0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Statická fólia - bambus (S6731)

Statická fólia - bambus (S6731)

Odborné poradenstvo

PO-PIA 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30

+421 944 737 500

obchod@skladove-okna.sk

Kód produktu:1000089
7,90 ‚ā¨ s DPH

6,60 ‚ā¨ bez DPH

Dekoratívna statická fólia - bambus (S6731)

Statick√° okenn√° f√≥lia Dekoban Premium je vysokokvalitn√Ĺ v√Ĺrobok na dekor√°ciu okien a in√Ĺch sklenen√Ĺch povrchov. UmoŇĺŇąuje nahradiŇ• tradińćn√© v√Ĺrobky, ako s√ļ z√°vesy, Ňĺal√ļzie a rolety, a pon√ļka s√ļkromie a slneńćn√© svetlo.

Najd√īleŇĺitejŇ°ie funkcie:

 • jednoduch√° mont√°Ňĺ bez lepidla
 • rozptyńĺuje svetlo
 • zabezpeńćuje s√ļkromie
 • netoxick√Ĺ (certifik√°t T√úV)
 • po odstr√°nen√≠ nezanech√°va Ňĺiadne stopy
 • moŇĺno pouŇĺiŇ• na vŇ°etky hladk√© sklenen√© povrchy (okn√°, sprchov√© k√ļty, vitr√≠ny, dvere atńŹ.)

Podrobn√© inform√°cie o v√Ĺrobku:

 • Materi√°l: PVC
 • Rozmer: 67,5 x 150 cm
 • Dizajn: bambus
 • V√Ĺrobca: Dekoban

Statick√© f√≥lie maj√ļ tieto v√Ĺhody:

 • Aplik√°cia bez pouŇĺitia lepidla s vyuŇĺit√≠m statick√©ho efektu: f√≥lie moŇĺno aplikovaŇ• na povrchy bez pouŇĺitia lepidla. Statick√Ĺ efekt umoŇĺŇąuje prińĺnutie f√≥lie k hladk√Ĺm povrchom, ńćo uńĺahńćuje proces aplik√°cie.
 • Viacn√°sobn√° aplik√°cia: f√≥lie moŇĺno opakovane aplikovaŇ• na r√īzne povrchy. Po odstr√°nen√≠ nezanech√°vaj√ļ zvyŇ°ky ani nepoŇ°kodzuj√ļ povrch.
 • Um√Ĺvateńĺn√° a odoln√°: F√≥lia m√° hr√ļbku, ktor√° zaruńćuje jej trvanlivosŇ• a odolnosŇ•. ńĹahko sa ńćist√≠ a odol√°va ńćistiacim prostriedkom.
 • S√ļkromie bez straty svetla: Statick√© f√≥lie poskytuj√ļ s√ļkromie t√Ĺm, Ňĺe zabraŇąuj√ļ priehńĺadnosti okien. Z√°roveŇą vŇ°ak prep√ļŇ°Ň•aj√ļ svetlo, ńćo je v√Ĺhoda oproti tradińćn√Ĺm zaskleniam, ktor√© zvyńćajne poskytuj√ļ buńŹ s√ļkromie, alebo slneńćn√© svetlo.
 • Bezpeńćn√© pre v√°s a vaŇ°ich bl√≠zkych: filmy s√ļ bezpeńćn√© a neobsahuj√ļ Ňĺiadne Ň°kodliv√© l√°tky. MoŇĺno ich pouŇĺ√≠vaŇ• v interi√©ri bez ob√°v z negat√≠vnych √ļńćinkov na zdravie.
 • Statick√© f√≥lie s√ļ cenovo dostupnou alternat√≠vou k tradińćn√Ĺm pieskovan√Ĺm okenn√Ĺm skl√°m a Ňĺal√ļzi√°m alebo roletov√Ĺm syst√©mom. Poskytuj√ļ estetick√Ĺ vzhńĺad a funkńćnosŇ• pri niŇĺŇ°√≠ch n√°kladoch.

Postup pouŇĺitia:

 1. Pripravte si noŇĺnice alebo rezac√≠ n√īŇĺ, stierku a prav√≠tko.
 2. Zmerajte okno a pripravte si f√≥liu vhodnej veńĺkosti na rezanie.
 3. Pred aplik√°ciou f√≥lie ońćistite povrch, na ktor√Ĺ ju chcete aplikovaŇ•. Na dosiahnutie lepŇ°√≠ch v√Ĺsledkov m√īŇĺete povrch skla navlhńćiŇ• vodou.
 4. Odoberte ochrann√ļ vrstvu a priloŇĺte f√≥liu na okno.
VyhlańŹte povrch f√≥lie rukou alebo stierkou, aby ste odstr√°nili vzduchov√© bubliny a zaistili dokonal√© prińĺnutie k povrchu.

 

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami