Ĺch surov√≠n a pomocou modern√Ĺch technol√≥gi√≠. VńŹaka tomu je veńĺmi v√Ĺdatn√°, dobre a efekt√≠vne sa aplikuje, po vytvrdeniu je objemovo st√°la. Spoj neztr√°ca tepeńĺn√© ani izolańćn√© vlastnosti. S mont√°Ňĺnou penou pohodlne vypln√≠te potrebn√© otvory pri osadzovaniu vŇ°etk√Ĺch typov plastov√Ĺch okien a dver√≠. Balenie peny obsahuje priamo aj aplik√°tor a nieje preto nutn√© kupovaŇ• piŇ°tońĺ pre jej ńŹalŇ°iu aplik√°ciu. Urńćen√° pre letn√© pouŇĺitie.
 
Mont√°Ňĺna pena SOUDAL trubińćkov√° 750 ml (zimn√°)
Kvalitn√° jednosloŇĺkov√° mont√°Ňĺna pena SOUDAL s trubińćkov√Ĺm aplik√°torom je pripraven√° ihneńŹ k pouŇĺitiu. Je vyroben√° z vysoko kvalitn√Ĺch surov√≠n a pomocou modern√Ĺch technol√≥gi√≠. VńŹaka tomu je veńĺmi v√Ĺdatn√°, dobre a efekt√≠vne sa aplikuje, po vytvrdeniu je objemovo st√°la. Spoj neztr√°ca tepeńĺn√© ani izolańćn√© vlastnosti. S mont√°Ňĺnou penou pohodlne vypln√≠te potrebn√© otvory pri osadzovaniu vŇ°etk√Ĺch typov plastov√Ĺch okien a dver√≠. Balenie peny obsahuje priamo aj aplik√°tor a nieje preto nutn√© kupovaŇ• piŇ°tońĺ pre jej ńŹalŇ°iu aplik√°ciu. Urńćen√° pre zimn√© pouŇĺitie.
 
Mont√°Ňĺna pena piŇ°tońĺov√° 870 ml (letn√°)
Profesion√°lna r√Ĺchlotuhn√ļca, n√≠zkoexpanz√≠vna piŇ°tońĺov√° mont√°Ňĺna pena je veńĺmi v√Ĺdatn√° a mont√°Ňĺ okien alebo dver√≠ je s Ňąou veńĺmi r√Ĺchla a efekt√≠vna. Mont√°Ňĺna pena m√° vńŹaka Ň°peci√°lnńõj v√Ĺrobnej recept√ļre v√ĹdatnosŇ• aŇĺ 70 L z jedn√©ho litra, vńŹaka tomu je jej uŇĺitie ekonomick√©. VńŹaka svojim v√Ĺnimońćn√Ĺm vlastnostiam sa uplatn√≠ predovŇ°etk√Ĺm pri n√°rońćn√Ĺch profesion√°lnych realiz√°ci√°ch. Po vytvrdeniu sa nezmrŇ°Ň•uje a neztr√°ca vynikaj√ļce tepelne a zvukovo izolańćn√© vlastnosti. Zvukov√Ĺ √ļtlum m√īŇĺe byŇ• aŇĺ 58 dB. Pre jej aplik√°ciu je nutn√° aplikańćn√° piŇ°tońĺ, ktor√ļ je rovnako moŇĺn√© k√ļpiŇ• v naŇ°om eshope. V pr√≠pade, Ňĺe rob√≠te jednor√°zov√ļ mont√°Ňĺ, odpor√ļńćame trubińćkov√ļ mont√°Ňĺnu penu, ktor√° obsahuje aj aplik√°tor a nieje tak nutn√° ńŹalŇ°ia invest√≠cia do mont√°Ňĺnej aplikańćnej piŇ°tole.
 
PiŇ°tońĺ na penu NBS AL4
ńĹahk√° aplikańćn√° piŇ°tońĺ pre vŇ°etky aplik√°cie polyuretanov√Ĺch mont√°Ňĺnych pen zo z√°vitov√Ĺm syst√©mom up√≠nania. VydrŇĺ√≠ vńŹaka kvalitn√©mu mechanizmu a telu z odoln√©ho plastu.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami