0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako vybraŇ• streŇ°n√© okno

StreŇ°n√© okno je oproti ostatn√Ĺm n√°chylnejŇ°ie na vplyvy pońćasia a vn√ļtornej kl√≠my bytu, preto je potreba jeho v√Ĺberu venovaŇ• dostatońćn√ļ pozornosŇ•. Pokiańĺ teda staviate alebo rekonŇ°truujete dom s podkrovn√Ĺmi miestnosŇ•ami, alebo sa chyst√°te na v√Ĺmenu okien, preńć√≠tajte si nasleduj√ļce rady.

StreŇ°n√© okn√° plastov√© alebo dreven√©?

Ak m√°te zvyŇ°n√© okn√° na dome plastov√©, pravdepodobne nie je ńćo rieŇ°iŇ•. Zaobstar√°te si plastov√© aj do strechy. Ak vŇ°ak m√°te na celom dome okn√° dreven√©, d√° sa tento materi√°l vyuŇĺiŇ• i pre streŇ°n√© okenn√© otvory. Je vŇ°ak potrebn√© zv√°ŇĺiŇ•, ńći ste ochotn√≠ venovaŇ• streŇ°n√Ĺm okn√°m dostatońćn√ļ starostlivosŇ•. Dreven√© okn√° vyŇĺaduj√ļ vo vŇ°eobecnosti zv√ĹŇ°en√ļ pozornosŇ•, ńćas od ńćasu previesŇ• povrchov√ļ √ļpravu pozost√°vaj√ļcu z br√ļsenia, impregn√°cie a lakovania. K streŇ°n√Ĺm okn√°m b√Ĺva horŇ°√≠ pr√≠stup a t√°to √ļdrŇĺba m√īŇĺe byŇ• komplikovan√°.

K√Ĺm plastov√© streŇ°n√© okn√° s√ļ prakticky bez√ļdrŇĺbov√©, hodia sa aj do k√ļpeńĺn√≠ a kuch√ĹŇą, kde je vyŇ°Ň°ia vlhkosŇ•. A netreba maŇ• obavy, Ňĺe plastov√© streŇ°n√© okn√° bud√ļ vyzeraŇ• ako p√§sŇ• na oko v kombin√°cii s dreven√Ĺmi. PVC streŇ°n√© okn√° b√Ĺvaj√ļ najńćastejŇ°ie biele, a tak kr√°sne zapadn√ļ.

StreŇ°n√© okn√°

Na ńćo sa pri v√Ĺbere plastov√©ho streŇ°n√©ho okna predovŇ°etk√Ĺm zameraŇ•?

  • Profily musia byŇ• viackomorov√© a vybaven√© oceńĺovou v√Ĺstuhou. T√° je d√īleŇĺit√° ako prevencia proti deform√°ci√°m sp√īsoben√Ĺm striedan√≠m extr√©mn√≠ch tepl√īt.
  • Zasklenie minim√°lne dvojsklom, ale vhodnejŇ°ie je trojsklo, ktor√© lepŇ°ie zvukovo aj tepelne izoluje. Sklo by malo byŇ• bezpeńćnostn√© kalen√©, ktor√© lepŇ°ie odol√°va pr√≠padn√Ĺm n√°razom aj tepelnej n√°mahe.
  • Najd√īleŇĺitejŇ°ia je hodnota Uw ‚Äď s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla cez cel√© okno (teda nielen cez zasklenie, ale aj cez r√°m). ńĆ√≠m je hodnota Uw niŇĺŇ°ia, t√Ĺm streŇ°n√© okno lepŇ°ie izoluje a tieŇĺ lepŇ°ie tlm√≠ hluk zvonku.
  • Podńĺa sklonu strechy a rozmerov vońĺte sp√īsob otv√°rania, najńćastejŇ°ie b√Ĺvaj√ļ streŇ°n√© okn√° v√Ĺklopn√©, kyvn√© a v√Ĺklopno-kyvn√©.
TIP: Za menej ako mesiac v√°m dod√°me plastov√© streŇ°n√© okn√° PREMIUM a SUPRO Triple Termo. Prv√Ĺ typ je Ň°tandardne osaden√Ĺ dvojsklom, druh√Ĺ typ trojsklom. 
 

Pońćet okien a ich veńĺkosŇ•

Ako vybraŇ• streŇ°n√© okn√° s ohńĺadom na vn√ļtorn√Ĺ priestor? Plocha okien by mala tvoriŇ• zhruba 10 ‚Äď 12 % obytnej plochy miestnosti. MiestnosŇ• o 25 metroch Ň°tvorcov√Ĺch by teda mala maŇ• presklenn√ļ plochu ńć√≠taj√ļcu cca 2,5-3 metre Ň°tvorcov√©, prińćom je vhodn√© okn√° rozmiestniŇ• tak, aby bola izba osvetlen√° rovnomerne.

Pokiańĺ zvol√≠te v√§ńćŇ°iu presklenn√ļ plochu, bude byt s√≠ce skvelo presvetlen√Ĺ, ale horŇ°ie tepelne i zvukovo izolovan√Ĺ. V pr√≠pade, Ňĺe bude okenn√° plocha menŇ°ia, bude v miestnosti pr√≠liŇ° Ň°ero a bude nutn√© svietiŇ• aj cez deŇą.

Aby ste zo streŇ°n√©ho okna mali dobr√Ĺ v√Ĺhńĺad, mala by jeho spodn√° hrana byŇ• vo v√ĹŇ°ke asi jeden meter od podlahy. V pr√≠pade striech s mal√Ĺm sklonom odpor√ļńćame dlhŇ°ie okn√°, naopak, pre strm√© strechy stańćia kratŇ°ie okn√°.

Plastov√© streŇ°n√© okn√°

Nezabudnite na kvalitn√ļ mont√°Ňĺ

Pri mont√°Ňĺi postupujte podńĺa n√°vodu (videon√°vodu) a pouŇĺite v√Ĺhradne kvalitn√© materi√°ly (kotvenie, polyuret√°nov√© peny...). Nezabudnite na kvalitn√© tesniace lemovanie, ktor√© zlepŇ°√≠ zvukov√ļ izol√°ciu a zaist√≠ spr√°vny odvod daŇĺńŹovej vody a topiaceho snehu. Len kvalitne preveden√° mont√°Ňĺ m√īŇĺe zaistiŇ•, aby kvalitn√© streŇ°n√© okno spr√°vne plnilo svoje funkcie.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Rosenie okien m√īŇĺe stretn√ļŇ• aj v√°s. Kedy? ńĹudia sa s t√Ĺm najńćastejŇ°ie‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako si spr√°vne vybraŇ• okn√°

Ako si spr√°vne vybraŇ• okn√°

N√°kup nov√Ĺch okien nie je lacnou z√°leŇĺitosŇ•ou, a tak je prirodzen√©,‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok