0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Tieniaca fólia na okná proti slnku

Statická fólia - bambus (S4531)
  • Nov√Ĺ produkt

Statická fólia - bambus (S4531)

Skladov√° dostupnosŇ•: 33 ks
  • ҆√≠rka: 450 mm
6,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Statická fólia - listy(S6733)
  • Nov√Ĺ produkt

Statická fólia - listy(S6733)

Skladov√° dostupnosŇ•: 34 ks
7,90 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií

Ochrann√° f√≥lia na okno proti slnku ‚Äď zatieni aj oŇĺiv√≠ izbu

Okenn√≠ f√≥lieOchrann√° statick√° f√≥lia na okn√° Dekoban Premium je lacnejŇ°√≠m variantom ornamentn√©ho zasklenia. V ponuke m√°me tieniacu f√≥liu s v√§ńćŇ°ou aj menŇ°ou mierou priehńĺadnosti.

Prednosti slneńćn√Ĺch f√≥li√≠: 

F√≥lie na okna 1. Optim√°lna ochrana: Ochrann√° f√≥lia na okn√° poskytuje efekt√≠vnu ochranu proti nepriazniv√Ĺm vplyvom slneńćn√©ho Ňĺiarenia, ktor√© m√īŇĺu sp√īsobiŇ• vyblednutie n√°bytku alebo materi√°lov vo vn√ļtri miestnosti.
2. √öńćinn√° filtr√°cia: Okenn√° f√≥lia je vyr√°ban√° z kvalitn√Ĺch materi√°lov, ktor√© s√ļ navrhnut√© tak, aby filtruj√ļ a zniŇĺovali prenikanie UV Ňĺiarenia do interi√©ru. To m√īŇĺe chr√°niŇ• vaŇ°u pokoŇĺku aj vaŇ°e cenn√© veci pred Ň°kodliv√Ĺm Ňĺiaren√≠m.
3. Zaistenie s√ļkromia: Ochrann√° f√≥lia v√°m umoŇĺn√≠ zachovaŇ• s√ļkromie vo vaŇ°ej dom√°cnosti. VńŹaka Ň°peci√°lnym vlastnostiam f√≥lia zabraŇąuje priehńĺadnosti zvonku bez toho, aby obmedzila priechod svetla.
4. Estetika a dizajn: Vońĺbou vhodn√©ho typu f√≥lie m√īŇĺete ovplyvniŇ• vzhńĺad vaŇ°ich okien. Slneńćn√° f√≥lia existuje v r√īznych typoch, od √ļplne priehńĺadn√Ĺch po matn√© alebo dekorat√≠vne varianty. To v√°m umoŇĺn√≠ vytvoriŇ• esteticky pr√≠jemn√Ĺ vzhńĺad.

Ako aplikovaŇ• tieniacu f√≥liu

  • Aplik√°cia: Aplik√°cia f√≥lie je jednoduch√° a nevyŇĺaduje pouŇĺitie lepidla. VńŹaka technol√≥gii statick√©ho javu sa f√≥lia prińĺne k hladk√Ĺm povrchom, ńćo zjednoduŇ°uje proces nanesenia. Na inŇ°tal√°ciu budete potrebovaŇ• ńćist√Ĺ povrch a niekońĺko jednoduch√Ĺch n√°strojov.
  • Demont√°Ňĺ: KeńŹ budete chcieŇ• f√≥liu odstr√°niŇ•, nie je to probl√©m. Stańć√≠ ju starostlivo odlepiŇ• a povrch by mal zostaŇ• nedotknut√Ĺ. F√≥lia nezanech√°va zvyŇ°ky alebo poŇ°kodenie povrchu. ZvoliŇ• spr√°vnu ochrann√ļ f√≥liu na okn√° m√īŇĺe priniesŇ• do v√°Ň°ho domova niekońĺko v√Ĺznamn√Ĺch v√Ĺhod a zlepŇ°iŇ• pohodlie, estetiku a ochranu v√°Ň°ho interi√©ru.


Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami