0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ak prem√ĹŇ°ńĺate o k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, dozaista si kladiete ot√°zku: ako rozoznaŇ• tie kvalitn√© od nekvalitn√Ĺch. Vzhńĺadom na pońćet v√Ĺrobkov a dod√°vateńĺov na trhu nie je situ√°cia pre koncov√©ho z√°kazn√≠ka √ļplne jednoduch√°, preto sme pre v√°s prichystali niekońĺko r√°d na ńćo si daŇ• pozor a ńćo rieŇ°iŇ• pri v√Ĺbere nov√Ĺch plastov√Ĺch okien.

Kvalita je z√°rukou spokojnosti prakticky pri kaŇĺdom tovare, a ani plastov√© okn√° nie s√ļ v√Ĺnimkou. Nekvalitn√© okn√° m√īŇĺu m√°lo tesniŇ•, m√īŇĺe nimi prefukovaŇ• alebo zatekaŇ•. Doch√°dza pri nich k poruch√°m kovania, ktor√© ved√ļ k z√°vaŇĺn√Ĺm probl√©mom, ako napr√≠klad nemoŇĺnosŇ• okno zavrieŇ• alebo otvoriŇ•. V najhorŇ°om pr√≠pade je majiteńĺ n√ļten√Ĺ okn√° vymeniŇ•, ńćo v√ībec nie je lacn√° z√°leŇĺitosŇ• a tieŇĺ je to ńŹalŇ°√≠ nepr√≠jemn√Ĺ z√°sah do Ňĺivota dom√°cnosti.

 

D√īleŇĺitejŇ°ie neŇĺ vzhńĺad s√ļ technick√© parametre

Aby ste t√Ĺmto nepr√≠jemnostiam predoŇ°li, odpor√ļńćame sa pri v√Ĺbere zameraŇ• na technick√© parametre. PredovŇ°etk√Ĺm si zistite, ak√Ĺ je pouŇĺit√Ĺ profil (ak√ļ m√° stavebn√ļ hńļbku, pońćet kom√īr, hodnotu Uw...), ak√© kovanie, zasklenie a tesnenie. Samozrejme v ńŹalŇ°om slede sa pozrite, ak√© s√ļ moŇĺnosti otv√°rania okien, ich farebn√© prevedenie a rozmerov√© limity.

Z√°klad je dostatońćn√° stavebn√° hńļbka a v√Ĺstuha

Profil mus√≠ maŇ• najmenej p√§Ň• kom√īr (lepŇ°ie ale Ň°esŇ• alebo sedem) a d√īleŇĺit√© (obzvl√°Ň°Ň• pri okn√°ch orientovan√Ĺch na juh, kde sa plast viac zahrieva) je kvalitn√© oceńĺov√© vystuŇĺenie. Hr√ļbka steny profilov by mala byŇ• minim√°lne 2,5 mm a hr√ļbka v√Ĺstuhy u veńĺk√Ĺch okien aspoŇą 2 mm. T√Ĺm sa predch√°dza rozp√≠naniu a kr√ļteniu plastu, k ńćomu by mohlo doch√°dzaŇ• pri teplotn√Ĺch v√Ĺkyvoch. Medzi r√°mom a deformovan√Ĺm kr√≠dlom potom vznikaj√ļ otvory, ktor√Ĺmi f√ļka ńći zatek√°. VńŹaka dostatońćnej hr√ļbke stien profilov a kvalitnej v√Ĺstuhe t√Ĺmto probl√©mom jednoznańćne predch√°dzate. Stavebn√° hńļbka by mala byŇ• 70 mm, alebo radŇ°ej 80 mm a viac.

Kovanie: nezabudnite ho nastavovaҕ

Kovanie celoobvodov√© s dostatkom nastavovac√≠ch bodov. Zistite tieŇĺ, ńći m√° dostatok zatv√°rac√≠ch bodov, ktor√© by mali maŇ• medzi sebou odstup maxim√°lne 700 mm, ńćo zaisŇ•uje rovnomern√Ĺ pr√≠tlak tesniaceho syst√©mu a zvyŇ°uje bezpeńćnosŇ• pred vl√°man√≠m. PrekonaŇ• kvalitn√© kovanie totiŇĺ nie je len tak, a keńŹŇĺe zlodeji d√°vaj√ļ prednosŇ• vyp√°ńćeniu okna pred jeho rozbit√≠m, je potreba im t√ļto ńćinnosŇ• ńćo najviac zŇ•aŇĺiŇ•.
Kovanie je potom nutn√© nastaviŇ• a premazaŇ• pribliŇĺne raz za rok, aby ste prediŇ°li vzniku z√°vad a predńļŇĺili jeho ŇĺivotnosŇ•.

Dvojsklo je Ň°tandard

Preńć s√ļ doby s jednoduch√Ĺm zasklen√≠m, dnes je Ň°tandard dvojsklo a v pr√≠pade novostavieb, ktor√© sa dnes stavaj√ļ v n√≠zkoenergetickom a pas√≠vnom Ň°tandarde, s√ļ nutn√© trojskl√°. Tie totiŇĺ lepŇ°ie tepelno a zvukovo izoluj√ļ. Nev√Ĺhodou ale je, Ňĺe s√ļ Ň•aŇĺŇ°ie, takŇĺe nie je dobr√© maŇ• obzvl√°Ň°Ň• veńĺk√© okn√° dlho otvoren√©, pretoŇĺe sa viac nam√°ha kovanie.

V s√ļvislosti s izol√°ciou sa tieŇĺ pozrite, ak√© je pri okn√°ch pouŇĺit√© tesnenie, beŇĺn√© je dvojstupŇąov√©, lepŇ°ie je trojstupŇąov√©. Rovnako odpor√ļńćame sa sp√ĹtaŇ•, ak√Ĺ je medzi sklami diŇ°tanńćn√Ĺ r√°mik. ҆tandardne b√Ĺva oceńĺov√Ĺ, ale vhodnejŇ°√≠ je tzv. tepl√Ĺ plastov√Ĺ r√°mik, ktor√Ĺ lepŇ°ie izoluje a zniŇĺuje riziko rosenia okien.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne

Stavba domu svojpomocne

KaŇĺd√° stavba zańć√≠na projektom. Bez toho dnes nez√≠skate ani stavebn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
InŇ°pir√°cia
InŇ°pirujte sa pri v√Ĺbere plastov√Ĺch okien a dver√≠

InŇ°pirujte sa pri v√Ĺbere plastov√Ĺch okien a dver√≠

Vyber√°te plastov√© okn√° a vchodov√© ńći balk√≥nov√© dvere a hńĺad√°te‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
InŇ°pir√°cia
Aké okná patria na drevostavbu?

Aké okná patria na drevostavbu?

Staviate drevostavbu, drevenicu ńći chalupu? A prem√ĹŇ°ńĺate, ńći m√īŇĺete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Renovujete dom a prem√ĹŇ°ńĺate, ńći vymeniŇ• star√© plastov√© okn√° za nov√©?‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok