0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my plastov√Ĺch okien?

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√© Ň°kvrny? Kedy je vlastne najlepŇ°ie um√ĹvaŇ• okn√°? Ako si poradiŇ• s veńĺmi Ň°pinav√Ĺmi a zaŇ°l√Ĺmi okenn√Ĺmi r√°mami? Na vŇ°etky tieto ot√°zky n√°jdete v nasleduj√ļcom ńćl√°nku odpoveńŹ, aby ste mohli povedaŇ• po vzore jedn√©ho reklamn√©ho sloganu: ‚ÄěAby biela bielou bola‚Äú.

Kedy um√ĹvaŇ• biele plastov√© okn√°?

Hoci dnes je uŇĺ na v√Ĺber Ň°irok√° Ň°k√°la dekorov, st√°le si veńĺa ńĺud√≠ kupuje do svojich domovov biele plastov√© okn√°, ńći uŇĺ v obojstrannom, alebo iba vn√ļtornom preveden√≠. Aby okn√° s bielymi r√°mami vyzerali pekne, napr√≠klad aj za desaŇ• rokov, je nutn√© sa o ne pravidelne staraŇ•. A to ako aj o skl√°, tak aj o okenn√© r√°my. V praxi to znamen√° um√Ĺvanie aspoŇą dvakr√°t rońćne. Samozrejme veńĺmi z√°leŇĺ√≠ na tom, kde b√Ĺvate. Je jasn√©, Ňĺe okn√° v dome pri ruŇ°nej ceste sa bud√ļ oveńĺa viac Ň°piniŇ• neŇĺ v pr√≠pade okien pri chalupe na okraji lesa. Nezabudnite ale, Ňĺe veńĺk√Ĺm zneńćisŇ•ovateńĺom okenn√Ĺch r√°mov je aj sama pr√≠roda ‚Äď √°no, h√°date spr√°vne, m√°me na mysli Ňĺlt√Ĺ peńĺ, ktor√©ho je napr√≠klad v obdob√≠ kvitnutia repky naozaj veńĺa.

Rovnako ako pri in√Ĺch ńćinnostiach v dom√°cnosti aj pri um√Ĺvan√≠ okien plat√≠, Ňĺe pravideln√° √ļdrŇĺba je oveńĺa efekt√≠vnejŇ°ia, ako raz za p√°r rokov na to takzvane "vlietn√ļŇ•". Na okn√°ch sa usadzuje prach, peńĺ, popolńćek a ńŹalŇ°ie najr√īznejŇ°ie neńćistoty, ktor√© sa potom vńŹaka p√īsobeniu UV Ňĺiarenia do bielych r√°mov zaŇĺer√ļ. ńĆ√≠m dlhŇ°ie budete um√Ĺvanie plastov√Ĺch okien odkladaŇ•, t√Ĺm n√°rońćnejŇ°ie potom bude (v tej dobe dobe uŇĺ zaŇ°l√Ĺm) okn√°m znova vr√°tiŇ• ich kr√°snu bielu farbu.

ńĆo na Ň°pinav√© plastov√© r√°my okien pouŇĺiŇ•?

Vo vŇ°eobecnosti sa d√° povedaŇ•, Ňĺe moŇĺete pouŇĺiŇ• beŇĺn√Ĺ ńćistiaci prostriedok, ale pozor, nesmie maŇ• v sebe abraz√≠vne k√ļsky, tie by mohli povrch r√°mu poŇ°kriabaŇ•. Rovnako sa vyhnite pouŇĺ√≠vaniu benz√≠nu. Veńĺmi dobr√© sk√ļsenosti maj√ļ naŇ°i z√°kazn√≠ci s prostriedkom Clean PVC, ktor√Ĺ je s√ļńćasŇ•ou profesion√°lnej sady na √ļdrŇĺbu plastov√Ĺch okien a dver√≠. Clean PVC od nemeck√©ho v√Ĺrobcu Fenoplasty nielen v√Ĺborne ńćist√≠, ale taktieŇĺ vytvor√≠ antistatick√ļ vrstvu, vńŹaka ktorej sa neńćistoty nebud√ļ do r√°mu tońĺko "zapekaŇ•" a ńŹalŇ°ie um√Ĺvanie bude ńĺahŇ°ie. ńéalej zabezpeńć√≠ √ļńćinn√ļ ochranu proti UV Ňĺiareniu pre dlhorońćn√ļ st√°lofarebnosŇ•.
Samozrejme zvl√°Ň°Ň• medzi Ňĺenami je ńćistenie okien obńĺ√ļbenou t√©mou deb√°t, a tak sa Ň°√≠ri najr√īznejŇ°ie babsk√© rady. TakŇĺe ako podńĺa nich biela okn√° vyńćistiŇ•? Napr√≠klad sk√ļste pouŇĺiŇ• vodu s trochou octu, a n√°sledne vyleŇ°tiŇ• ńĺanov√Ĺm olejom. Na odstr√°nenie Ň°kvŇēn potom radia bielou zubn√ļ pastu.

Ako na zaŇĺltnut√© r√°my?

M√°te uŇĺ starŇ°ie plastov√© okn√°, ktor√© nie s√ļ biele ale zaŇĺltnut√©? A pritom ste ich obńćas umyli? Probl√©m je v kvalite profile r√°mu. Tak√©to zoŇĺltnutie uŇĺ nevyńćist√≠te, ide o degener√°ciu materi√°lu. Dnes uŇĺ naŇ°Ň•astie vŇ°etky plastov√© okn√° maj√ļ farebn√© stabiliz√°tory, takŇĺe nemus√≠te maŇ• zo zaŇĺltnutia obavy. Plastov√© okn√° PREMIUM pred√°vame uŇĺ skoro desaŇ• rokov a doteraz sme sa s probl√©mom zoŇĺltnutia r√°mu nestretli a to ani v pr√≠pade, Ňĺe s√ļ okn√° orientovan√° na juŇĺn√ļ stranu. Nestalo sa, Ňĺe by slnko "vytiahlo" bielu farbu z profilu. Ako uŇĺ sme ale spomenuli, veńĺk√Ĺm nepriateńĺom nielen bielych okenn√Ĺch r√°mov je peńĺ. Ak sa dlhŇ°iu dobu neum√Ĺva, m√īŇĺe r√°m trochu zoŇĺltn√ļŇ• alebo maŇ• Ňĺlt√© Ň°kvrny. Pom√īcŇ• si m√īŇĺete s um√Ĺvac√≠m prostriedok CIF. Ten m√° vŇ°ak v sebe mal√© granulky, takŇĺe m√īŇĺe d√ījsŇ• k menŇ°iemu poŇ°krabaniu povrchu.

Suma sum√°rum, ako teda ńćistiŇ• biele plasty okien? Hlavne pravidelne, najm√§ ak b√Ĺvate pri ruŇ°nej ceste alebo repkovom poli. A keńŹ eŇ°te pouŇĺijete Clean PVC, bude um√Ĺvanie jednoduchŇ°ie.

ńćistenie okien bielych plastov√Ĺch okien

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako spr√°vne vetraŇ•?

Ako spr√°vne vetraŇ•?

Vetranie je ńćinnosŇ•, ktor√ļ rob√≠me dennodenne a ńćasto uŇĺ viac-menej‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
InŇ°pir√°cia
Ako zabezpeńćiŇ• okn√°

Ako zabezpeńćiŇ• okn√°

K vl√°maniu do domov a bytov doch√°dza najńćastejŇ°ie v nepr√≠tomnosti ich‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok