00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako si spr√°vne vybraŇ• vhodn√© okn√°

N√°kup nov√Ĺch okien nie je lacnou z√°leŇĺitosŇ•ou, a tak je prirodzen√©, Ňĺe sa ńĺudia snaŇĺia o jednotliv√Ĺch parametroch okien zistiŇ•, ńćo najviac. Vedeli ste napr√≠klad, Ňĺe pri v√§ńćŇ°ej Ň°√≠rke dvojkr√≠dlov√©ho okna nad 1,8 metru je kv√īli stabilite okna potrebn√© zvoliŇ• miesto Ň°tulpu stredov√Ĺ stńļpik? A d√īleŇĺit√Ĺch r√°d pri v√Ĺbere okien prin√°Ň°ame viac.

Plast, drevo, alebo hliník?

Prvou ot√°zkou, ktor√ļ ńĺudia pred n√°kupom nov√Ĺch okien rieŇ°ia, je, z ak√©ho vlastne bud√ļ materi√°lu. Ak√© s√ļ plusy a m√≠nusy jednotliv√Ĺch rieŇ°en√≠?  

Hlin√≠kov√© okn√°  

+ Veńĺk√° odolnosŇ•, dlh√° ŇĺivotnosŇ• ‚Äď otvorov√© v√Ĺplne z hlin√≠ka sa d√°vaj√ļ najńćastejŇ°ie do verejn√Ĺch budov, predovŇ°etk√Ĺm vstupn√© dvere b√Ĺvaj√ļ z tohto materi√°lu, pretoŇĺe vydrŇĺ√≠ viac zatvoren√≠ a otvoren√≠.
+ Dobr√© izolańćn√© vlastnosti, modern√Ĺ vzhńĺad ‚Äď vńŹaka tomu rastie obńĺuba hlin√≠kov√Ĺch okien v posledn√Ĺch rokoch aj pri novostavb√°ch (n√≠zkoenergetick√© a pas√≠vne domy). 
+ Bez√ļdrŇĺbovosŇ• ‚Äď stańć√≠ obyńćajn√© um√Ĺvanie. 

‚Äď VyŇ°Ň°ia n√°kupn√° cena ‚Äď v porovnan√≠ s plastov√Ĺmi a dreven√Ĺmi oknami. 

Drevené okná

+ Klasick√Ĺ materi√°l, ktor√Ĺ sa pouŇĺ√≠val po storońćia ‚Äď veńĺa ńĺud√≠ d√°va prednosŇ• drevu len pre materi√°l samotn√Ĺ, pretoŇĺe je gener√°ciami odsk√ļŇ°an√Ĺ.
+ Kr√°sny pr√≠rodn√Ĺ vzhńĺad, moŇĺnosŇ• opakovanej renov√°cie ‚Äď ak sa poŇ°kod√≠ povrch dreven√Ĺch okien, je ich moŇĺn√© na rozdiel od plastov√Ĺch, obr√ļsiŇ• a nalakovaŇ• znova. Dreven√© okn√° a dvere s√ļ tieŇĺ urńćen√© do historick√Ĺch budov, dreven√≠c ńći in√Ĺch budov, kde by modern√© materi√°ly (plast, hlin√≠k) boli nepatrińćn√©.
+ Dobr√© izolańćn√© vlastnosti.

‚Äď NutnosŇ• pravidelnej √ļdrŇĺby ‚Äď narozdiel od plastu a hlin√≠ku drevo nie je tak odoln√©, a aby okn√° sl√ļŇĺili po desaŇ•rońćia, je nutn√© ich pravidelne natieraŇ•. 
‚Äď Nevhodn√© do izieb so zv√ĹŇ°enou vlhkosŇ•ou ‚Äď na drevo m√° vlhkosŇ• neblah√Ĺ vplyv, takŇĺe do k√ļpeńĺne ńći podkrovnej kuchyne nie s√ļ eurookn√° pr√≠liŇ° vhodn√©. 

Plastov√© okn√°  

+ Skvel√Ĺ pomer funkńćnosŇ•/cena ‚Äď plast je odoln√Ĺ, vydrŇĺ√≠ po desaŇ•rońćia, ale nie je tak drah√Ĺ ako hlin√≠k, plastov√© okn√° v√§ńćŇ°inou b√Ĺvaj√ļ tieŇĺ lacnejŇ°ie neŇĺ dreven√©.  
+ Dobr√© izolańćn√© vlastnosti.
+ Modern√Ĺ vzhńĺad a veńĺk√Ĺ v√Ĺber dek√≥rov a farieb ‚Äď vńŹaka f√≥li√°m je moŇĺn√° imit√°cia dreva a probl√©m nie s√ļ ani ŇĺiarivejŇ°ie farby. 
+ Bez√ļdrŇĺbov√° prev√°dzka ‚Äď stańć√≠ obyńćajn√© um√Ĺvanie, pre zv√ĹŇ°enie Ňĺivotnosti sa odpor√ļńća pouŇĺiŇ• Ň°peci√°lny ńćistińć na plast.

Plastov√© okn√° ‚Äď lacnejŇ°ie neŇĺ hlin√≠kov√© a pritom bez√ļdrŇĺbov√©

Plastov√© okn√° nevyŇĺaduj√ļ Ňĺiadnu zvl√°Ň°tnu starostlivosŇ•. √Āno, je dobr√© ich raz rońćne nastaviŇ• a premazaŇ• kovanie, oŇ°etriŇ• tesnenie a pre zv√ĹŇ°enie Ňĺivotnosti profilov pretrieŇ• Ň°peci√°lnym ńćistińćom, ale narozdiel od natierania dreven√Ĺch okien toto zaberie oveńĺa menej ńćasu. Plastov√© otvorov√© v√Ĺplne b√Ĺvaj√ļ tieŇĺ v√§ńćŇ°inou lacnejŇ°ie neŇĺ dreven√© a ich ŇĺivotnosŇ• sa pońć√≠ta na desiatky rokov.

Plast je odolnejŇ°√≠ vońći nepriazniv√Ĺm vplyvom, ako je ńćast√© striedanie tepl√īt ńći zv√ĹŇ°en√° vlhkosŇ• vn√ļtorn√©ho prostredia. Ak s√ļ okenn√© profily kvalitn√© (aspoŇą 5 kom√īr a stavebn√° hńļbka 80 mm) a vybaven√© oceńĺovou v√Ĺstuhou, nedoch√°dza k ich deform√°ci√°m p√īsoben√≠m teplotn√Ĺch vplyvov. A keńŹ je reńć o pevnosti okna, tak pam√§tajte, Ňĺe pri plastov√Ĺch dvojkr√≠dlov√Ĺch okn√°ch pri v√§ńćŇ°ej Ň°√≠rke nad 1,8 m odpor√ļńćame miesto Ň°tulpu zvoliŇ• stredov√Ĺ stńļpik.  

Dvojskl√°, alebo trojskl√°?

Zasklenie s dvomi sklami je dnes uŇĺ Ň°tandard, ale vzhńĺadom k st√°le v√§ńćŇ°iemu tlaku na √ļsporu energie, veńĺa ńĺud√≠ uŇĺ vol√≠ trojsklo. NutnosŇ•ou s√ļ okn√° s trojsklami v n√≠zkoenergetick√Ĺch a pas√≠vnych domoch. Na druh√ļ stranu nem√° cenu d√°vaŇ• trojskl√° do star√©ho domu, kde neprebehne zateplenie pl√°Ň°Ň•a (fas√°dy, strechy).

Trojskl√° lepŇ°ie izoluj√ļ teplo aj zvuk, ich nev√Ĺhodou je ale vyŇ°Ň°ia hmotnosŇ•. Viac teda trp√≠ okenn√© kovanie (na kvalitnom kovan√≠ sa naozaj nevyplat√≠ Ň°etriŇ•) a je potrebn√© s t√Ĺm pońć√≠taŇ• aj pri vetran√≠ ‚Äď rozmern√© okenn√© kr√≠dla s trojsklami nie je vhodn√© vetraŇ• otvoren√≠m dokor√°n, ale iba ventil√°ciou.

Zistite si technické parametre

Prestup tepla cez sklo znańć√≠ hodnota Ug, pri v√Ĺbere sa ale zauj√≠majte o hodnotu Uw, ktor√° znańć√≠ celkov√Ĺ prestup tepla oknom, teda nielen cez sklo, ale aj r√°m. ńĆ√≠m niŇĺŇ°ie ńć√≠slo, t√Ĺm lepŇ°ie. ńéalej odpor√ļńćame sa zauj√≠maŇ• o v√Ĺrobcu kovania (ńći s√ļ zosilnen√© p√°nty a ak√© s√ļ pouŇĺit√© bezpeńćnostn√© prvky) a pozrieŇ• sa na pouŇĺit√© tesnenie. PretoŇĺe sa Ň°pecializujeme na predaj plastov√Ĺch okien, sp√≠sali sme praktick√Ĺ videon√°vod k v√Ĺberu plastov√©ho okna, kde pr√°ve jednotliv√© technick√© parametre rozober√°me.  

Za obojstrann√Ĺ dek√≥r si priplat√≠te

Pri vŇ°etk√Ĺch troch materi√°loch (plast, drevo, hlin√≠k) si m√īŇĺete zvoliŇ• r√īzne farebn√© prevedenie. Pri dreven√Ĺch okn√°ch bude samozrejme dek√≥r urńćen√Ĺ pouŇĺitou drevinou a lazurou, v pr√≠pade plastu a hlin√≠ku je oveńĺa Ň°irŇ°ia ponuka (farby podńĺa RAL a imit√°cie dek√≥rov), prińćom najlacnejŇ°ie vych√°dza obojstranne biele plastov√© okno. Za obojstrann√Ĺ dek√≥r si v pr√≠pade plastov√Ĺch okien priplat√≠te zhruba o 38 % viac (viac sa o faktoroch, ktor√© ovplyvŇąuj√ļ cenu okna, dońć√≠tate v cenn√≠ku okien). 

Pri v√Ĺbere farby okien sa zohńĺadŇąuje farba fas√°dy, strechy, celkov√Ĺ Ň°t√Ĺl domu a jeho najbliŇĺŇ°ieho okolia, st√°vaj√ļce exteri√©rov√© doplnky (ak sa jedn√° o v√Ĺmenu okien) ‚Äď napr√≠klad odtieŇą plotu alebo pergoly. Ale je vhodn√© tieŇĺ zohńĺadniŇ• vn√ļtorn√© vybavenie domu ńći bytu a poprem√ĹŇ°ńĺaŇ•, ako bud√ļ okn√° p√īsobiŇ• v interi√©ri.

Okn√° sa vyr√°baj√ļ na mieru

Ak sa jedn√° o rekonŇ°trukciu star√©ho domu a v√Ĺmenu okien, obvykle sa dodrŇĺuje veńĺkosŇ• st√°vaj√ļcich okenn√Ĺch a dvern√Ĺch otvorov. Nie je ale probl√©m rozmery upraviŇ•, v√Ĺrobcovia okien s√ļ uŇĺ schopn√≠ dodaŇ• aj neŇ°tandardn√© rozmery. V pr√≠pade nov√©ho domu by otvorov√© v√Ĺplne mali zaberaŇ• minim√°lne 10 % z plochy miestnosti.

Pred n√°kupom okien je vŇĺdy nutn√© premeraŇ• rozmery stavebn√©ho otvoru a nespoliehaŇ• sa len na projektov√ļ dokument√°ciu (viac sa dońć√≠tate v ńćl√°nku Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie). Tvary okien nemusia byŇ• len Ň°tvorcov√©, alebo obdńļŇĺnikov√© ‚Äď je moŇĺn√© vyrobiŇ• atypick√© okn√°, napr√≠klad obl√ļkov√©, kruhov√©, skosen√©, troj√ļholn√≠kov√©.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

InŇ°pir√°cia
Ako uŇ°etriŇ• na k√ļren√≠?

Ako uŇ°etriŇ• na k√ļren√≠?

Ako uŇ°etriŇ• v dom√°cnosti? Jednoznańćne zn√≠Ňĺen√≠m n√°kladov na‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako vybraŇ• streŇ°n√© okno

Ako vybraŇ• streŇ°n√© okno

StreŇ°n√© okno je oproti ostatn√Ĺm n√°chylnejŇ°ie na vplyvy pońćasia a‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ak prem√ĹŇ°ńĺate o k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, dozaista si kladiete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok