00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako uŇ°etriŇ• na k√ļren√≠?

Ako uŇ°etriŇ• v dom√°cnosti? Jednoznańćne zn√≠Ňĺen√≠m n√°kladov na vykurovanie. Kto by chcel platiŇ• zbytońćne vysok√© ńćiastky za energie? A je jedno, ńći ide o plyn, elektrinu alebo drevo. K√ļriŇ• p√°nu bohu do okien sa nechce nikomu. Ale ako tieto sumy, ktor√© mnohokr√°t doslova lietaj√ļ oknom von, ńćo najviac zn√≠ŇĺiŇ•? M√°me pre v√°s p√°r tipov, s ktor√Ĺmi m√īŇĺete uŇ°poriŇ• pekn√© peniaze.

M√°me pre v√°s p√°r tipov, s ktor√Ĺmi m√īŇĺete uŇ°poriŇ• pekn√© peniaze.

Investícia aj triky zadarmo

Dalo by sa povedaŇ•, Ňĺe nasleduj√ļce rady sa delia do dvoch skup√≠n ‚Äď v prvom pr√≠pade odpor√ļńćame najm√§ obstaranie nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, ak tie vaŇ°e s√ļ nevyhovuj√ļce, pr√≠padne zv√°Ňĺenie ńŹalŇ°√≠ch invest√≠ci√≠ do zateplenia domu. AvŇ°ak ak na to pr√°ve nem√°te peniaze, nemus√≠te z√ļfaŇ•; druh√° ńćasŇ• tipov sa totiŇĺ t√Ĺka vec√≠, ktor√© m√īŇĺete urobiŇ• zadarmo alebo za p√°r kor√ļn.

1. Kvalitn√Ĺ kotol

Jednou z d√īleŇĺit√Ĺch invest√≠ci√≠, ktor√° sa oplat√≠, je obstaranie nov√©ho kvalitn√©ho kotla. Neplat√≠ tu vŇ°ak pravidlo, Ňĺe ńć√≠m v√ĹkonnejŇ°√≠, t√Ĺm lepŇ°ie. Je potrebn√© ho vyberaŇ• s ohńĺadom na konkr√©tnu dom√°cnosŇ•, jej veńĺkosŇ•, poŇĺiadavky na teplo a pod. Nov√Ĺ kotol m√īŇĺe zn√≠ŇĺiŇ• aŇĺ tretinu v√Ĺdavkov za energie na vykurovanie. TieŇĺ sa oplat√≠ zaobstaraŇ• si doplnkov√Ĺ zdroj tepla, ktor√Ĺm je krb alebo krbov√© kachle, v ktor√Ĺch sa d√° prikurovaŇ• podńĺa potreby, ak sa napr√≠klad v√§ńćŇ°inu dŇąa zdrŇĺujete iba v jednej miestnosti.

2. Zateplenie obvodov√©ho pl√°Ň°Ň•a domu

Zateplenie domu tieŇĺ v√Ĺznamne prispeje k √ļspore na energi√°ch. Cez tenk√© nezateplen√© m√ļru unik√° veńĺk√© mnoŇĺstvo tepla a izolańćn√° vrstva je pom√īŇĺe udrŇĺaŇ• vo vn√ļtri domu.
 Ak si nie ste ist√≠, kadiańĺ v√°m z bytu alebo domu unik√° najviac tepla, nechajte si miesta tepeln√Ĺch str√°t zistiŇ• pomocou termov√≠zie.

3. Nov√© okn√° v√Ĺrazne zn√≠Ňĺia √ļniky tepla z bytu

Najviac tepla uteńćie oknami. Teda t√Ĺmi star√Ĺmi, netesn√Ĺmi. Ak m√°te star√© dreven√© okn√°, ktor√Ĺmi ńćasto takmer pr√ļdi studen√Ĺ vzduch zvonku, aj keńŹ s√ļ zatvoren√©, z√°sadn√Ĺm krokom k v√Ĺrazn√Ĺm √ļspor√°m je ich v√Ĺmena za nov√© plastov√©. Tie pom√īŇĺu uŇ°etriŇ• aŇĺ desiatky % peŇąaz√≠ za energie na vykurovanie.

ńéalej si m√īŇĺete preńć√≠taŇ•, końĺko ńćasu a peŇąaz√≠ navyŇ°e uŇ°etr√≠te pri obstaran√≠ skladov√Ĺch okien.

A Ňĺe uŇĺ nov√© plastov√© okn√° m√°te? Potom ńć√≠tajte ńŹalej

Ak sa vo vaŇ°om obydl√≠ nach√°dzaj√ļ nov√© alebo z√°novn√© plastov√© okn√°, alebo by ste ich potrebovali vymeniŇ•, ale moment√°lne na ne nem√°te peniaze, m√īŇĺete eŇ°te postupovaŇ• podńĺa nasleduj√ļcich bodov.

1. Tesnenie okien a dverí

Netesniace okn√° a dvere m√īŇĺu zniŇĺovaŇ• teplotu v interi√©ri aŇĺ o 2 ¬įC a n√°klady nav√ĹŇ°iŇ• o zbytońćn√Ĺch p√°r desiatok aŇĺ stoviek rońćne v z√°vislosti na veńĺkosti bytu. Skontrolujte, ńći vŇ°etky okn√° i dvere spr√°vne tesnia. PriloŇĺte ruku na parapet k okenn√©mu r√°mu. C√≠tite pr√ļdenie chladn√©ho vzduchu? Skontrolujte stav tesnenia, ktor√© lemuje kr√≠dla dookola, ńći uŇĺ nie je opotrebovan√©. Ak √°no, alebo ak vaŇ°e okn√° tesnenia v√ībec nemaj√ļ, k√ļpte si ich, stojia p√°r desiatok kor√ļn.

2. Praskliny okolo okien

Ak m√°te v okol√≠ r√°mov uvońĺnen√© Ň°p√°ry, vyplŇąte ich tmelom alebo PUR penou.

3. Izol√°cia okolo radi√°torov

Steny absorbuj√ļ teplo, ktor√© n√°sledne prep√ļŇ°Ň•aj√ļ von, takŇĺe najm√§ ak nem√°te zateplen√Ĺ dom zvonku, m√īŇĺete toto prep√ļŇ°Ň•anie zn√≠ŇĺiŇ• aspoŇą izol√°ciou za radi√°tory. Umiestnite na stenu polystyr√©nov√ļ dosku alebo reflexn√ļ hlin√≠kov√ļ f√≥liu. Od nej sa bude teplo odr√°ŇĺaŇ• smerom do miestnosti.

4. Izol√°cia potrubia

Prech√°dzaj√ļ r√ļrky s teplou vodou od kotla do vykurovan√Ĺch izieb cez chladn√© miestnosti (pivnica, nevykurovan√° chodba ...)? Zaizolujte ich. Obańĺte ich nejak√Ĺm izolańćn√Ĺm materi√°lom, aby sa zbytońćne nezniŇĺovala teplota vody, ktor√° r√ļrkami pr√ļdi a prin√°Ň°a teplo do obytnej ńćasti domu.

5. Termostat a termoregulańćn√© ventily v kaŇĺdej miestnosti

Nastavte teplotu vzduchu v kaŇĺdej miestnosti zvl√°Ň°Ň• pomocou termostatick√Ĺch ventilov. V sp√°lni napr√≠klad totiŇĺ nie je potrebn√© (ani to nie je zdrav√©) maŇ• 24 stupŇąov, ale v k√ļpeńĺni sa to pri veńćernej hygiene hod√≠. Potom vŇ°ak zatv√°rajte dvere medzi jednotliv√Ĺmi izbami.

TieŇĺ nezab√ļdajte zn√≠ŇĺiŇ• termostat o niekońĺko stupŇąov vtedy, ak sa p√°r dn√≠ nebudete v byte zdrŇĺiavaŇ•. Vhodn√© je tieŇĺ nastaviŇ• si teplotu v z√°vislosti na denn√Ĺch √ļsekoch podńĺa toho, ako to m√°te radi. Pri vst√°van√≠ a k veńćeru teplejŇ°ie, cez poludnie, keńŹ sa v kuchyni var√≠ a zvonku hreje slnko, stupne stiahnite, rovnako tak na noc.

A ak√° je vhodn√° teplota v jednotliv√Ĺch miestnostiach?

  • Ob√Ĺvacia izba: 20‚Äď22 ¬įC
  • Detsk√° izba: 22‚Äď24 ¬įC
  • Sp√°lne: 17‚Äď19 ¬įC
  • KuchyŇąa: 18‚Äď20 ¬įC
  • K√ļpeńĺŇąa: 22‚Äď25 ¬įC
  • Chodba: 15‚Äď17 ¬įC

6. OdvzduŇ°nenie radi√°torov

ZavzduŇ°nen√© radi√°tory funguj√ļ len na pol plynu (alebo eŇ°te menej). Kotol sa m√īŇĺe snaŇĺiŇ•, ako chce, vy Ňĺasnete nad spotrebou paliva, ale v miestnosti st√°le nie je poŇĺadovan√° teplota. Najm√§ na zańćiatku vykurovacej sez√≥ny teda venujte pr√≠prave radi√°torov zv√ĹŇ°en√ļ pozornosŇ•.

7. Vyńćistenie radi√°torov od prachu

Usaden√Ĺ prach a neńćistoty na k√ļren√≠ br√°nia uvońĺŇąovaniu tepla do priestoru, preto udrŇĺujte radi√°tor v ńćistote vys√°van√≠m a utieran√≠m.

8. Z√°vesy a z√°clony ... √Āno, ale rozumne na ne

Z√°vesy a z√°clony tvoria pekn√ļ dekor√°ciu v interi√©ri, avŇ°ak s t√Ĺmi dlh√Ĺmi sa ‚Äď najm√§ na zimu ‚Äď radŇ°ej rozl√ļńćte. Zakryt√Ĺ radi√°tor potom totiŇĺ veńĺk√ļ ńćasŇ• tepla posiela rovno do okien. Naopak kr√°tke text√≠lie, ktor√© zakryj√ļ okno a nesiahaj√ļ k radi√°toru, p√īsobia ako izol√°cia a pom√°haj√ļ udrŇĺaŇ• teplo v miestnosti. Rovnako tak rolety a Ňĺal√ļzie ‚Äď na noc ich stiahnite dole.

9. N√°bytok ńŹalej od k√ļrenia

Pokiańĺ moŇĺno, nestavajte n√°bytok do tesnej bl√≠zkosti k radi√°torom. Zbytońćne pohlcuj√ļ teplo.

10. SuŇ°enie bielizne na radi√°toroch? RadŇ°ej nie

NesuŇ°te bielizeŇą na k√ļren√≠, zabraŇąuje pr√ļdeniu tepl√©ho vzduchu.

11. Spr√°vne vetranie

Spr√°vne vetranie nie je Ňĺiadna veda, napriek tomu si radŇ°ej skontrolujte, ńći to rob√≠te dobre. Nie je vhodn√© maŇ• cel√Ĺ deŇą otvoren√© ventilańćky. Namiesto toho vetrajte n√°razovo, podńĺa potreby vŇĺdy na 5‚Äď10 min√ļt oknom dokor√°n. Pokojne m√īŇĺete urobiŇ• aj prievan. Vzduch sa v miestnosti vymen√≠, ale nestańćia vychladn√ļŇ• m√ļry a n√°bytok. Po dlhom vetran√≠ sa potom totiŇĺ spotrebuje veńĺa energie na ich op√§tovn√© ohriatie. Vhodn√Ĺm vetran√≠m navyŇ°e pom√°hate predch√°dzaŇ• roseniu okien.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako spr√°vne vetraŇ•?

Ako spr√°vne vetraŇ•?

Vetranie je ńćinnosŇ•, ktor√ļ rob√≠me dennodenne a ńćasto uŇĺ viac-menej‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Problémy
Preńćo sa plnia plastov√© okn√° arg√≥nom?

Preńćo sa plnia plastov√© okn√° arg√≥nom?

Z√°kazn√≠ci sa n√°s ńćasto p√Ĺtaj√ļ preńćo sa plnia plastov√© okn√° arg√≥nom.‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ak prem√ĹŇ°ńĺate o k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, dozaista si kladiete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok