00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Trojkrídlové plastové okná

Filtre rozmerov a ńŹalŇ°√≠ch parametrov

Kategorie:

Farba:

Sklo:

Rozmery:

Potrebujete in√Ĺ rozmer?
Vytvorte si ho.

Trojkr√≠dlov√© plastov√© okn√° n√°jdu vyuŇĺitie najm√§ v rodinn√Ĺch domoch, a to ako v rekonŇ°trukci√°ch, tak v novostavb√°ch. Pri t√Ĺch s√ļ trendom posledn√Ĺch rokov sk√īr dvojkr√≠dlov√© okn√°, avŇ°ak ak t√ļŇĺite po veńĺk√Ĺch okn√°ch, trojkr√≠dlov√© s√ļ ide√°lne. Ich ŇĺivotnosŇ• dosahuje niekońĺk√Ĺch desiatok rokov. VŇ°etky produkty v naŇ°om e-shope maj√ļ skvel√Ĺ pomer kvality a ceny a daj√ļ sa ihneńŹ odobraŇ• z uk√°Ňĺkovej predajne v KuŇôimi pri Brne. Tovar zo skladov√Ĺch z√°sob, ktor√© ńć√≠taj√ļ viac neŇĺ tis√≠covku okien a dver√≠, tieŇĺ v pr√≠pade z√°ujmu veńĺmi r√Ĺchlo odoŇ°leme prepravnou sluŇĺbou.

Trojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°Dve kr√≠dla b√Ĺvaj√ļ spravidla iba otv√°rav√© s funkciou mikroventil√°cie a jedno otv√°ravo sklopn√©. Za drobn√Ĺ pr√≠platok je vŇ°ak moŇĺn√© opatriŇ• ventil√°ciu taktieŇĺ dve zost√°vaj√ļce kr√≠dla. Okn√° maj√ļ vylepŇ°en√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°mik, ktor√Ĺ minimalizuje rosenie.

Trojkr√≠dlov√© okn√° so Ň°tulpom

Variant trojkr√≠dlov√©ho okna s jedn√Ĺm stńļpikom a jedn√Ĺm Ň°tulpom je najŇĺiadanejŇ°√≠. Po otvoren√≠ vŇ°etk√Ĺch troch kr√≠del zostane v r√°me jeden pevn√Ĺ deliaci stńļpik a zost√°vaj√ļce dve kr√≠dla bud√ļ bez stredov√©ho stńļpika, alebo so Ň°tulpom. Nie je nutn√©, aby bolo okno rozdelen√© presne na tri tretiny; pomer veńĺkost√≠ kr√≠del si m√īŇĺe z√°kazn√≠k zvoliŇ• podńĺa svojich predst√°v.

Trojkr√≠dlov√© okn√° s dvomi stńļpikmi

Trojkr√≠dlov√© okno sa d√° vyrobiŇ• aj s dvomi stńļpikmi. To je vhodn√© najm√§ pri okn√°ch v√§ńćŇ°√≠ch rozmerov ‚Äď stńļpik okno celkovo spevn√≠. Minim√°lna odpor√ļńćan√° Ň°√≠rka cel√©ho okna je pribliŇĺne 1800 mm. Maxim√°lna moŇĺn√° Ň°√≠rka je zhruba 3000 mm.

Końĺko s nov√Ĺm oknom uŇ°etr√≠te?

√öspora peŇąaz√≠ pri n√°kupe trojkr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien rozhodne nie je zanedbateńĺn√°. ҆etr√≠te uŇĺ pri n√°kupe, keńŹŇĺe kupujete vysoko kvalitn√© produkty za veńĺmi n√≠zke ceny. ńéalej Ň°etr√≠te ńćas, pretoŇĺe okn√° zo skladov√Ĺch z√°sob s√ļ pripraven√© k okamŇĺit√©mu osobn√©mu odberu alebo k veńĺmi r√Ĺchlemu odoslaniu prepravnou sluŇĺbou, a n√°sledne uŇ°etr√≠te veńĺa peŇąaz√≠ na energi√°ch za vykurovanie. Pozrite sa na to podrobnejŇ°ie.

Pred√°vame aj mont√°Ňĺny materi√°l

Mont√°Ňĺny materi√°l pre plastov√© okn√°
Pri mont√°Ňĺi svojpomocne budete okrem samotn√Ĺch okien potrebovaŇ• eŇ°te mont√°Ňĺny materi√°l. Pridajte do n√°kupn√©ho koŇ°√≠ka teda kotviaci materi√°l, mont√°Ňĺne peny a tmely. A aby vaŇ°e okn√° ńćo najdlhŇ°ie Ňĺiarili novotou, odpor√ļńćame tieŇĺ udrŇĺovaciu sadu.

V ponuke je biela, antracit a drevodekór

V√Ĺber zo 15 farieb a dekorovBiela alebo dreven√Ĺ dek√≥r? Obidve je moŇĺn√©. Biele trojkr√≠dlov√© okn√° s√ļ povaŇĺovan√© za Ň°tandard, daj√ļ sa vyuŇĺiŇ• pre v√§ńćŇ°inu domov a bytov. Niekedy ale c√≠tite, Ňĺe by vzhńĺad v√°Ň°ho obydlia z√≠skal √ļplne nov√Ĺ rozmer vńŹaka inej farbe; v tom pr√≠pade pon√ļkame Ň°ed√ļ, antracitov√ļ, ńćokol√°dovo hned√ļ alebo imit√°ciu dreva (mahag√≥n, orech, tmav√Ĺ alebo zlat√Ĺ dub). A ńći bude dek√≥r z oboch str√°n (vonkajŇ°ej a vn√ļtornej), alebo iba z vonku ‚Äď to uŇĺ z√°leŇĺ√≠ ńćisto na v√°s. Dekorovan√© okn√° s√ļ oproti bielym drahŇ°ie; ak zvol√≠te imit√°ciu dreva len z exteri√©ru, pr√≠platok rob√≠ cca 20 %, ak i z interi√©ru, pr√≠platok je cca 38 %.

KaŇĺd√© trojkr√≠dlov√© plastov√© okno je vybaven√© elegantn√Ĺmi hlin√≠kov√Ĺmi kńĺuńćkami. V bielej farbe pri bielych okn√°ch, v hnedej pri dek√≥roch. Je moŇĺn√© si tieŇĺ k√ļpiŇ• kńĺuńćku v bronzovej alebo striebornej farbe.

Pekn√Ĺ a praktick√Ĺ zaoblen√Ĺ profil

Modern√≠ profily plastov√Ĺch oken Z√°kladom trojkr√≠dlov√Ĺch okien s√ļ vysoko kvalitn√© Ň°esŇ•komorov√© profily v modernom zaoblenom designe s predsaden√Ĺm kr√≠dlom. To predch√°dza zatekanie vody pri veńĺk√Ĺch daŇĺńŹoch. Profily poch√°dzaj√ļ od Ň°vajńćiarskeho v√Ĺrobcu a s√ļ vystuŇĺen√© oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami, ktor√© zaisŇ•uj√ļ tvarov√ļ st√°losŇ• a predch√°dzaj√ļ deform√°ci√°m. Rovn√© a nepokr√ļten√© profily potom zaisŇ•uj√ļ priliehavosŇ• kr√≠del k r√°mom, a zabraŇąuj√ļ tak zbytońćn√Ĺm √ļnikom tepla. Okrem skvel√Ĺch tepelno izolańćn√Ĺch vlastnost√≠ v√Ĺborne izoluj√ļ tieŇĺ hluk z ulice.

Odolné celoobvodové kovanie

Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus Na kvalitnom okennom kovan√≠ activPilot ńći SIEGENIA AUBI Titan od spońĺahliv√©ho nemeck√©ho v√Ĺrobcu z√°vis√≠ spr√°vna funkcia a bezprobl√©mov√Ĺ chod okna. VńŹaka dostatońćn√©mu mnoŇĺstvu nastavovac√≠ch bodov maj√ļ okn√° dlh√ļ ŇĺivotnosŇ• a niekońĺk√Ĺch bezpeńćnostn√Ĺch bodov zvyŇ°uje odolnosŇ• proti vl√°maniu.

Kvalitné zasklenie

Zasklenie je vhodn√© pre inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom Trojkr√≠dlov√© plastov√© okn√° s√ļ v Ň°tandardnom preveden√≠ vybaven√© dvojit√Ĺm zasklen√≠m, ktor√© spravidla postańćuje pre v√§ńćŇ°inu bytov a domov. AvŇ°ak na z√°klade zv√ĹŇ°en√Ĺch poŇĺiadaviek na tepeln√ļ a zvukov√ļ izol√°ciu m√īŇĺeme dodaŇ• okn√° s trojsklami. Okn√° s dvojsklom dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu tepla Uw=1,3W/m¬≤K, s trojit√Ĺm zasklen√≠m potom aŇĺ Uw=0,85 W/m¬≤K. To n√°jde vyuŇĺitie najm√§ v n√≠zkoenergetick√Ĺch domoch a tam, kde je potrebn√© zv√ĹŇ°iŇ• termoizolańćn√© vlastnosti. PoŇĺiadavky na trojsklo stańć√≠ zadefinovaŇ• v konfigur√°tore pre vytvorenie vlastn√©ho okna.

҆tandardne s√ļ okn√° zasklen√© ńć√≠rym priehńĺadn√Ĺm sklom. Pre miestnosti v nich je potrebn√© zachovaŇ• dostatok s√ļkromia (ordin√°cia lek√°rov, k√ļpelne‚Ķ), je moŇĺn√© nechaŇ• zaskliŇ• nepriehńĺadn√Ĺm ornamentn√Ĺm sklom (najŇĺiadanejŇ°√≠m vzorom je chinchila alebo k√īra).

Dvojité elastické tesnenie

Dvojit√© elastick√© tesnenie Veńĺmi kvalitn√© dvojit√© dorazov√© tesnenie z vysoko elastick√©ho materi√°lu typu EPDM je s√ļńćasŇ•ou profilov vŇ°etk√Ĺch plastov√Ĺch okien PREMIUM, takŇĺe ani trojkr√≠dlov√© nie s√ļ v√Ĺnimkou. Tesnenie minimalizuje √ļnik tepla, teda prispieva k √ļspore energie za vykurovanie. Po nejakej dobe m√īŇĺe d√ījsŇ• k jeho opotrebeniu, ale je moŇĺn√© je vymeniŇ•.

Prepojenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Prepojenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠ Trojkr√≠dlov√© plastov√© okn√° PREMIUM sa daj√ļ veńĺmi jednoducho nap√°jaŇ• na jednokr√≠dlov√© alebo dvojkr√≠dlov√© okn√°, balk√≥nov√© ńći vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere, keńŹŇĺe maj√ļ zhodn√ļ stavebn√ļ hńļbku 80 mm. Vytv√°rajte zostavy podńĺa potreby pomocou jednoduch√Ĺch spojovac√≠ch profilov ‚ÄěH‚Äú alebo v pr√≠pade konŇ°trukcie v√§ńćŇ°√≠ch zost√°v pomocou statick√Ĺch spojovac√≠ch profilov s v√Ĺstuhou.

Pred√°vame aj parapety, Ňĺal√ļzie a siete

Ňĺal√ļzie K plastov√©mu oknu je urńćite potrebn√© k√ļpiŇ• eŇ°te parapety ‚Äď vn√ļtorn√© a vonkajŇ°ie. ńéalej Ňĺal√ļzie a siete proti hmyzu. ńĆokońĺvek z uveden√©ho chcete k objedn√°vke pridaŇ•, kliknite pri detaile okna na ‚ÄěK√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom‚Äú. Okenn√© kńĺuńćky s√ļ s√ļńćasŇ•ou okna, avŇ°ak, ak si prajete kńĺuńćku s detskou poistkou, alebo bezpeńćnostn√© uzamykateńĺn√ļ, vyberte si z naŇ°ej ponuky. Detsk√° poistka zabraŇąuje n√°hodn√©mu otvoreniu mal√Ĺmi deŇ•mi a uzamykateńĺn√° kńĺuńćka sŇ•aŇĺuje pr√°cu zlodejom.

UŇĺitońćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ okna svojpomocne

N√°vod na obsluhu a nastavenie plastov√Ĺch okien

Videon√°vod na √ļpln√© vyklopenie sklopn√©ho okna

ńéalŇ°ie rady a postupy n√°jdete v sekcii n√°vody

Natońćili sme pre v√°s zauj√≠mav√© vide√°Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ