0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Plastové okná cenník a rozmery

Vieme, Ňĺe cena je pri v√Ĺbere plastov√Ĺch okien a dver√≠ jedn√Ĺm z kńĺ√ļńćov√Ĺch faktorov, preto niŇĺŇ°ie n√°jdete cenn√≠k, v ktorom s√ļ zahrnut√© otvorov√© v√Ĺplne, ktor√© m√°me skladom. Ceny uveden√© v cenn√≠ku boli vypońć√≠tan√© aktu√°lnym kurzom CZK / EUR pri zverejnen√≠ cenn√≠ka. Aktu√°lne ceny na eshope sa m√īŇĺu l√≠Ň°iŇ• v z√°vislosti na aktu√°lnom kurze a v z√°vislosti na veńĺkosti objedn√°vky.

Ak potrebujete okn√° a dvere in√Ĺch rozmerov ńći parametrov, neńćakajte aŇĺ v√°m okn√°rsk√© spolońćnosti vytvoria cenov√© ponuky, ale kliknite do n√°Ň°ho chytr√©ho konfigur√°tora. V Ňąom si namodelujete r√īzne varianty a okamŇĺite uvid√≠te koneńćn√ļ cenu.

10 faktorov, ktor√© najviac ovplyvŇąuj√ļ cenu plastov√Ĺch okien

1. VeńĺkosŇ• okna

ńĆ√≠m v√§ńćŇ°ie zvol√≠te rozmery, t√Ĺm mus√≠te pońć√≠taŇ• s vyŇ°Ň°ou hodnotou. Nejde len o v√§ńćŇ°iu spotrebu plastov√©ho profilu a zasklenia, ale v√§ńćŇ°ie okno potrebuje aj silnejŇ°ie v√Ĺstuhy.

2. Atypick√Ĺ tvar

V s√ļńćasnej dobe je moŇĺn√© vyrobiŇ• plastov√© okn√° aj v in√Ĺch tvaroch, neŇĺ je klasick√Ĺ obdńļŇĺnik ńći Ň°tvorec. NajńćastejŇ°ie ide o okn√° trojuholn√≠kov√© a guńĺat√©. Kv√īli atypickosti tvaru je pri v√Ĺrobe v√§ńćŇ°√≠ podiel manu√°lnej pr√°ce, ńćo nielen predlŇĺuje ńćas dodania, ale zvyŇ°uje pr√°ve i cenu. Napriek tomu v naŇ°om e-shope v konfigur√°tore nie s√ļ atypick√© tvary k dispoz√≠cii, sme schopn√≠ ich vyrobiŇ•. V pr√≠pade z√°ujmu o atypick√© plastov√© okn√° sa n√°m pros√≠m ozvite.

3. Zasklenie

Izolańćn√© trojsklo je drahŇ°ie neŇĺ Ň°tandardn√© dvojsklo. Trojsklo je tieŇĺ Ň•aŇĺŇ°ie, ńćo znamen√° obzvl√°Ň°Ň• pri v√§ńćŇ°√≠ch okn√°ch maŇ• silnejŇ°ie v√Ĺstuhy a kladie to zv√ĹŇ°en√© n√°roky na kvalitu kovania.

4. Typ profilu ‚Äď stavebn√° hńļbka, v√Ĺrobca

Viac zaplat√≠te za okno s v√§ńćŇ°ou stavebnou hńļbkou (odpor√ļńćame kv√īli statickej pevnosti minim√°lne 80 mm) a v cene sa tieŇĺ odraz√≠, od ak√©ho v√Ĺrobcu profil poch√°dza.

5. Pońćet kom√īr v profile

S typom profilu s√ļvis√≠ i pońćet kom√īr. ҆esŇ•komorov√© okno bude lacnejŇ°ie neŇĺ osemkomorov√©. Pońćet kom√īr ale nie je tak z√°sadn√Ĺ parameter, tepeln√© a zvukov√© izolańćn√© vlastnosti ovplyvŇąuje hlavne typ zasklenia a stavebn√° hńļbka profilu.

6. Pońćet kr√≠del a rozvrhnutie otv√°rateńĺn√Ĺch kr√≠diel

Okno s otv√°rac√≠mi kr√≠dlami rozdelen√© na 1/2 + 1/2 vyjde lacnejŇ°ie, neŇĺ v pr√≠pade Ňĺe je okno rozdelen√© na 1/3 + 2/3. Stredov√Ĺ stńļpik je lacnejŇ°√≠ neŇĺ Ň°tulp (prińćom Ň°tulp odpor√ļńćame len pre okn√° so Ň°√≠rkou do 1800 mm).

7. Farba dekóru

Najmenej zaplat√≠te za okno, ktor√© je z oboch str√°n biele. Za jednostrann√Ĺ dek√≥r je pr√≠platok zhruba 20 %, za obojstrann√Ĺ cca 38 %.

8. Kovanie

NajlacnejŇ°ie je fixn√© okno, ktor√© sa neotv√°ra, takŇĺe nepotrebuje kovanie. ńĆ√≠m je moŇĺnost√≠ otv√°rania viac, respekt√≠ve ńć√≠m viac kr√≠del je otv√°rav√Ĺch, t√Ĺm sa cena navyŇ°uje.

9. Doplnky a pr√≠sluŇ°enstvo

Pr√≠platky s√ļ napr√≠klad za ornamentn√© zasklenie, medzisklenn√© mrieŇĺky, tepl√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°mik a samozrejme i za pr√≠sluŇ°enstvo ako s√ļ parapety, siete proti hmyzu a Ňĺal√ļzie.

10. VeńĺkosŇ• z√°kazky

ńĆ√≠m viac okien objedn√°te, t√Ĺm v√§ńćŇ°ia b√Ĺva zńĺava.

Cenn√≠k skladov√Ĺch okien

Jednokrídlové sklopné plastové okno BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
439490x390‚ā¨ 62.3‚ā¨ 74.8
99600x420‚ā¨ 69‚ā¨ 83.1
64600x550‚ā¨ 74‚ā¨ 88.9
65750x550‚ā¨ 87.5‚ā¨ 105.1
101900x420‚ā¨ 86.2‚ā¨ 103.6
66900x550‚ā¨ 94.6‚ā¨ 113.3
1711200x420‚ā¨ 104.6‚ā¨ 125.7
1461200x550‚ā¨ 113.1‚ā¨ 136.2
1041200x700‚ā¨ 128.2‚ā¨ 154
4211500x550‚ā¨ 143‚ā¨ 171.3
1731800x550‚ā¨ 174.2‚ā¨ 209
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Jednokr√≠dlov√© sklopn√© plastov√© okn√°, BIELA / BIELA
Jednokr√≠dlov√© sklopn√© plastov√© okno BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
440490x390‚ā¨ 72.6‚ā¨ 86.9
136600x550‚ā¨ 90‚ā¨ 107.7
165750x550‚ā¨ 107.3‚ā¨ 128.4
174900x420‚ā¨ 106.1‚ā¨ 127.4
86900x550‚ā¨ 113.1‚ā¨ 136.2
1771200x550‚ā¨ 138‚ā¨ 165.5
4111500x550‚ā¨ 168.8‚ā¨ 202.5
Jednokr√≠dlov√© sklopn√© plastov√© okno s ornamentn√Ĺm sklom k√īra BIELA / BIELA SKLO K√ĒRA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
441490x390‚ā¨ 85.6‚ā¨ 102.7
221600x420‚ā¨ 93.2‚ā¨ 111.9
107600x550‚ā¨ 98.5‚ā¨ 118.1
108900x550‚ā¨ 120.9‚ā¨ 145
2201200x550‚ā¨ 141.5‚ā¨ 169.4
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Jednokr√≠dlov√© v√Ĺklopn√© plastov√© okn√°
Jednokr√≠dlov√© v√Ĺklopn√© plastov√© okno s ornamentn√Ĺm sklom k√īra BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
265900x550‚ā¨ 141‚ā¨ 169.3
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Jednokr√≠dlov√© sklopn√© plastov√© okn√°
ńĆo hovoria o t√Ĺchto okn√°ch z√°kazn√≠ci, ktor√≠ uŇĺ maj√ļ naŇ°e okn√° namontovan√°?
Viac informácií
Jednokrídlové otváravo-sklopné plastové okno, pravé BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
148500x500‚ā¨ 93.6‚ā¨ 112.2
149500x650‚ā¨ 93.6‚ā¨ 112.2
150500x800‚ā¨ 98.6‚ā¨ 118.2
179600x550‚ā¨ 93.6‚ā¨ 112.2
126650x800‚ā¨ 98.6‚ā¨ 118.2
124650x1000‚ā¨ 117‚ā¨ 140.6
125650x1200‚ā¨ 128.2‚ā¨ 153.6
142800x800‚ā¨ 104.6‚ā¨ 125.7
92800x900‚ā¨ 110.8‚ā¨ 132.9
72800x1000‚ā¨ 123.4‚ā¨ 147.9
73800x1200‚ā¨ 135.5‚ā¨ 162.6
74800x1400‚ā¨ 143‚ā¨ 171.3
226800x1540‚ā¨ 154.2‚ā¨ 184.7
181950x900‚ā¨ 131.7‚ā¨ 158.1
75950x1100‚ā¨ 146.5‚ā¨ 175.8
76950x1400‚ā¨ 160‚ā¨ 192.4
1821100x800‚ā¨ 130.5‚ā¨ 156.8
1831100x1000‚ā¨ 146.5‚ā¨ 175.8
1841100x1200‚ā¨ 155.5‚ā¨ 186.2
1851100x1400‚ā¨ 168.8‚ā¨ 202.4
2981150x1540‚ā¨ 191.3‚ā¨ 229.2
1861150x1750‚ā¨ 206.6‚ā¨ 248.2
Jednokr√≠dlov√© otv√°ravo-sklopn√© plastov√© okno s ornament√≠m sklom k√īra, prav√©, BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
152500x500‚ā¨ 112.7‚ā¨ 135
Jednokr√≠dlov√© otv√°ravo-sklopn√© plastov√© okno, ńĺav√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
286650x800‚ā¨ 98.6‚ā¨ 118.2
288650x1000‚ā¨ 117‚ā¨ 140.6
117800x900‚ā¨ 110.8‚ā¨ 132.9
87800x1000‚ā¨ 123.4‚ā¨ 147.9
188800x1200‚ā¨ 135.5‚ā¨ 162.6
189800x1400‚ā¨ 143‚ā¨ 171.3
153950x1100‚ā¨ 146.5‚ā¨ 175.8
190950x1400‚ā¨ 160‚ā¨ 192.4
4121100x1000‚ā¨ 146.5‚ā¨ 175.8
4131100x1200‚ā¨ 155.5‚ā¨ 186.2
4141100x1400‚ā¨ 168.8‚ā¨ 202.4
1911150x1540‚ā¨ 191.3‚ā¨ 229.2
Jednokr√≠dlov√© otv√°ravo-sklopn√© plastov√© okno, prav√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
154500x500‚ā¨ 134.3‚ā¨ 161.2
141650x650‚ā¨ 113.1‚ā¨ 136.2
193650x1000‚ā¨ 143‚ā¨ 171.3
102800x900‚ā¨ 134.3‚ā¨ 161.2
88800x1000‚ā¨ 150.2‚ā¨ 180.4
89800x1200‚ā¨ 165.1‚ā¨ 198
90950x1100‚ā¨ 178.6‚ā¨ 214.4
156950x1400‚ā¨ 195.8‚ā¨ 235.1
1951100x1000‚ā¨ 178.6‚ā¨ 214.4
1961100x1200‚ā¨ 189.8‚ā¨ 227.9
1971100x1400‚ā¨ 205.8‚ā¨ 247.1
Jednokr√≠dlov√© otv√°ravo-sklopn√© plastov√© okno, ńĺav√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
415800x900‚ā¨ 134.3‚ā¨ 161.2
291800x1000‚ā¨ 150.2‚ā¨ 180.4
292800x1200‚ā¨ 165.1‚ā¨ 198
294950x1100‚ā¨ 178.6‚ā¨ 214.4
4161100x1000‚ā¨ 178.6‚ā¨ 214.4
4171100x1200‚ā¨ 189.8‚ā¨ 227.9
4181100x1400‚ā¨ 205.8‚ā¨ 247.1
NenaŇ°li ste v cenn√≠ku ńćo ste hńĺadali? Zostavte si okno na mieru!
HneńŹ pozn√°te cenu, hneńŹ objedn√°te, do 28 pracovn√Ĺch dn√≠ dod√°me.
Viace informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom (bez stńļpika), ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
1991250x1100‚ā¨ 226.8‚ā¨ 271.8
2001250x1300‚ā¨ 245.2‚ā¨ 294
1031350x1100‚ā¨ 229.1‚ā¨ 274.8
681350x1350‚ā¨ 262.2‚ā¨ 314.6
1571450x1100‚ā¨ 236.5‚ā¨ 284
1581450x1300‚ā¨ 260.9‚ā¨ 313.3
691450x1450‚ā¨ 283.5‚ā¨ 340.1
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°, BIELA / BIELA
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikom, ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
2032060x1540‚ā¨ 354.4‚ā¨ 424.9
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom (bez stńļpika), ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
4191250x1100‚ā¨ 277‚ā¨ 332.4
4201250x1300‚ā¨ 299.1‚ā¨ 359.2
1591450x1100‚ā¨ 288.1‚ā¨ 345.8
1601450x1300‚ā¨ 317.7‚ā¨ 381.3
911450x1450‚ā¨ 344.6‚ā¨ 413.8
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°, BIELA / ZLAT√Ě DUB
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikom, ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
2061760x1540‚ā¨ 314‚ā¨ 377
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikom, ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
2091760x1540‚ā¨ 383.4‚ā¨ 459.8
2102060x1540‚ā¨ 431.6‚ā¨ 518.1
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okn√°, BIELA / ZLAT√Ě DUB
Trojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikmi, ńĺav√© a prostredn√Ĺ kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
2302060x1540‚ā¨ 409.8‚ā¨ 491.5
2312360x1540‚ā¨ 424.8‚ā¨ 510
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Trojkr√≠dlov√° plastov√© okn√°

Cenn√≠k skladov√Ĺch balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Jednokrídlové plastové balkónové dvere otváravé sklopné, pravé BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
327700x2080‚ā¨ 211.9‚ā¨ 254.2
93800x2080‚ā¨ 219.7‚ā¨ 263.9
347850x2080‚ā¨ 224.8‚ā¨ 269.6
97950x2080‚ā¨ 238.8‚ā¨ 286.8
Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere otv√°rav√© sklopn√©, prav√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
329700x2080‚ā¨ 252.9‚ā¨ 303.7
94800x2080‚ā¨ 261.9‚ā¨ 314.3
303950x2080‚ā¨ 279.1‚ā¨ 334.7
Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere otv√°rav√© sklopn√©, ńĺav√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
332700x2080‚ā¨ 211.9‚ā¨ 254.2
333800x2080‚ā¨ 219.7‚ā¨ 263.9
353950x2080‚ā¨ 238.8‚ā¨ 286.8
Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere otv√°ravo sklopn√© s prieńćkou, prav√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
241850x2330‚ā¨ 238.8‚ā¨ 286.8
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere
Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere otv√°ravo sklopn√© s prieńćkou, ńĺav√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
242850x2330‚ā¨ 238.8‚ā¨ 286.8
M√°m z√°ujem sa pozrieŇ• na vŇ°etky Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere
Kto tieto okn√° vyr√°ba? SpoznaŇ• naŇ°ich dod√°vateńĺa.
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere (franc√ļzske), ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
3061200x2080‚ā¨ 372.2‚ā¨ 446.9
3071300x2080‚ā¨ 385.2‚ā¨ 462.3
3081500x2080‚ā¨ 411‚ā¨ 493.3
3091700x2080‚ā¨ 446.9‚ā¨ 536.2
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere (franc√ļzske), ńĺav√© kr√≠dlo otv√°rav√©, prav√© kr√≠dlo otv√°ravo sklopn√© BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
3101500x2080‚ā¨ 495.5‚ā¨ 594.8
3111700x2080‚ā¨ 539.4‚ā¨ 647

Cenn√≠k skladov√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠

VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere prav√©, pod horizont√°lne prieńćkou pln√° PVC v√ĹplŇą, hore 2 tabule skla k√īra BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
340880x2080‚ā¨ 466.7‚ā¨ 560.3
313980x2080‚ā¨ 498‚ā¨ 597.9
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere prav√©, pod horizont√°lne prieńćkou pln√° PVC v√ĹplŇą, hore 2 tabule skla k√īra BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
354880x2080‚ā¨ 558‚ā¨ 669.6
355980x2080‚ā¨ 596.8‚ā¨ 716
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere ńĺav√©, pod horizont√°lne prieńćkou pln√° PVC v√ĹplŇą, hore 2 tabule skla k√īra BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
314880x2080‚ā¨ 466.7‚ā¨ 560.3
315980x2080‚ā¨ 498‚ā¨ 597.9
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere ńĺav√©, pod horizont√°lne prieńćkou pln√° PVC v√ĹplŇą, hore 2 tabule skla k√īra BIELA / ZLAT√Ě DUB
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
342880x2080‚ā¨ 558‚ā¨ 669.6
317980x2080‚ā¨ 596.8‚ā¨ 716
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere prav√©, zasklenie pln√° PVC v√ĹplŇą a uprostred sklo k√īra BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
343880x2080‚ā¨ 462.6‚ā¨ 555
348980x2080‚ā¨ 485.9‚ā¨ 582.9
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere ńĺav√©, zasklenie pln√° PVC v√ĹplŇą a uprostred sklo k√īra BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
319880x2080‚ā¨ 462‚ā¨ 554.6
318980x2080‚ā¨ 485.9‚ā¨ 582.9
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere prav√©, zasklenie pln√° PVC v√ĹplŇą BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
356880x2080‚ā¨ 407.4‚ā¨ 489
321980x2080‚ā¨ 430.6‚ā¨ 516.4
VedńĺajŇ°ie jednokr√≠dlov√© vchodov√© dvere ńĺav√©, zasklenie pln√° PVC v√ĹplŇą BIELA / BIELA
IDRozmerAktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 bez DPH 20%Aktu√°lna predajn√° cena k 12.9.2022 s DPH 20%
322980x2080‚ā¨ 430.6‚ā¨ 516.4

Ver√≠me, Ňĺe v√°m n√°Ň° cenn√≠k pre plastov√© okn√° online pomohol v orient√°cii końĺko jednotliv√© rozmery a veńĺkosti stoja. ńéalej m√īŇĺete pokrańćovaŇ• priamo do sekcia s plastov√Ĺmi oknami, kde ich m√īŇĺete zak√ļpiŇ• online alebo si ich nakonfigurovaŇ• na mieru. Dodanie vybran√Ĺch / nakonfigurovan√Ĺch v√Ĺrobkov je potom uŇĺ veńĺmi r√Ĺchle a je jedno ńći ste z Bratislavy, Nitry, PieŇ°Ň•an, Trnavy ńći KoŇ°√≠c - doruńćujeme po celej Slovenskej republike a dokonca aj do zahranińćia.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami