0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Stavba domu svojpomocne ‚Äď pr√≠prava otvorov a zameranie

Aby okn√° veńĺkostne ńćo najlepŇ°ie vyhovovali, doporuńćujeme vymurovan√Ĺ stavebn√Ĺ otvor zmeraŇ• na troch miestach.

V prvom diele n√°Ň°ho seri√°lu Stavba domu svojpomocne sme doporuńćovali okn√° a dvere objedn√°vaŇ• aŇĺ po presnom zameran√≠ rozmerov priamo na stavbe. Len tak m√°te istotu, Ňĺe nebudete musieŇ• nińć b√ļraŇ•, domurovaŇ• alebo zbytońćne navyŇ°e veńĺa dopenov√°vaŇ•.

 

Ako otvory pred mont√°Ňĺou pripraviŇ•

V novostavbe je pr√≠prava otvorov jednoduchŇ°ia neŇĺ pri rekonŇ°trukcii, ale aj pri hrubej stavbe musia byŇ• Ň°palety rovn√© a ńćist√©. Odstr√°Ňąte teda zvyŇ°ky malty alebo lepidla.

Na ńćo pri zameran√≠ okien pam√§taŇ•

Aby okn√° veńĺkostne ńćo najlepŇ°ie vyhovovali, doporuńćujeme vymurovan√Ĺ stavebn√Ĺ otvor zmeraŇ• na troch miestach. Pam√§tajte, Ňĺe r√°m okna mus√≠ byŇ• pri pohńĺade z vonkajŇ°ej strany schovan√Ĺ za Ň°paletou a z√°roveŇą sa r√°m z vn√ļtornej strany mus√≠ vojsŇ• do otvoru plus tam mus√≠ vznikn√ļŇ• priestor medzi r√°mom okna a osten√≠m pre aplik√°ciu mont√°Ňĺnej peny. V√§ńćŇ°inou sa pońć√≠ta s medzerou o dńļŇĺke 5 aŇĺ 20 mm na kaŇĺd√ļ stranu.
Priprava otvorov a zameranie

V√Ĺpońćet Ň°√≠rky a v√ĹŇ°ky

҆√≠rku okna z√≠skate tak, Ňĺe z troch nameran√Ĺch hodn√īt vyberiete tu najmenŇ°iu a z nej odpońć√≠tate cca 30 mm. Napr√≠klad keńŹ nameriate hodnoty 1 500 mm, 1 502 mm a 1 503 mm, vyberiete hodnotu 1500, z nej odpońć√≠tate 30 mm a objedn√°te okno o Ň°√≠rke 1470 mm.

‚Üí Pre stanovenie v√ĹŇ°ky okna budete op√§Ň• potrebovaŇ• tri merania. Z najniŇĺŇ°ieho ńć√≠sla ale odpońć√≠tate cca 50 mm ‚Äď 20 mm je na medzeru a 30 mm je v√ĹŇ°ka podkladov√©ho profilu, ku ktor√©mu sa dor√°Ňĺa vn√ļtorn√Ĺ parapet. Napr√≠klad keńŹ nameriate hodnoty 1 500 mm, 1 502 mm a 1 504 mm, vyberiete hodnotu 1500, z nej odpońć√≠tate 50 mm a objedn√°te okno o v√ĹŇ°ke 1450 mm. UpozorŇąujeme, Ňĺe s√ļńćasŇ•ou vŇ°etk√Ĺch nami dod√°van√Ĺch v√Ĺrobkov je 5 komorov√Ĺ podkladov√Ĺ profil a Ňĺe v√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je vŇĺdy uveden√° bez tohto profilu.
Pre svojpomocníkov sme pripravili praktické návody. Pozrite sa.

Zameranie dver√≠ ‚Äď spr√°vne urńćenie nuly

Pred objedn√°vkou dver√≠ (ńći uŇĺ vchodov√Ĺch, balk√≥nov√Ĺch alebo posuvno-sklopn√Ĺch) postupujete pri stanoven√≠ Ň°√≠rky rovnako ako pri okn√°ch, pri v√ĹŇ°ke navyŇ°e pam√§tajte na spr√°vne urńćenie nuly, teda kde bude √ļroveŇą hotovej podlahy. 

Zameranie dver√≠ vych√°dza z v√°grysu (v√°horysu), ktor√Ĺ v√§ńćŇ°inou b√Ĺva v √ļrovni 1 metra nad povrchom bud√ļcej podlahy. Aby dvere neviseli vo vzduchu, odpor√ļńća sa ich podkladaŇ• purenitom. Ten sa vklad√° pod prahy vchodov√Ĺch dver√≠, kde celoploŇ°ne podopiera hlin√≠kov√© prahy a br√°ni ich deform√°cii a poŇ°lapaniu. Z√°roveŇą zaisŇ•uje preruŇ°enie tepeln√Ĺch mostov.

Pri inŇ°tal√°cii balk√≥nov√Ĺch alebo posuvn√Ĺch dver√≠ odpor√ļńćame, aby podlaha vo vn√ļtri bola o niekońĺk√Ĺch centimetroch vyŇ°Ň°ia neŇĺ na balk√≥ne alebo na terase. Pred√≠dete tak probl√©mom, Ňĺe by pri daŇĺńŹoch tiekla voda dovn√ļtra.
Zameranie dver√≠ ‚Äď spr√°vne urńćenie nuly

R√Ĺchle a jednoduch√© objednanie cez internet

Ak uŇĺ m√°te vŇ°etky potrebn√© rozmery sp√≠san√©, prich√°dza na rad objednanie. To je v naŇ°om e-shope rovnako jednoduch√©, ako by ste kupovali napr√≠klad elektroniku. NavyŇ°e okn√° najńćastejŇ°ie dopytovan√Ĺch rozmerov m√°me skladom, takŇĺe dodanie je uŇĺ do niekońĺk√Ĺch dn√≠. Ak potrebujete okn√° na mieru (in√© rozmery a parametre, napr. trojsklo) je v√°m k dispoz√≠cii online konfigur√°tor, v ktorom si vŇ°etko jednoducho zvol√≠te. 

Tento ńćl√°nok vznikol v r√°mci Ň°peci√°lu Stavame svojpomocne. V bud√ļcom diele budeme rieŇ°iŇ• ot√°zky spojen√© s mont√°Ňĺou:
  • Kedy plastov√© okn√° a dvere namontovaŇ•?
  • Je moŇĺn√° inŇ°tal√°cia i v zime?
  • ńĆo si pred mont√°Ňĺou zaistiŇ•?

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne ‚Äď ńćasov√© pl√°novanie mont√°Ňĺe

Stavba domu svojpomocne ‚Äď ńćasov√© pl√°novanie mont√°Ňĺe

VŇ°etci, ktor√≠ stavaj√ļ, vedia, ako je d√īleŇĺit√© spr√°vne nańćasovanie.‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne

Stavba domu svojpomocne

KaŇĺd√° stavba zańć√≠na projektom. Bez toho dnes nez√≠skate ani stavebn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok