0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

InŇ°pirujte sa pri v√Ĺbere plastov√Ĺch okien a dver√≠

Vyber√°te plastov√© okn√° a vchodov√© ńći balk√≥nov√© dvere a hńĺad√°te inŇ°pir√°ciu? Prem√ĹŇ°ńĺate, ako lacno vytvoriŇ• efektn√Ĺ vstup z ob√Ĺvacej izby na terasu? V√°hate, ńći maŇ• okn√° viac ńćlenen√©, alebo sk√īr zvoliŇ• veńĺk√ļ sklenen√ļ plochu? A ako to eŇ°te vŇ°etko skńļbiŇ•, aby to nevyŇ°lo pr√≠liŇ° draho? Preńć√≠tajte si niekońĺko naŇ°ich r√°d zameran√Ĺch na estetick√ļ str√°nku veci a inŇ°pirujte sa fotkami od naŇ°ich z√°kazn√≠kov. Ako sa hovor√≠: viac hl√°v viac vie.

Fotogal√©ria plastov√Ĺch okien

Nie nadarmo sa hovor√≠, Ňĺe jeden obr√°zok vyd√° za tis√≠c slov, preto v√°m hneńŹ na zańćiatku prin√°Ň°ame mal√ļ fotogal√©riu pre inŇ°pir√°ciu. N√°jdete v nej nafoten√© plastov√© okn√°, ktor√© si u n√°s ńĺudia zak√ļpili a potom svojpomocne namontovali. V naŇ°om e-shope m√°me ihneńŹ k odberu okn√° v najbeŇĺnejŇ°√≠ch rozmeroch, ale samozrejme sme schopn√≠ dodaŇ• aj okn√° priamo podńĺa v√°Ň°ho Ňĺelania. Stańć√≠ klikn√ļŇ• na n√°Ň° konfigur√°tor.

Ak√° je optim√°lna veńĺkosŇ• okien a dver√≠?

Pri veńĺkosti okien je d√īleŇĺit√Ĺm faktorom orient√°cia na svetov√© strany. Logicky na sever s√ļ lepŇ°ie menŇ°ie okn√°, na juŇĺn√ļ stranu v√§ńćŇ°ie, ale samozrejme vŇ°etko s mierou, aby zase nedoch√°dzalo k prehrievaniu a nemuseli ste potom veńĺa investovaŇ• do zatieŇąovacej techniky. Urńćite je dobr√© si zapam√§taŇ•, Ňĺe veńĺkosŇ• plochy okien by mala byŇ• okolo 10 % z plochy miestnosti.

ńĆo sa t√Ĺka veńĺkosti vchodov√Ĺch a balk√≥nov√Ĺch dver√≠, odpor√ļńćame Ň°√≠rku aspoŇą 80 cm. Optim√°lna Ň°√≠rka hlavn√Ĺch vchodovov√Ĺch dver√≠ je potom 90 ‚Äď 100 cm, tak aby dvere mali tak√Ĺ priechod, ktor√Ĺm bezprobl√©mov prejdete końć√≠kom alebo invalidn√Ĺm voz√≠kom.

Viac zdvojen√© okn√° alebo jedna veńĺk√° plocha?

ńĆi okn√° deliŇ• alebo maŇ• ‚Äěv√Ĺkladn√ļ‚Äú skriŇąu, je ot√°zkou vkusu. VŇ°eobecne sa d√° povedaŇ•, Ňĺe pre domńćeky vidieckeho Ň°t√Ĺlu s√ļ vhodn√© sk√īr okn√° delen√© na viac ńćast√≠, naopak pri modern√Ĺch novostavb√°ch s√ļ trendom veńĺk√© plochy. Samozrejme ak chcete maŇ• okno otv√°rateńĺn√©, ste kv√īli kovaniu urńćitou veńĺkosŇ•ou obmedzen√≠. Na druh√ļ stranu je potrebn√© pam√§taŇ• si, Ňĺe keńŹ je v okne viac r√°mu, prejde cez neho menej svetla.

ńĆo farba? PouŇĺiŇ• rovnak√ļ farbu z oboch str√°n?

Veńĺmi ńćasto s√ļ dnes vidieŇ• plastov√© okn√° a dvere v bielej farbe, ale samozrejme v ponuke s√ļ najr√īznejŇ°ie dekory, obńĺ√ļben√© s√ļ imit√°cie dreva. Pri v√Ĺbere je potrebn√© braŇ• do √ļvahy farbu strechy a fas√°dy, tak aby dom p√īsobil kompaktne. Na to, ńći daŇ•, alebo nedaŇ• rovnak√ļ farbu z oboch str√°n, nemoŇĺno jednoznańćne odpovedaŇ•. Niekomu pr√≠du dvojfarebn√© okn√° divn√©, in√≠ si pochvańĺuj√ļ, Ňĺe maj√ļ z vonka pekn√Ĺ dreven√Ĺ dekor, ale v interi√©ri s√ļ radi za univerz√°lne bielu farbu, ktor√° sa v√Ĺborne so vŇ°etk√Ĺm kombinuje. Je to skr√°tka op√§Ň• ot√°zka vkusu. Pokiańĺ ale m√°te miestnosti mal√©, s√ļ biele r√°my vhodnejŇ°ie, izbu totiŇĺ opticky presvetlia.

Ako skńļbiŇ• kr√°su a obmedzen√Ĺ rozpońćet?

Ak potrebujete cenu za okn√° a dvere zn√≠ŇĺiŇ•, m√°te niekońĺko moŇĺnost√≠, a teraz nemysl√≠me, Ňĺe to mus√≠ byŇ• na √ļkor kvality. UŇ°etriŇ• m√īŇĺete, keńŹ budete maŇ• okn√° aj dvere z oboch str√°n biele. ńéalŇ°ou veńĺkou √ļsporou je, keńŹ tam, kde to ide, nebudete maŇ• okn√° otv√°rateńĺn√©, ale fixn√©. A samozrejme uŇ°etr√≠te, keńŹ si mont√°Ňĺ budete robiŇ• svojpomocne.

Fotogal√©ria plastov√Ĺch vchodov√Ĺch a balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Mnoh√≠ z√°kazn√≠ci si okrem okien u n√°s kupovali taktieŇĺ plastov√© vchodov√© a balk√≥nov√© dvere. Preto pre inŇ°pir√°ciu prid√°vame mal√ļ fotogal√©riu. V nej napr√≠klad uvid√≠te, ako sa d√° lacnejŇ°ie urobiŇ• vstup na terasu. Namiesto drah√Ĺch HS port√°lov to ide pomocou veńĺk√Ĺch plastov√Ĺch okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

V√Ĺber
Ako vybraŇ• plastov√© vchodov√© dvere do domu

Ako vybraŇ• plastov√© vchodov√© dvere do domu

Rozhodli ste sa maŇ• svoje vchodov√© dvere do domu z plastu a‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
InŇ°pir√°cia
Aké okná patria na drevostavbu?

Aké okná patria na drevostavbu?

Staviate drevostavbu, drevenicu ńći chalupu? A prem√ĹŇ°ńĺate, ńći m√īŇĺete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako vybraŇ• streŇ°n√© okno

Ako vybraŇ• streŇ°n√© okno

StreŇ°n√© okno je oproti ostatn√Ĺm n√°chylnejŇ°ie na vplyvy pońćasia a‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok