00 €
Celkom0 €bez DPH
Pokračovať do košíka

Návod na obsluhu, údržbu a nastavenie okien a dverí z PVC

Ovládanie a bezpečná obsluha
Zatvorené
Otvorené
Sklopené
Škárová mikroventilácia
Nikdy neotáčajte kľukou pri pri otvorenom okennom krídle!!!
Okenné krídlo nesmie byť vystavené prídavnému zaťaženie
Nenarážajte a netlačte krídlo na okraj okenného otvoru
Neklaďte žiadne predmety medzi rám a krídlo

Čistenie po ukončení montáže

Naše výrobky z PVC profilov sú odolné voči vápnu a cementu. Pohľadové plochy profilov sú chránené ochrannou snímateľnou fóliou, ktorá chráni výrobok proti prípadnému zafŕkaniu maltou. Túto fóliu odporúčame odstrániť po montáži, najneskôr však do 1 mesiaca od dátumu montáže. Vplyvom pôsobenia tepelných účinkov slnečného žiarenia môžu pri prekročení tejto lehoty vzniknúť pri odstraňovaní ochrannej fólie ťažkosti.

Znečistením maltou sú ohrozené nielen plastové profily, ale aj sklá a kovania. Môže dôjsť k poleptaniu, ktoré by nemuselo byť odstrániteľné. Odstráňte preto čerstvé postriekania maltou ihneď čistou vodou (nikdy nie na sucho!). Odstraňovanie zvyškov malty neprimeraným spôsobom môže viesť k poškriabaniu profilov. Prípadné zvyšky zatvrdnutej malty preto odstraňujte opatrným odklepnutím drevenou alebo plastovou špachtľou.

Znečistenie kovania alebo tesnenia výrobkov môže viesť k poškodeniu funkcie výrobkov. Venujte prosím tiež pozornosť prípadnému upchatiu odvodňovacích drážok, ktoré sa nachádzajú na spodných častiach rámov. Aj tento konštrukčný prvok výrobku, dôležitý pre jeho dokonalú funkciu, musí zostať pri vykonávaní murárskych prác a po ich ukončení v čistom, priechodnom stave.

Čistenie okien a dverí v priebehu bežného užívania

Použité profily majú hladký povrch, ktorý je veľmi jednoducho umývateľný a ošetrovateľný. Naše rady vám ešte viac uľahčia práce spojené s čistením.
 
  • Na čistenie môžete použiť bežné tekuté čistiace prostriedky pre domácnosť, ktoré sú vhodné pre povrchy umelých hmôt. Pri suchom čistení vzniká statická elektrina.
  • Obzvlášť zatvrdnuté fľaky môžu byť odstránené lapovanou handrou (napr. z vláknitého papiera) za použitia liehového čistiaceho prostriedku.
  • Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce hrubšie brúsne častice (prostriedky na báze piesku), ktoré rovnako ako drôtenky a podobné prostriedky vedú k poškriabaniu.
  • Nepoužívajte na čistenie alebo umývanie technické prostriedky ako sú rozpúšťadlá (benzín, acetón), kyslé výrobky (na báze kyseliny sírovej a pod), zásadité výrobky (napr. na báze čpavku), riedidlá a iné agresívne látky, ktoré napádajú povrch profilov a mohli by viesť k zmene zafarbenia, poleptaniu či vytvoreniu fľakov.
  • ak sa objavia znečistenia, ktoré nemožno uvedenými prostriedkami odstrániť, obráťte sa na nás po radu.

Údržba kovania a tesnenia

Odporúčame 1x ročne namazať niekoľkými kvapkami oleja závesy a uzávery podľa nižšie uvedenej schémy. Mazacie miesta kovania ošetrite tak, aby olej nestekal po vonkajších plochách kovania a neznečisťoval povrch výrobku. Na mazanie nepoužívajte kyslé a živicu obsahujúce tuky. Prebytočné mazivo zotrite suchou handrou. Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii. Ako vykonať jednoduché a rýchle nastavenie okien (dverí) pomocou nastavovacieho kľúča, ktorý vám bol odovzdaný po montáži, sa dočítate na poslednej strane tohoto dokumentu.
Pred príchodom zimy zľahka potrite gumové tesnenia glycerínom alebo prostriedkom Silica.

Prečo, kedy, kde a ako sa musí vetrať

Keď sa sklá vašich nových okien raz zarosia, je to dôkaz o ich tesnosti, nie závada! Vaše znepokojenie je však pochopiteľné. Veď vaše staré okná túto vlhkosť odviedli, avšak v spojení s únikom tepla. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu bola odvádzaná u starých okien medzerami a štrbinami, čo mohlo byť pokladané za určitú automatickú výmenu vzduchu, ktorá pre vás riešila problematiku jeho prirodzeného obsahu vlhkosti a zrážanlivosti tejto vlhkosti na sklách za určitého tlaku vzduchu pri dosiahnutí teploty rosného bodu. Logickými a prirodzenými nevýhodami bol prievan a spomínané tepelné straty. Vlhkosť vzduchu a kondenzácia vodných pár pri dosiahnutí teploty rosného bodu na ploche izolačného skla sú bežným fyzikálnym javom, ktorému sa dá predísť postupom, ktorý je uvedený ďalej.

Vyvetrajte ráno po dobu ¼ hodiny všetky priestory a okrem toho ešte niekoľko minút v priebehu dňa. Otvorte pritom čo najviac okná a po túto dobu úplne zatvorte ventily kúrenia. Najmä v zime vetrajte radšej častým a krátkodobým otvorením okna dokorán než dlhodobým vyklopením krídla do ventilačnej polohy („sklopené“). Rýchle a efektívne je vetranie prievanom medzi dvoma protiľahlými oknami, pretože jedno otvorené okno môže byť nedostatočné. Vaše kúrenie sa potom postará o rýchly ohrev čerstvého vzduchu a o príjemnú obytnú klímu tak, ako to môžete očakávať od vašich nových okien z ​​našich profilov, vybavených izolačnými sklami. Správne vetranie vám pomáha šetriť energiu a vyhnete sa roseniu skiel a vlhnutiu muriva v okolí zabudovaného okna s následnou možnosťou tvorenia plesní.

Dbať na dostatočné a pravidelné vetranie je nutné predovšetkým v miestnostiach, kde dochádza k nadmernej vlhkosti vzduchu (kúpeľňa, spálňa, kuchyňa).

A teraz jedno upozornenie pre miestnosti vykurované kachľami na uhlie!

Každý vykurovací spaľovací systém, aj kachle na uhlie alebo plynové sporáky, potrebujú k horeniu vzduch, obsahujúci pre oheň nevyhnutný kyslík. Vzhľadom na to, že okná a iné výrobky z našich profilov sú veľmi tesné, je nevyhnutné počas dňa viackrát na niekoľko minút túto miestnosť vyvetrať. Pre tento účel otvorte okná čo najviac. Výsledkom sú potom suché priestory s príjemnou a pohodlnou obytnou klímou a odstránenie rizika udusenia.

Keď okná „drhnú“, je nutné ich nastaviť

Vplyvom vonkajších podmienok ako sú teplotné výkyvy ovplyvňujúce rozťažnosť materiálu, zrenie (sadanie) stavby a pod. je možné, že dôjde najmä v prvých rokoch k nutnosti nastavenia. Táto skutočnosť nie je spôsobená chybou okien ani zlou montážou, ale ich prirodzenou vlastnosťou. Preto sa môže stať, že je občas potrebné nastaviť krídla. Nastavenie sa vykonáva najmä vtedy, ak krídla v niektorých miestach výrazne dosadajú na rám – „drhnú“, alebo v prípadoch keď okno v niektorom mieste netesní ako by malo –„sadnutie krídla“.

Pomocou nastavovacieho kľúča (imbusový kľúč 4mm), si môže každý zákazník vykonať bežné a jednoduché nastavenie sám bez toho, aby musel čakať na servisného technika a brať si v zamestnaní zbytočne voľno či dovolenku.

Návod na nastavenie nájdete tu. V prípade, že ste zakúpili výrobky bez montáže, je nastavenie výrobkov platenou službou.

Záručné podmienky, servis

Viac o záručných podmienkach nájdete v Obchodných podmienkach.
   
Základné nastavenie okien a balkónových dverí
(pomocou bežného imbusového kľúča č.4)
Problém:
Krídlo drhne dole.
Řiešenie:
Otočenie doľava – posun krídla nahor.
Pozn.: Pred začatím nastavovania vysuňte smerom hore krytku pántu
Problém:
Krídlo drhne hore.
Řiešenie:
Otočenie doprava – posun krídla nadol.
Pozn.: Pred začatím nastavovania vysuňte smerom hore krytku pántu
Problém:
Krídlo drhne dole a hore nad kľučkou.
Řiešenie:
Nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovať a v prípade potřeby postupovať podľa obr. 2.
Problém:
Krídlo drhne na strane kľučky.
Řiešenie:
Posun krídla od kľučky – nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovať.
Problém:
Krídlo drhne na strane u pántov.
Řiešenie:
Posun krídla – nastavovaciu skrutu viac odskrutkovať.
Problém:
Kľučka nejde úplne uzavrieť, krídlo je príliš posunuté k pántovej strane.
Dôvod:
Poistka (obr. 12) nedosadá na protikus na ráme.
Řiešenie:
Postup podľa obr. 10, prípadne podľa obr. 2.
 
 
Nastavenie prítlaku okien
Uzatváracie body zobrazené na obr. 13 a 14 môžete pootočit (napr. kľůčom č. 10) a tým zvýšite prítlak krídla na rám. Odporúča sa iba v prípade, že krídlo nie je dostatočne pritlačené k rámu.

Základné nastavenie vchodových dverí

Nastavenie polohy krídla pri vchodových dverí by malo byť vykonané o všetkých pántov.
Výškové nastavenie:
Spodná krytku rámového oddielu sňať, dverné krídlo možno nastaviť do základnej pozície o +1/+5 mm.
Stranové nastavenie:
Stranovú krytku sňať (bez uvoľnenia zaisťovacej skrutky!). Stranové nastavenie o +/-5 mm.
Nastavenie prítlaku:
Horná krytku rámového dielu sňať, prítlak možné nastaviť od základnej pozície o +/-2 mm.
 

Od našich zákazníkov

P. Kořan

„S nákupem okna na SKLADOVA-OKNA.cz jsem spokojen…“

„Dobrý den, s nákupem okna na SKLADOVA-OKNA.cz jsem spokojen. Objednání i dodání proběhlo v pohodě. Objednával jsem jedno okno na chatu, které jsem potřeboval k rekonstrukci…“

S. Rajcan

„Dobry den, kedze sa nam trochu oteplilo…“

„Dobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu…“

J. Štěpánek

„S Vaším obchodem jsem velice spokojený…“

„Dobrý den, s Vaším obchodem jsem velice spokojený. Nákup probíhal úplně bez problémů a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvořil objednávku, na základě mé objednávky mě druhý den…“

M. Valterová

„Poslechla jsem svojí tetu, koupila jsem z internetu…“

„Poslechla jsem svojí tetu, koupila jsem z internetu, bílé dveře plastové. Jsou to dveře vchodové. Ikdyž daly trochu práci, mají dobrou izolaci – vyztužené pevným rámem, budou držet…“

R. Kostorek

„Hezký den, posílám přiložené fotografie…“

„Hezký den, posílám přiložené fotografie oken, které jsme si u Vás před lety pořídili“

Z. Konečná

„Čas letí jako voda, je to právě rok co jsem oslovila…“

„Dobrý den, čas letí jako voda, je to právě rok co jsem oslovila e-shop Skladová okna. Pořídila jsem francouzské okno se vstupem na zahradu. Okno povýšilo můj dům o vyšší úroveň…“

S. Formánková

„S nákupem oken u Vaší firmy jsme spokojeni…“

„Dobrý den, posílám hodnocení a přiložené fotografie oken, které jsme si u Vás loni pořídili. S nákupem oken u Vaší firmy jsme spokojeni. Dodání bylo dle domluveného termínu…“

Szebesta

„Předem moc děkuji za rychlé a perfektní dodání…“

„Dobrý den, předem moc děkuji za rychlé a perfektní dodání všech objednávek. Vše proběhlo v pořádku a hlavně rychle a bez žádné chybičky. Hodně nám to pomohlo při zkraslovani našeho…“

Skúsenosti zákazníkov s našimi oknami