00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Stavba domu svojpomocne ‚Äď v√Ĺpis v√Ĺpln√≠ otvorov

KaŇĺd√° stavba zańć√≠na projektom. Bez toho dnes nez√≠skate ani stavebn√© povolenie. Pre v√°s osobne je ale oveńĺa d√īleŇĺitejŇ°ie to, Ňĺe spr√°vne zostaven√Ĺ projekt v√°s prevedie celou stavbou. Nebudeme zabiehaŇ• do detailov, pretoŇĺe samotn√Ĺ projekt so sebou nesie mnoh√© √ļskalia. Zameriame sa len na okn√° a dvere.

V√°Ň° projektant by v√°m mal poradiŇ• ohńĺadom ide√°lneho materi√°lu, pretoŇĺe pre kaŇĺd√ļ skladbu domu sa hod√≠ in√Ĺ. V pr√≠pade, Ňĺe sa rozhodnete pre plastov√© okn√°, m√īŇĺete si byŇ• ist√≠, Ňĺe dneŇ°n√© materi√°ly a v√Ĺrobn√© procesy s√ļ na takej √ļrovni, Ňĺe budete maŇ• na veńĺa rokov postaran√©. A teraz sa spolońćne pozrieme na cel√ļ cestu od sam√©ho zańćiatku ‚Äď v√Ĺpisu okenn√Ĺch a dverov√Ĺch otvorov.

ńĆo rozhoduje o veńĺkosti okien a dver√≠ u novostavby?

Sk√ļsen√Ĺ projektant berie do √ļvahy pri pl√°novan√≠ okenn√Ĺch a dverov√Ĺch otvorov hneńŹ niekońĺko faktorov:
 • Celkov√ļ veńĺkosŇ• a skladbu domu. ‚Üí Bungalov si zasl√ļŇĺi inak rieŇ°en√© okn√° neŇĺ napr√≠klad poschodov√Ĺ dom.
 • VeńĺkosŇ• a usporiadanie jednotliv√Ĺch izieb. ‚Üí VeńĺkosŇ• plochy okien by mala byŇ• okolo 10 % z plochy miestnosti.
 • Kde dom stoj√≠ a ak√© s√ļ rozostupy od susedov. ‚Üí Napr. ak m√°te v√Ĺnimku na menŇ°√≠ rozostup od hranice pozemku suseda, mus√≠te pońć√≠taŇ• s t√Ĺm, Ňĺe na strane k spom√≠nan√Ĺm susedom Ňĺiadne okn√° nebud√ļ. T√Ĺm p√°dom potrebujete dostaŇ• viac svetla zo zvyŇ°n√Ĺch str√°n.
 • Orient√°ciu stavby vońći svetov√Ĺm stran√°m. ‚Üí Na severnej strane sa vŇ°eobecne odpor√ļńćaj√ļ menŇ°ie rozmery okien, prińćom naopak na tej juŇĺnej v√§ńćŇ°ie rozmery.
 • Celkov√Ĺ Ň°t√Ĺl bud√ļcich majiteńĺov. ‚Üí U dedinsk√©ho rodinn√©ho domńćeka zvol√≠ projektant inak rieŇ°en√© okn√°, ako keńŹ bude projektovaŇ• modern√ļ novostavbu na okraji mesta.

V√Ĺpis v√Ĺpln√≠ otvorov ‚Äď ńćo hńĺadaŇ• v projekte?

Ak za sebou m√°te √ļspeŇ°ne vŇ°etky ‚Äěvybavovańćky‚Äú, pravdepodobne v ruke drŇĺ√≠te stavebn√© povolenie a kompletn√Ĺ projekt. Jeho s√ļńćasŇ•ou je aj v√Ĺpis v√Ĺpln√≠ otvorov. N√°jdete v Ňąom nasleduj√ļce inform√°cie:
 • Obr√°zkov√ļ sch√©mu.
 • Samotn√Ĺ popis otvoru. ‚Üí Napr. okno otv√°rav√©, farba antacit, r√°m plastov√Ĺ, izolańćn√© trojsklo.
 • Podrobn√© √ļdaje o otvore ako je napr. s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla. ‚Üí Napr. hodnoty pre pas√≠vne domy: Ug‚ȧ0,5 / g‚Č•0,5 / / Uf‚ȧ0,95 / Uw‚ȧ0,85 [W/m¬≤K].
 • Rozmery otvoru. ‚Üí Napr. 2 250 √ó 1 500 mm.
 • Pońćet kusov.
 • Kovanie. ‚Üí Napr. br√ļsen√Ĺ nerez.
okno svojpomocne

Ako ńŹalej pokrańćovaŇ• pri stavbe svojpomocne?

Ako prv√© vyuŇĺijete hlavne rozmery, ktor√© potrebujete poznaŇ• pri hrubej stavbe. MoŇĺno v√°s bude l√°kaŇ• okn√° objedn√°vaŇ• hneńŹ vopred, ale nezab√ļdajte na to, Ňĺe aj v tomto pr√≠pade plat√≠ zn√°me porekadlo Dvakr√°t meraj a raz reŇĺ! Preto s objedn√°vkou nepon√°hńĺajte a pońćkajte skutońćne aŇĺ po presnom zameran√≠ rozmerov priamo na stavbe.

V naŇ°om pr√≠pade sa m√īŇĺete navyŇ°e spońĺahn√ļŇ• na r√Ĺchle spracovanie aj dodanie. Okn√° skladom odosielame totiŇĺ do 3 dn√≠ a okn√° na mieru do cca 14 dn√≠ od objedn√°vky. TakŇĺe sa nemus√≠te b√°Ň•, Ňĺe by ste potom mali na stavbe dlh√© prestoje a museli na nov√© okn√° ńćakaŇ• napr√≠klad 2 mesiace.

Rovnako tak u Skladov√Ĺch okien nerieŇ°ite mont√°Ňĺnu posilu. VŇ°etko zvl√°dnete sami ako kopec spokojn√Ĺch z√°kazn√≠kov pred vami. Predstavte si, Ňĺe len za rok 2018 sme odoslali u n√°s na Slovensku viac ako 9000 objedn√°vok, a ani pri jednej sme nerealizovali mont√°Ňĺ. ҆ikovn√≠ majitelia to dok√°zali sami!

Prísne energetické normy od 2021

Od 1.1. 2021 bud√ļ platn√© pr√≠sne energetick√© normy na celkov√ļ hospod√°rnosŇ• novostavieb. S√ļńćasn√° eur√≥pska norma sa opiera o s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla okna a dver√≠ v obvodovej stene. Ide o hodnotu normalizovan√ļ teda poŇĺadovan√ļ 0,85 W/(m¬≤.K) a odpor√ļńćan√ļ, tzn. 0,65 W/(m¬≤.K). A s√ļńćasne hodnota prestupu tepla pre obvodov√ļ stenu od 1.1.2021 bude Un = 0,15 W/(m¬≤K).

KaŇĺd√° skolaudovan√° novostavba od 1. 1. 2021 bude musieŇ• spńļŇąaŇ• tieto pr√≠sne krit√©ria, z√°roveŇą by mali budovy disponovaŇ• spotrebou na vykurovanie menej ako 20,4 kWh/m2 za rok. P√ījde o v√Ĺstavbu najm√§ pas√≠vnych domov, domov s nulovou spotrebou energie a dokonca aŇĺ plusov√© domy. Prim√°rne bud√ļ projektovan√© ekologick√© stavby s v√Ĺrazne n√≠zkymi prev√°dzkov√Ĺmi n√°kladmi, ktor√© bud√ļ maxim√°lne vyuŇĺ√≠vaŇ• pr√≠rodn√© materi√°ly. Novela od 2021 vyŇĺaduje izolańćn√© trojsklo.  
zdroj:https://www.ytong-dialog.sk
Tento ńćl√°nok vznikol v r√°mci Ň°peci√°lu Staviame svojpomocne a v√°s urńćite zauj√≠ma, na ńćo sa m√īŇĺete teŇ°iŇ• nabud√ļce. Zameriame sa priamo na hrub√ļ stavbu:
 • Zameranie nuly v dome kv√īli mont√°Ňĺi dver√≠.
 • Ako pripraviŇ• okenn√© a dverov√© otvory na mont√°Ňĺ.
 • Objednanie plastov√Ĺch okien a dver√≠.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie

Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie

Aby okn√° veńĺkostne ńćo najlepŇ°ie vyhovovali, doporuńćujeme vymurovan√łĶ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Mont√°Ňĺ plastov√Ĺch okien v zime

Mont√°Ňĺ plastov√Ĺch okien v zime

UŇĺ d√°vno neplat√≠, Ňĺe akon√°hle zańćne zima, je stavebn√Ĺm pr√°cam koniec.‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ak prem√ĹŇ°ńĺate o k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, dozaista si kladiete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok