00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Kategorie:

Sklo:

otv√°ranie:

Rozmery:

Potrebujete in√Ĺ rozmer?
Vytvorte si ho.
AKCIA
Vn√ļtorn√© Ňĺal√ļzie zadarmo
00Dni00Hodiny00Min√ļty00SekundyKeńŹ objedn√°te spolońćne s oknami aj Ňĺal√ļzie, z√≠skate ich pre dan√© okn√° zadarmo.Viac info

Plastov√© vchodov√© dvere ‚Äď lacnoSkladom k dodaniu uŇĺ do p√°r dn√≠ m√°me najńćastejŇ°ie rozmery vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch plastov√Ĺch dver√≠ PREMIUM ‚Äď jednokr√≠dlov√© aj dvojkr√≠dlov√©. S√ļ z oboch str√°n v bielej farbe, alebo m√īŇĺe byŇ• z vonkajŇ°ej strany dek√≥r zlat√Ĺ dub. V pr√≠pade, Ňĺe by ste poŇĺadovali in√Ĺ rozmer alebo treba antracitov√ļ farbu, zaŇ°lete n√°m dopytov√Ĺ formul√°r a nech√°me v√°m vyrobiŇ• vstupn√© dvere na mieru. Cez n√°Ň° online konfigur√°tor je moŇĺn√© objednaŇ• hlavn√© vchodov√© dvere, ktor√© maj√ļ na rozdiel od vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠ Ň°irok√© kr√≠dlo, ale ich cena je zhruba o polovicu vyŇ°Ň°ia. Ak teda potrebuje lacn√© dvere na z√°hradu alebo do gar√°Ňĺe, s√ļ vedńĺajŇ°ie dvere PREMIUM v√Ĺbornou vońĺbou. A keńŹ si ich namontujete svojpomocne, eŇ°te uŇ°etr√≠te za pr√°cu remeseln√≠kov.

Jednokrídlové aj dvojkrídlové

N√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prahMedzi naŇ°imi z√°kazn√≠kmi s√ļ ŇĺiadanejŇ°ie jednokr√≠dlov√© dvere, ale ak viete, Ňĺe budete potrebovaŇ• vstup obńćas rozŇ°√≠riŇ• (napr√≠klad prejdenie Ň°irŇ°ieho końć√≠ku alebo invalidn√©ho voz√≠ku), odpor√ļńćame k√ļpiŇ• dvojkr√≠dlov√© dvere. Daj√ļ sa pri nich obidve kr√≠dla otvoriŇ• dovn√ļtra do miestnosti a zostane √ļplne vońĺn√Ĺ priestor, bez fixn√©ho stńļpiku. N√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah v√ībec neprek√°Ňĺa, a je tak zaruńćen√Ĺ bezbari√©rov√Ĺ pr√≠stup.

VedńĺajŇ°ie dvere na mieru

VedńĺajŇ°ie dvere na mieruNevybrali ste si v ponuke skladov√Ĺch dver√≠? Potrebujete dvere s in√Ĺmi parametrami? VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dod√°vame aj na zak√°zku, stańć√≠ sa ozvaŇ• cez dopytov√Ĺ formul√°r. Len je potrebn√© pońć√≠taŇ• zhruba mesańćn√ļ dodaciu lehotu.

 

Otv√°ranie iba dovn√ļtra

Dvere pon√ļka vynikaj√ļci pomer ceny a kvality Oba varianty vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠, v pravom aj ńĺavom preveden√≠, sa otv√°raj√ļ dovn√ļtra (von id√ļ otv√°raŇ• hlavn√© dvere, ktor√© s√ļ na objedn√°vku). Dvere pon√ļka vynikaj√ļci pomer ceny a kvality. NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď objednanie cez e-shop a mont√°Ňĺ svojpomocne ‚Äď v√°m uŇ°etr√≠ peniaze aj ńćas. Pozrite sa do tohto zoznamu a pridajte sa k ńŹalŇ°√≠m spokojn√Ĺm z√°kazn√≠kom, ktor√© m√°me nielen v ńĆeskej republike, ale aj na Slovensku, v Rak√ļsku, Nemecku a MańŹarsku. NavyŇ°e m√°me velkoobjemov√© zńĺavy.

ŇĹiadan√© s√ļ dvere so sklenen√Ĺmi v√ĹplŇąami

ŇĹiadan√© s√ļ dvere so sklenen√Ĺmi v√ĹplŇąamiVedńĺajŇ°ie plastov√© dvere nemusia byŇ• len pln√©, ale naopak medzi naŇ°imi z√°kazn√≠kmi s√ļ preferovan√© dvere s presklen√≠m, vńŹaka ńćomu sa do miestnosti dostane prirodzen√© svetlo a vstupn√° hala alebo chodba p√īsob√≠ vzduŇ°nejŇ°ie. NajńćastejŇ°ie s√ļ presklen√© horn√© polia ornamentn√Ĺm zasklen√≠m k√īra a v spodn√Ĺch poliach b√Ĺva PUR v√ĹplŇą. Na Ňĺelanie ale m√īŇĺeme dodaŇ• aj in√© varianty, stańć√≠ sa n√°m ozvaŇ•. Celkom m√°me 7 typov ornamentn√©ho zasklenia (k√īra, ńćinńćila, delta, delta pieskovan√°, matn√© mlieńćne, matn√© pieskovan√©, master carre).

҆esŇ•komorov√Ĺ r√°m s v√Ĺstuhou

Profil je vo verzii klasik s rovn√Ĺm kr√≠dlomCena vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠ je o cca 50 % niŇĺŇ°ia v porovnan√≠ s klasick√Ĺmi vchodov√Ĺmi dverami, ale nemus√≠te maŇ• obavy, Ňĺe sa jedn√° o v√Ĺrobok horŇ°ej kvality. S√ļ pouŇĺit√© rovnak√© Ň°esŇ•komorov√© profily z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA ako pri okn√°ch. V celom obvode r√°mu a kr√≠dla je vsaden√° pozinkovan√° oceńĺov√° v√Ĺstuha odoln√° proti kor√≥zii o hr√ļbke 1,5 aŇĺ 2,5 mm, ktor√° je dimenzovan√° podńĺa statick√©ho v√Ĺpońćtu pre dan√Ĺ rozmer a typ dver√≠. VńŹaka tomu, Ňĺe stavebn√° hńļbka profilu je 80 mm, dvere maj√ļ vyŇ°Ň°iu statick√ļ pevnosŇ•. Profil je vo verzii klasik s rovn√Ĺm kr√≠dlom.

V Ň°tandarde je dvojsklo

 izolańćn√© dvojsklo 3/16/4 Ug=1.1 W/m¬≤K VedńĺajŇ°ie dvere, ktor√© m√°m skladom, maj√ļ Ň°tandardn√© izolańćn√© dvojsklo 3/16/4 Ug=1.1 W/m¬≤K a dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Uw=1.3 W/m¬≤K. V pr√≠pade izolańćnej PUR dosky dokonca Uw=1.1 W/m¬≤K. Ak staviate n√≠zkoenergetick√ļ novostavbu, odpor√ļńćame si priplatiŇ• za izolańćn√© trojsklo Ug=0.6 W/m¬≤K, dvere potom dosahuj√ļ celkov√©ho tepeln√©ho prestupu Uw=0.89 W/m¬≤K.

Kovanie so zv√ĹŇ°enou bezpeńćnosŇ•ou

Kovanie so zv√ĹŇ°enou bezpeńćnosŇ•ou VedńĺajŇ°ie plastov√© dvere maj√ļ celoobvodov√© kovanie od nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus. Jedn√° sa o viacbodov√Ĺ z√°mok s 2 excentrick√Ĺmi valńćekmi a 2 hr√≠bov√Ĺmi ńćapmi, ktor√© zaisŇ•uj√ļ spr√°vny tlak kr√≠dla proti r√°mu po celej jeho v√ĹŇ°ke a tieŇĺ tesnosŇ• dver√≠. Z√°mok je aktivovan√Ĺ pomocou kńĺuńćky.
 

Na v√Ĺber 11 farieb

Na v√Ĺber 11 farieb VedńĺajŇ°ie dvere skladom s√ļ k dispoz√≠cii obojstranne v bielej farbe, alebo s vonkajŇ°√≠m drevodek√≥rom zlat√Ĺ dub (z vn√ļtornej strany je biela). Ak ale potrebujete dvere v inej farbe alebo dek√≥re, poŇ°lite n√°m dopytov√Ĺ formul√°r a my v√°m dvere individu√°lne nacen√≠me. Na v√Ĺber je celkom z jeden√°stich farebn√Ĺch preveden√≠ (biela, zlat√Ĺ dub, tmav√Ĺ dub, orech, ńćokol√°dovo hned√°, mahagon, svetlo Ň°ed√°, antracit Ň°trukt√ļra piesku, winchester, noce sorrento balsamic, antracit Ň°trukt√ļra dreva). Ako vid√≠te, moŇĺnost√≠ je teda cel√Ĺ rad, len je potrebn√© pońć√≠taŇ• s t√Ĺm, Ňĺe in√© neŇĺ biele dvere bud√ļ drahŇ°ie. Pr√≠platok za vonkajŇ°iu stranu je zhruba 20 %, ak by ste chceli dek√≥r aj z vn√ļtornej strany, nav√ĹŇ°enie je o cca 38 %.

Obojstrann√° kńĺuńćka s aret√°ciou

Obojstrann√° kńĺuńćka s aret√°ciou V cene dver√≠ je vŇĺdy stavebn√Ĺ z√°mok s tromi kusmi kńĺ√ļńćov a obojstrann√° kńĺuńćka (kńĺuńćka ‚Äď kńĺuńćka). Pri vedńĺajŇ°√≠ch dver√°ch nie je moŇĺn√© maŇ• miesto kńĺuńćky gulu, t√°to zmena je moŇĺn√° pri hlavn√Ĺch vstupn√Ĺch dver√°ch. K bielym dver√°m dod√°vame biele krytky aj kńĺuńćky, pre dvere v dek√≥re s√ļ krytky a kńĺuńćky tmavo hned√©. Ak by ste chceli in√ļ farbu kńĺuńćky, ozvite sa n√°m.

Potrebujete poradiŇ•? Kontaktujte n√°s

Oper√°tori na naŇ°ej infolinke s√ļ k dispoz√≠cii od pondelka do piatku Nerozumiete nejak√Ĺm inform√°ci√°m? M√°te obavy, aby v√°m vedńĺajŇ°ie plastov√© dvere dobre pasovali? Nev√°hajte sa n√°m ozvaŇ• ‚Äď cez telef√≥n, e-mail alebo na chat na e-shope. Oper√°tori na naŇ°ej infolinke s√ļ k dispoz√≠cii od pondelka do piatku. A ak to nem√°te ńŹaleko do KuŇôimi, zastavte sa. V sklade m√°me jedny vedńĺajŇ°ie dvere priamo k videniu.

Nezabudnite na mont√°Ňĺny materi√°l

UdrŇĺiavacia saduana plastov√© okn√° a dvere PretoŇĺe v√§ńćŇ°ina naŇ°ich z√°kazn√≠kov si rob√≠ mont√°Ňĺ svojpomocne, pred√°vame tieŇĺ materi√°l potrebn√Ĺ pre inŇ°tal√°ciu, ako s√ļ mont√°Ňĺne peny a tmely, turbo skrutky a mont√°Ňĺne kotvy. Odpor√ļńćame tieŇĺ prik√ļpiŇ• udrŇĺiavaciu sadu na plastov√© okn√° a dvere, ktor√© obsahuj√ļ ńćistińć plastov√Ĺch povrchov, mazivo na √ļdrŇĺbu kovania, prostriedok na tesnenie a ńćistińć na oŇ°etrenie hlin√≠kov√Ĺch povrchov. Pravideln√° √ļdrŇĺba (aspoŇą raz rońćne) predńļŇĺi ŇĺivotnosŇ• dver√≠.

Spolupr√°ca s kvalitn√Ĺmi dod√°vateńĺmi

Spolupr√°ca s kvalitn√Ĺmi dod√°vateńĺmi Napriek tomu, Ňĺe m√°me jedny z najlepŇ°√≠ch cien v ńĆesku, nie je to na √ļkor kvality. Komplet√°cia produktov prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a v√Ĺrobcu skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou. NavyŇ°e m√°me eŇ°te certifik√°ciu od ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne. Spolupracujeme iba s overen√Ĺmi firmami, viac sa m√īŇĺete dońć√≠taŇ• v texte o naŇ°ich dod√°vateńĺoch.

UŇĺitońćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ okna svojpomocne

N√°vod na obsluhu a nastavenie plastov√Ĺch okien

N√°vod pre zameranie plastov√Ĺch okien a dver√≠

ńéalŇ°ie rady a postupy n√°jdete v sekcii n√°vody

Natońćili sme pre v√°s zauj√≠mav√© vide√°Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ