0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Tipy a triky pri um√Ĺvan√≠ plastov√Ĺch okien

Okn√° s√ļ nepostr√°dateńĺnou s√ļńćasŇ•ou a funkńćn√Ĺm prvkom domu a sl√ļŇĺia tieŇĺ ako jeho estetick√Ĺ prvok, ktor√Ĺ je treba st√°le udrŇĺiavaŇ• perfektne ńćist√Ĺ. Preto si zasl√ļŇĺia t√ļ spr√°vnu √ļdrŇĺbu a starostlivosŇ•. Existuje veńĺa sp√īsobov na spr√°vne um√Ĺvanie okien, ale mali by sme vŇĺdy dodrŇĺiavaŇ• p√°r z√°sad.

NeŇĺ sa do toho pust√≠te

 • Najsk√īr sa zbavte pavuńć√≠n a prachu okolo steny a garn√≠Ňĺ.
 • Umyte parapety, a ak m√°te tak i tieniacu techniku (Ňĺal√ļzie, rolety).
 • Ak sa budete pohybovaŇ• vo v√ĹŇ°kach (na stolińćke, na rebr√≠ku) d√°vajte pozor, pr√≠liŇ° sa nevykl√°Ňąajte a ide√°lne, aby bol niekto ńŹalŇ°√≠ v dom√°cnosti pr√≠tomn√Ĺ.
 • Zv√°Ňĺte alebo √ļplne odloŇĺte um√Ĺvanie okien za slneńćn√©ho pońćasia, r√Ĺchle vyparovanie vedie totiŇĺ ńćasto k tomu, Ňĺe na skl√°ch zost√°vaj√ļ Ň°muhy. Samozrejme i za veńĺkej zimy (cca pod 5 stupŇąov) nie je um√Ĺvanie vhodn√©.
Myt√≠ Ňĺaluzi√≠

Ako na spr√°vne um√Ĺvanie okien

 • Odstr√°Ňąte zo svojich okien vŇ°etky nepotrebn√© dekorat√≠vne predmety a urobte si vońĺn√Ĺ priestor pre odkladanie pom√īcok na um√Ĺvanie.
 • Najsk√īr umyte handrou r√°my, n√°sledne sa s novou vodou pusŇ•te na um√Ĺvanie skiel.
 • Vyberajte starostlivo ńćistiace prostriedky, niektor√© z nich vytv√°raj√ļ aŇĺ pr√≠liŇ° peny, ktor√° nie je k um√Ĺvaniu okien vhodn√°. Na trhu s√ļ i Ň°etrnejŇ°ie ekologick√© pr√≠pravky alebo m√īŇĺete pouŇĺiŇ• octov√ļ vodu. Urńćite ale nepouŇĺ√≠vajte piesok alebo in√© abraz√≠vne prostriedky.
 • Teplotu vody odpor√ļńćame do 30 stupŇąov. Pr√≠liŇ° hor√ļcou vodou sa zniŇĺuje √ļńćinnosŇ• ńćistiacich prostriedkov.
 • Na um√Ĺvanie je najvhodnejŇ°ie mieŇ°adlo, stierka a utierka z mikrovl√°kna.
 • Na dokonal√© vyleŇ°tenie skiel podńĺa babsk√Ĺch r√°d ńĺudia pouŇĺ√≠vaj√ļ napr√≠klad papierov√© vreckovky, star√© noviny ńći sil√≥nky. St√°le obńĺ√ļbenejŇ°ie s√ļ tieŇĺ ruńćn√© vys√°vańće/ńćistińće na okn√°.
VyleŇ°tńõn√≠ okna ubrouskem

Um√Ĺvan√≠m √ļdrŇĺba nekonńć√≠

 • Pravideln√© a starostliv√© um√Ĺvanie je urńćite d√īleŇĺit√©, ale rovnako tak je potrebn√© nezabudn√ļŇ• na premazanie okenn√©ho kovania a tesnenia. A v pr√≠pade potreby okn√° nastaviŇ•.
 • Pre predńļŇĺenie Ňĺivotnosti okien odpor√ļńćame ich raz rońćne oŇ°etriŇ• profesion√°lnou sadou na √ļdrŇĺbu plastov√Ĺch okien a dver√≠. V nej je ńćistiaci pr√≠pravok Clean PVC urńćen√Ĺ k oŇ°etreniu povrchov vyroben√Ĺch z tvrden√©ho PVC, prostriedok Silica sl√ļŇĺiaci k √ļdrŇĺbe tesnenia, olej Oilo na premazanie z√°vesov a kovania a tieŇĺ prostriedok Clean AL sl√ļŇĺiaci pre √ļdrŇĺbu hlin√≠kov√Ĺch povrchov.
Profesion√°lna sada na √ļdrŇĺbu plastov√Ĺch okien a dver√≠

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Rosenie okien m√īŇĺe stretn√ļŇ• aj v√°s. Kedy? ńĹudia sa s t√Ĺm najńćastejŇ°ie‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Problémy
Preńćo praskne plastov√© okno

Preńćo praskne plastov√© okno

V s√ļńćasnej dobe uŇĺ s√ļ na trhu plastov√© okn√° veńĺmi dobrej kvality a to‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Problémy
Preńćo plastov√© okn√° netesnia?

Preńćo plastov√© okn√° netesnia?

Zd√° sa v√°m, Ňĺe vaŇ°e plastov√© okn√° dostatońćne netesnia? Prefukuje nimi‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok