Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Návod na obsluhu, údržbu a nastavenie okien a dverí z PVC
Bez zmlúv a papierovania
Expedícia k vám domov do 3 dní
Viac ako 1000 kusov na sklade
Kvalita švajčiarskeho koncernu Arbonia AG

Návod na obsluhu, údržbu a nastavenie okien a dverí z PVC

Ovládanie a bezpečná obsluha
Zatvorené
Otvorené
Sklopené
Škárová mikroventilácia
Nikdy neotáčajte kľukou pri pri otvorenom okennom krídle!!!
Okenné krídlo nesmie byť vystavené prídavnému zaťaženie
Nenarážajte a netlačte krídlo na okraj okenného otvoru
Neklaďte žiadne predmety medzi rám a krídlo

Čistenie po ukončení montáže

Naše výrobky z PVC profilov sú odolné voči vápnu a cementu. Pohľadové plochy profilov sú chránené ochrannou snímateľnou fóliou, ktorá chráni výrobok proti prípadnému zafŕkaniu maltou. Túto fóliu odporúčame odstrániť po montáži, najneskôr však do 1 mesiaca od dátumu montáže. Vplyvom pôsobenia tepelných účinkov slnečného žiarenia môžu pri prekročení tejto lehoty vzniknúť pri odstraňovaní ochrannej fólie ťažkosti.

Znečistením maltou sú ohrozené nielen plastové profily, ale aj sklá a kovania. Môže dôjsť k poleptaniu, ktoré by nemuselo byť odstrániteľné. Odstráňte preto čerstvé postriekania maltou ihneď čistou vodou (nikdy nie na sucho!). Odstraňovanie zvyškov malty neprimeraným spôsobom môže viesť k poškriabaniu profilov. Prípadné zvyšky zatvrdnutej malty preto odstraňujte opatrným odklepnutím drevenou alebo plastovou špachtľou.

Znečistenie kovania alebo tesnenia výrobkov môže viesť k poškodeniu funkcie výrobkov. Venujte prosím tiež pozornosť prípadnému upchatiu odvodňovacích drážok, ktoré sa nachádzajú na spodných častiach rámov. Aj tento konštrukčný prvok výrobku, dôležitý pre jeho dokonalú funkciu, musí zostať pri vykonávaní murárskych prác a po ich ukončení v čistom, priechodnom stave.

Čistenie okien a dverí v priebehu bežného užívania

Použité profily majú hladký povrch, ktorý je veľmi jednoducho umývateľný a ošetrovateľný. Naše rady vám ešte viac uľahčia práce spojené s čistením.
 
  • Na čistenie môžete použiť bežné tekuté čistiace prostriedky pre domácnosť, ktoré sú vhodné pre povrchy umelých hmôt. Pri suchom čistení vzniká statická elektrina.
  • Obzvlášť zatvrdnuté fľaky môžu byť odstránené lapovanou handrou (napr. z vláknitého papiera) za použitia liehového čistiaceho prostriedku.
  • Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce hrubšie brúsne častice (prostriedky na báze piesku), ktoré rovnako ako drôtenky a podobné prostriedky vedú k poškriabaniu.
  • Nepoužívajte na čistenie alebo umývanie technické prostriedky ako sú rozpúšťadlá (benzín, acetón), kyslé výrobky (na báze kyseliny sírovej a pod), zásadité výrobky (napr. na báze čpavku), riedidlá a iné agresívne látky, ktoré napádajú povrch profilov a mohli by viesť k zmene zafarbenia, poleptaniu či vytvoreniu fľakov.
  • ak sa objavia znečistenia, ktoré nemožno uvedenými prostriedkami odstrániť, obráťte sa na nás po radu.

Údržba kovania a tesnenia

Odporúčame 1x ročne namazať niekoľkými kvapkami oleja závesy a uzávery podľa nižšie uvedenej schémy. Mazacie miesta kovania ošetrite tak, aby olej nestekal po vonkajších plochách kovania a neznečisťoval povrch výrobku. Na mazanie nepoužívajte kyslé a živicu obsahujúce tuky. Prebytočné mazivo zotrite suchou handrou. Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii. Ako vykonať jednoduché a rýchle nastavenie okien (dverí) pomocou nastavovacieho kľúča, ktorý vám bol odovzdaný po montáži, sa dočítate na poslednej strane tohoto dokumentu.
Pred príchodom zimy zľahka potrite gumové tesnenia glycerínom alebo prostriedkom Silica.

Prečo, kedy, kde a ako sa musí vetrať

Keď sa sklá vašich nových okien raz zarosia, je to dôkaz o ich tesnosti, nie závada! Vaše znepokojenie je však pochopiteľné. Veď vaše staré okná túto vlhkosť odviedli, avšak v spojení s únikom tepla. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu bola odvádzaná u starých okien medzerami a štrbinami, čo mohlo byť pokladané za určitú automatickú výmenu vzduchu, ktorá pre vás riešila problematiku jeho prirodzeného obsahu vlhkosti a zrážanlivosti tejto vlhkosti na sklách za určitého tlaku vzduchu pri dosiahnutí teploty rosného bodu. Logickými a prirodzenými nevýhodami bol prievan a spomínané tepelné straty. Vlhkosť vzduchu a kondenzácia vodných pár pri dosiahnutí teploty rosného bodu na ploche izolačného skla sú bežným fyzikálnym javom, ktorému sa dá predísť postupom, ktorý je uvedený ďalej.

Vyvetrajte ráno po dobu ¼ hodiny všetky priestory a okrem toho ešte niekoľko minút v priebehu dňa. Otvorte pritom čo najviac okná a po túto dobu úplne zatvorte ventily kúrenia. Najmä v zime vetrajte radšej častým a krátkodobým otvorením okna dokorán než dlhodobým vyklopením krídla do ventilačnej polohy („sklopené“). Rýchle a efektívne je vetranie prievanom medzi dvoma protiľahlými oknami, pretože jedno otvorené okno môže byť nedostatočné. Vaše kúrenie sa potom postará o rýchly ohrev čerstvého vzduchu a o príjemnú obytnú klímu tak, ako to môžete očakávať od vašich nových okien z ​​našich profilov, vybavených izolačnými sklami. Správne vetranie vám pomáha šetriť energiu a vyhnete sa roseniu skiel a vlhnutiu muriva v okolí zabudovaného okna s následnou možnosťou tvorenia plesní.

Dbať na dostatočné a pravidelné vetranie je nutné predovšetkým v miestnostiach, kde dochádza k nadmernej vlhkosti vzduchu (kúpeľňa, spálňa, kuchyňa).

A teraz jedno upozornenie pre miestnosti vykurované kachľami na uhlie!

Každý vykurovací spaľovací systém, aj kachle na uhlie alebo plynové sporáky, potrebujú k horeniu vzduch, obsahujúci pre oheň nevyhnutný kyslík. Vzhľadom na to, že okná a iné výrobky z našich profilov sú veľmi tesné, je nevyhnutné počas dňa viackrát na niekoľko minút túto miestnosť vyvetrať. Pre tento účel otvorte okná čo najviac. Výsledkom sú potom suché priestory s príjemnou a pohodlnou obytnou klímou a odstránenie rizika udusenia.

Keď okná „drhnú“, je nutné ich nastaviť

Vplyvom vonkajších podmienok ako sú teplotné výkyvy ovplyvňujúce rozťažnosť materiálu, zrenie (sadanie) stavby a pod. je možné, že dôjde najmä v prvých rokoch k nutnosti nastavenia. Táto skutočnosť nie je spôsobená chybou okien ani zlou montážou, ale ich prirodzenou vlastnosťou. Preto sa môže stať, že je občas potrebné nastaviť krídla. Nastavenie sa vykonáva najmä vtedy, ak krídla v niektorých miestach výrazne dosadajú na rám – „drhnú“, alebo v prípadoch keď okno v niektorom mieste netesní ako by malo –„sadnutie krídla“.

Pomocou nastavovacieho kľúča (imbusový kľúč 4mm), si môže každý zákazník vykonať bežné a jednoduché nastavenie sám bez toho, aby musel čakať na servisného technika a brať si v zamestnaní zbytočne voľno či dovolenku.

Návod na nastavenie nájdete tu. V prípade, že ste zakúpili výrobky bez montáže, je nastavenie výrobkov platenou službou.

Záručné podmienky, servis

Viac o záručných podmienkach nájdete v Obchodných podmienkach.
   
Základné nastavenie okien a balkónových dverí
(pomocou bežného imbusového kľúča č.4)
Problém:
Krídlo drhne dole.
Řiešenie:
Otočenie doľava – posun krídla nahor.
Pozn.: Pred začatím nastavovania vysuňte smerom hore krytku pántu
Problém:
Krídlo drhne hore.
Řiešenie:
Otočenie doprava – posun krídla nadol.
Pozn.: Pred začatím nastavovania vysuňte smerom hore krytku pántu
Problém:
Krídlo drhne dole a hore nad kľučkou.
Řiešenie:
Nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovať a v prípade potřeby postupovať podľa obr. 2.
Problém:
Krídlo drhne na strane kľučky.
Řiešenie:
Posun krídla od kľučky – nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovať.
Problém:
Krídlo drhne na strane u pántov.
Řiešenie:
Posun krídla – nastavovaciu skrutu viac odskrutkovať.
Problém:
Kľučka nejde úplne uzavrieť, krídlo je príliš posunuté k pántovej strane.
Dôvod:
Poistka (obr. 12) nedosadá na protikus na ráme.
Řiešenie:
Postup podľa obr. 10, prípadne podľa obr. 2.
 
 
Nastavenie prítlaku okien
Uzatváracie body zobrazené na obr. 13 a 14 môžete pootočit (napr. kľůčom č. 10) a tým zvýšite prítlak krídla na rám. Odporúča sa iba v prípade, že krídlo nie je dostatočne pritlačené k rámu.

Základné nastavenie vchodových dverí

Nastavenie polohy krídla pri vchodových dverí by malo byť vykonané o všetkých pántov.
Výškové nastavenie:
Spodná krytku rámového oddielu sňať, dverné krídlo možno nastaviť do základnej pozície o +1/+5 mm.
Stranové nastavenie:
Stranovú krytku sňať (bez uvoľnenia zaisťovacej skrutky!). Stranové nastavenie o +/-5 mm.
Nastavenie prítlaku:
Horná krytku rámového dielu sňať, prítlak možné nastaviť od základnej pozície o +/-2 mm.
 
76
presne toľko okien a dverí sme Vám minulý týždeň doručili až k Vám domov
249
toľko zákazníkov obslúžili naše operátorky po telefóne minulý týždeň
89
objednávok sme prijali v uplynulom týždni
Navštivte osobne
náš showroom
Nájdete nás vo 4 európskych krajinách
Odbavili sme už 43 069 objednávok a dodali vám viacej ako 175 000 okien

Od našich zákazníkov

S výberom okien a dverí nám pomohla panipo telefóne. Ďakujem za expresné odbaveniemojej objednávky. Pri realizácii prestavby saobrátim znovu na váš eshop.
Okná v dome meníme postupne podľa našichmožností. Vďaka veľkému výberu a rýchlostidodania nemusíme objednávať skôr než týždeňdopredu.V porovnaní s ostatnými ponukamiveľmi nízka cena za, podľa môjho názoru,veľmi kvalitný výrobok.

Ďalšie hodnotenia a fotografie z realizácií od našich zákazníkov tu