0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Vlastnosti hlavn√Ĺch plastov√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠

Skladom m√°me plastov√© hlavn√© vchodov√© dvere EkoLine v dekore zlat√Ĺ dub. Ak potrebujete in√ļ veńĺkosŇ•, dizajn alebo farbu, objednajte si dvere prostredn√≠ctvom n√°Ň°ho konfigur√°tora. V Ňąom si m√īŇĺete navoliŇ• pońćet kr√≠del (jedno, dve, pr√≠padne fixn√Ĺ diel), sp√īsob otv√°rania (dovn√ļtra, alebo von, prav√©, alebo ńĺav√©), rozmery, farbu profilu a klik/guńĺa a tieŇĺ m√°te moŇĺnosŇ• si urńćiŇ•, ktor√© panely bud√ļ pln√© a ktor√© presklen√© (na v√Ĺber je z niekońĺk√Ĺch typov ornamentn√©ho zasklenia).

Hlavn√© vchodov√© dvere pred√°vame vo Ň°tyroch profilov√Ĺch syst√©moch

Profilov√Ĺ syst√©m REHAU Smartline+

Jedn√° sa o 5-komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co., ktor√Ĺ pon√ļka v√Ĺborn√Ĺ pomer ceny a kvality. UŇĺ v Ň°tandardnom preveden√≠ spńļŇąaj√ļ plastov√© vonkajŇ°ie dvere REHAU Smartline+ vysok√© n√°roky na tepelnoizolańćn√© vlastnosti. ҆tandardne je pouŇĺit√© izolańćn√© dvojsklo 4/16/4 a studen√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°mńćek.
Pre n√≠zkoenergetick√© domy sa m√īŇĺu dvere vyrobiŇ• s izolańćn√Ĺm trojsklom a tepl√Ĺm medzisklenn√Ĺm r√°mńćekom. Celkov√Ĺ prestup tepla cez dvere Ud od 0,98 W/m¬≤K (platia referenńćn√© dvere jednokr√≠dlov√© 1000 √ó 2400 mm, sklo 4/15/4/15/4/, Ug=0,6 W/m¬≤K, tepl√Ĺ diŇ°tanńćn√Ĺ r√°mńćek TGI). Typ zasklenia alebo moŇĺnosŇ• maŇ• pln√ļ PUR v√ĹplŇą si navol√≠te pohodlne v konfigur√°tore. Zasklenie je vhodn√© na inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo v√§ńćŇ°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach pros√≠m kontaktujte naŇ°e oddelenie z√°kazn√≠ckej starostlivosti.

Hlavné vchodové dvere REHAU Smartline+

 • 5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Dovn√ļtra, alebo von otv√°rateńĺn√©.
 • Dvern√° mechanick√° z√°mkov√° r√°zvora ovl√°dan√° kńĺ√ļńćom - Winkhaus SolidLock - 3 bodov√° s ńćapmi.
 • Z√°mkov√© dvern√© vloŇĺky nemeckej firmy Wilka.
 • P√°nty Jocker s polohovac√≠mi ńćapmi.


 

Profilov√Ĺ syst√©m REHAU SYNEGO AD

Jedn√° sa o Ň°esŇ•komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co. V pr√≠pade, Ňĺe zvol√≠te dvere s presklen√≠m, je Ň°tandardne dod√°van√© trojsklo (sila 4 mm). Tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺmi vchodov√Ĺmi dverami Ud=0,89 W/m¬≤K. V pr√≠pade Ňĺe preferujete pln√© dvere s PUR doskou, je pouŇĺit√Ĺ panel o sile 48 mm. Potom je tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺmi vchodov√Ĺmi dverami Ud=0,83 W/m¬≤K (plat√≠ pre jednokr√≠dlov√© dvere).

 

Hlavné vchodové dvere REHAU SYNEGO AD

 • 6 komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co
 • Dovn√ļtra, alebo von otv√°rateńĺn√©.
 • S viacbodov√Ĺm z√°mkom autoLock AV3 s automatick√Ĺm zamykan√≠m.
 • N√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah.
 • So Ň°tandardn√Ĺm izolańćn√Ĺm trojsklom dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Ud=0,89 W/m¬≤K.
 • K dispoz√≠cii v 29 farb√°ch a dek√≥roch.

Kovanie od spońĺahliv√©ho nemeck√©ho v√Ĺrobcu

Hlavn√© vchodov√© dvere dod√°vame uŇĺ v Ň°tandarde s viacbodov√Ĺm z√°mkom autoLock AV3 s automatick√Ĺm zamykan√≠m od nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus. Samozamykac√≠ viacbodov√Ĺ z√°mok autoLock AV3 je v r√°movej ńćasti vybaven√Ĺ tzv. centr√°lnym magnetick√Ĺm sp√≠nańćom, ktor√Ĺ automaticky ovl√°da mas√≠vne h√°kov√© z√°vory. Tie s√ļ zdvojen√© a skl√°daj√ļ sa z vlastn√©ho mas√≠vneho h√°kov√©ho prvku zaisŇ•uj√ļceho vysok√ļ √ļroveŇą bezpeńćnosti a ńŹalej s√ļ vybaven√© prvkom koneńćn√©ho tesnenia, ktor√© zabezpeńć√≠ pr√≠tlak a tesnosŇ•.

Certifik√°ty

 

Bezpeńćn√© a dobre tesniace uzamknutie

ńéalej s√ļ pri hlavn√Ĺch vstupn√Ĺch dver√°ch pouŇĺit√© 3 dverov√© p√°nty JOCKER zaisŇ•uj√ļci celkov√ļ stabilitu dvernej konŇ°trukcie. A aby dvere vyhovovali i bezbari√©rov√©mu vstupu, maj√ļ n√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah.

Otv√°ranie dovn√ļtra aj von

Stavebn√° hńļbka r√°mu je 80 mm. Profil r√°mu vo verzii klasik s rovn√Ĺm kr√≠dlom je konŇ°truovan√Ĺ ako 6 komorov√Ĺ. Hlavn√© dvere PREMIUM a REHAU SYNEGO AD je moŇĺn√© dodaŇ• ako dovn√ļtra, alebo von otv√°rateńĺn√©. Maj√≠ Ň°irok√© kr√≠dlo.

Namiesto kńĺuńćky m√īŇĺe byŇ• guńĺa

Pri vonkajŇ°√≠ch dver√°ch do domu ńći bytu (v pr√≠pade pavlańćov√Ĺch domov) je moŇĺnosŇ• maŇ• namiesto kńĺuńćky z exteri√©rovej strany guńĺu. Je to s√ļńćasŇ•ou ceny dver√≠. K bielym dver√°m dod√°vame kńĺuńćku (guńĺu) v bielej farbe, pre dvere v dek√≥re je tmavo hned√° kńĺuńćka (guńĺa). V pr√≠pade, Ňĺe by ste preferovali kńĺuńćku (guńĺu) v bronzovej, alebo striebornej farbe, je to moŇĺn√© za pr√≠platok. S√ļńćasŇ•ou dver√≠ je tieŇĺ stavebn√Ĺ z√°mok s 3 kusmi kńĺ√ļńćov.

 

Profilov√Ĺ syst√©m REHAU SYNEGO MD

NajlepŇ°ie izoluj√ļ hlavn√© vchodov√© dvere v profilovom syst√©me REHAU SYNEGO MD. Dvere s√ļ presklen√© trojsklom s tepl√Ĺm medzisklenen√Ĺm r√°mom alebo m√īŇĺu byŇ• PVC v√Ĺplne. Dvere maj√ļ 2 zar√°Ňĺky a 1 stredov√© tesnenie. (Tu sa l√≠Ň°ia od dver√≠ REHAU SYNEGO AD, ktor√© maj√ļ dvojit√© tesnenie).

Okrem toho sa ploch√Ĺ zvar V-Perfect pouŇĺ√≠va bez ńŹalŇ°√≠ch n√°kladov. To nielen vyzer√° lepŇ°ie, ale tieŇĺ zabraŇąuje degrad√°cii materi√°lu UV Ňĺiaren√≠m vo zvaru. PouŇĺit√© s√ļ kovania po celom obvode od rak√ļskeho v√Ĺrobcu Maco (s√©ria Multi-Matic). V konfigur√°tore si m√īŇĺete zvoliŇ• rozmery a farbu vchodov√Ĺch dver√≠ a pr√≠padne aj okrasn√© zasklenie.
 
Profil Rehau Synego MD
Schéma profilu Rehau Synego MD
Schéma profilu Rehau Synego MD

Z√°kladn√© parametre vchodov√Ĺch dver√≠ REHAU SYNEGO MD

 • 7-komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m od nemeckej firmy REHAU AG + Co.
 • Modern√Ĺ vzhńĺad rovn√©ho kr√≠dla.
 • V-Perfect ploch√Ĺ zvar, ktor√Ĺ je pevnejŇ°√≠ (aŇĺ 25%).
 • Hńļbka r√°mu 80 mm.
 • Izolańćn√© trojsklo (Ug=0,5 W/m¬≤K), tepl√Ĺ medzisklenen√Ĺ r√°m, trojit√© tesnenie.
 • Celkov√° priepustnosŇ• Uw od 0,82 W/m¬≤K (vzorov√© hodnoty pre aktu√°lnu konfigur√°ciu profilov√©ho bal√≠ka, skla, diŇ°tanńćn√Ĺch r√°mov alebo v√Ĺplne dver√≠ pri v√Ĺpońćte jednokr√≠dlov√Ĺch dver√≠ 1,10 m √ó 2,20 m).
 • Kovanie od rak√ļskeho v√Ĺrobcu Maco (s√©ria Multi-Matic) ‚Äď Jocker p√°nty, viacbodov√Ĺ z√°mok PROTECT Z-TF s tromi z√°padkami.
 • N√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah.
 • K dver√°m sa dod√°vaj√ļ 3 kusy kńĺ√ļńćov. Farby kńĺuky: biela, strieborn√° (pre antracit a siv√ļ) a hned√° (pre vŇ°etky dekory imit√°cie dreva).
 • K dispoz√≠cii v 9 farb√°ch (metalick√° Ň°ed√°, hladk√° antracitov√°, mońćiarny dub, taliansky orech, antracit so Ň°trukt√ļrou, palisander, mahag√≥n, zlat√Ĺ dub, winchester) + z√°kladn√° biela.

҆tandardn√© farby

Profilov√Ĺ syst√©m ALUPLAST IDEAL 4000

Ide o p√§Ň•komorov√Ĺ profil od nemeckej firmy ALUPLAST GmbH. Profil m√° stavebn√ļ hńļbku 70 mm a dve tesnenia. R√°my aj kr√≠dla s√ļ vystuŇĺen√© pozinkovan√Ĺmi mas√≠vnymi v√Ĺstuhami. Profilom Ideal 4000 s√ļ osaden√© hlavn√© vchodov√© dvere EkoLine, ktor√© m√°me skladom a sme schopn√≠ ich expedovaŇ• uŇĺ do troch dn√≠ od objedn√°vky. Tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺmi vchodov√Ĺmi dverami Ud=1,3 W/m¬≤K.

Hlavné vchodové dvere EkoLine

 • Profil Aluplast Ideal 4000.
 • Dovn√ļtra, alebo von otv√°rav√©.
 • S dekorat√≠vnou v√ĹplŇąou a izolańćn√Ĺm dvojsklom v pieskovanom preveden√≠.
 • Tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺmi dverami Ud=1,3 W/m¬≤K.
 • S automatick√Ĺm viacbodov√Ĺm z√°mkom GU SECURY.Hlavn√© vchodov√© dvere m√°me vystaven√© na sklade v KuŇôimi

Ak by ste si chceli dvere prehliadnuŇ• eŇ°te pred objednan√≠m, m√°me ich vystaven√© v s√≠dle naŇ°ej firmy v KuŇôime. V sklade uvid√≠te:
 • Dvere REHAU Smartline+ vo farebnom preveden√≠ Ň°ed√° antracit hladk√° s obojstrannou kńĺuńćkou. Dvere s√ļ rozdelen√© na tri ńćasti, spodn√Ĺ panel je pln√Ĺ, zost√°vaj√ļce dva s√ļ zasklen√© ornamentn√Ĺm sklom typ k√īra.
 • Dvere REHAU SYNEGO AD v obojstrannom drevodek√≥re orech, ktor√© maj√ļ tri pln√© a tri presklen√© pruhy s ornamentn√Ĺm zasklen√≠m ńćinńćila.
 • Hlavn√© vchodov√© dvere EkoLine v drevodekore zlat√Ĺ dub.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami