Spracovanie osobných údajov
Bez zmlúv a papierovania
Expedícia k vám domov do 3 dní
Viac ako 1000 kusov na sklade
Kvalita švajčiarskeho koncernu Arbonia AG

Spracovanie osobných údajov

Zoznámenie sa s požiadavkami článku 13 nariadenia GDPR

„Informácie o spracovaní osobných údajov poskytovaného v prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov.“

Na webových stránkach www.skladova-okna.cz, www.skladove-okna.sk, www.fenster-sofort.at, ww.fenster-sofort.de v sekcii spracovanie osobných údajov nájdete detailné informácie, ako sa staráme o vaše osobné údaje. Všetko samozrejme plne v súlade so zmyslom Článku 13 nariadenia GDPR

1) Ak sa osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov získavajú od dotknutej osoby, poskytne správca v čase získania osobných údajov subjektu údajov tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje správcu a jeho prípadného zástupcu;

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
TT HOLDING, as
Tišnovská 2029/51 664 34 Kuřim
IČ: 241 71 034
DIČ: CZ 241 71 034
Spoločnosť vedená na Mestskom súde v Prahe, v oddieli B, vložke 17584

Korešpondenčná adresa spoločnosti: TT HOLDING, as, Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim.

Kontaktné údaje zástupcu správcu osobných údajov: Ladislav Horčica; gdpr@ttholding.cz

b) prípadne kontaktné údaje prípadného poverenca pre ochranu osobných údajov;

Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol ustanovený.

c) účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie;

Účelom spracovania sú nasledujúce doklady/úkony:

 • komunikácia v rámci zmluvných vzťahov,
 • obchodné ponuky,
 • vybavenie projektov,
 • predbežná objednávka,
 • zmena v objednávke,
 • objednávka,
 • zmena v objednávke,
 • niektorá položka nie je skladom,
 • prijatá platba,
 • pripravené na expedíciu,
 • daňové a účtovné doklady (príjmový doklad, faktúry, dobropisy),
 • odovzdávacie dokumentácie (dodacie listy),
 • reklamácie a dokumenty s nimi spojené,
 • interné prehľady a tlačové zostavy,
 • používateľa softvéru (identifikácia používateľa),
 • emailová komunikácia – využitá emailová adresa pre písomné informovanie k stavu zákazníkovej objednávky, o naskladnenom tovare, o expedícii tovaru, o odovzdaní objednaného tovaru transportné firme, kontrola spokojnosti zákazníka, a taktiež pre poskytnutie hodnotenia nákupu na webových stránkach tretích strán.

Právnym základom je plnenie zmluvy v zmysle Článku 6, odsek 1, písmeno b), c), f) nariadenia GDPR.

Rozsah prijímaných osobných údajov:

 • Meno, priezvisko, E-mail – minimálny rozsah potrebný k spracovaniu ponuky.
 • Meno, priezvisko, adresa (fakturačná adresa, dodacia adresa – v prípade zaistenia dopravy zo strany spoločnosti TT HOLDING, as), email, telefónne číslo- minimálny rozsah potrebný na uzatvorenie zmluvného vzťahu v prípade objednávky výrobkov, či konkrétneho zadania požiadavky na servis alebo reklamáciu.

d) oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. f);

Vytváranie vnútropodnikových tlačových zostáv a prehľadov na účely spracovania zákaziek.

Dokumenty k zákazke:

 • cenová ponuka,
 • predbežná objednávka,
 • objednávka,
 • kontrolný list,
 • dodací list,
 • reklamačný protokol,
 • návod na obsluhu.

Účtovné doklady:

 • roforma faktúra,
 • zálohová faktúra,
 • konečná faktúra,
 • dobropis.

E-mailová komunikácia:

 • Predbežná objednávka okien a doplnkov č .....
 • Objednávka okien a doplnkov č .....
 • Informácie o stave objednávky č .....
 • Informácie o stave objednávky č .....- prijaté platba
 • Zmena v objednávke č .....
 • Vaša objednávka č ..... je pripravená k expedíciu
 • Poďakovanie za nákup

e) prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;

Príjemcom osobných údajov je ich správca uvedený v bode a), ďalej môžu byť odovzdávané ďalším príjemcom:

 • koncoví zákazníci
 • zástupcovia obchodných a dodávateľských organizácií
 • poskytovatelia služieb v oblasti účtovného a daňového poradenstva
 • poskytovatelia služieb v oblasti vymáhania pohľadávok
 • poskytovatelia služieb v oblasti prepravy zásielok
 • užívateľa SW- zamestnanci (spolupracovníci) spracovateľa
 • dodávatelia služieb v oblasti on-line marketingu

f) Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín.

2) Okrem informácií uvedených v odseku 1 poskytne správca subjektu údajov v čase získania osobných údajov tieto ďalšie informácie, ak sú nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovania:

a) doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

 • Predbežná objednávka/predzmluvné návrh má platnosť 1 mesiac.
 • Poskytnutné osobné údaje použité na účel predbežnej objednávky, resp. predzmluvného návrhu a rezervácie tovaru sú evidované a archivované po dobu 24 mesiacov, pričom dopytujúci môže po uplynutí platnosti predzmluvného návrhu požiadať o bezodkladné zmazanie osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov použitých pre účel nákupu tovaru, resp. uzavretia zmluvy sú podľa zákona povinne evidované po dobu 120 mesiacov.
 • Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sú osobné údaje automaticky mazané.

b) Subjekt osobných údajov môže požadovať od správcu:

 • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • ich opravu,
 • vymazanie, ak pominie zákonný dôvod ich spracovania,
 • požadovať obmedzenia spracovania,
 • namietať proti ich spracovaniu,
 • požadovať prenosnosť údajov.

c) Subjekt osobných údajov má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je ÚOOÚ.

d) Osobné údaje sú subjektom údajov poskytnuté pre účel prípravy, prípadne následného uzavretia kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné realizovať zmluvný vzťah medzi kupujúcim a dodávateľom.

e) Pri spracovaní osobných údajov, dochádza k automatickému zasielanie dotazníka spokojnosti zákazníka (emailovou formou), zo strany marketingovej spoločnosti Heureka Shopping sro, z dôvodu vylepšenia služieb spoločnosti TT HOLDING, as

f) Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme pre splnenie svojich zmluvných záväzkov a pre tvorbu, prezentáciu a odoslanie predzmluvných návrhov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o zákonné dôvody na ktoré písomný súhlas zákazníka, nie je vyžadovaný. Ďalej Vaše osobné údaje neprofilujeme.

g) Subjekt osobných údajov má právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnej podobne.

84
presne toľko okien a dverí sme Vám minulý týždeň doručili až k Vám domov
204
toľko zákazníkov obslúžili naše operátorky po telefóne minulý týždeň
85
objednávok sme prijali v uplynulom týždni
Navštivte osobne
náš showroom
Nájdete nás vo 5 európskych krajinách
Odbavili sme už 54 518 objednávok a dodali vám viacej ako 200 000 okien

Od našich zákazníkov

Ďakujem Vám za dodanie obj.tovaru. Som stopercentne spokojený. Tranzakcia prebehla tak ako som to predstavoval. Kvalitné okná boli dodone čas.termíne bez závad. Sú kvalitné a pekné.
Dodacia lehota dodrzana, pri telefonickom kontakte ustretovost, velmi mila a ochotna pani. Prijemne ceny. Takto keby fungoval kazdy obchod, tak by neexistoval nespokojny zakaznik. Dakujem. Budem potrebovat dalsie okna a som plne rozhodnuty, ze sa obram znovu na Vas.

Ďalšie hodnotenia a fotografie z realizácií od našich zákazníkov tu