0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Preńćo plastov√© okn√° netesnia?

Zd√° sa v√°m, Ňĺe vaŇ°e plastov√© okn√° dostatońćne netesnia? Prefukuje nimi ńći dokonca zatek√°? Je to urńćite nepr√≠jemn√° situ√°cia nielen preto, Ňĺe v zime sa vzduch v miestnosti zbytońćne ochladzuje, ale aj preto, Ňĺe t√Ĺm p√°dom vzrast√° spotreba energi√≠ na vykurovanie.

Otestujte tesnosҕ okna:

Ak si nie ste ist√≠, ńći oknom skutońćne pr√ļdi vzduch, zap√°ńĺte ńćajov√ļ svieńćku a umiestnite ju na okenn√Ĺ parapet. Ak sa zańćne plamienok mihotaŇ•, okn√° netesnia. Ak budete pos√ļvaŇ• svieńćku pozdńļŇĺ r√°mu, m√īŇĺete n√°jsŇ• presn√© miesto, kadiańĺ unik√° najviac tepla. Dajte vŇ°ak pozor tieŇĺ na rozdiel tlakov vzduchu v exteri√©ri a interi√©ri. Ak pr√°ve f√ļka siln√Ĺ vietor, mal√©mu prefukovanie sa neubr√°nite a nie je to d√īvod na reklam√°ciu. Sk√ļŇ°ku teda vykon√°vajte za beŇĺn√©ho pońćasia.

Zistite, kadiańĺ prefukuje:

  • Medzi sklom a kr√≠dlom.
  • Medzi kr√≠dlom a r√°mom.
  • Medzi r√°mom a osten√≠m.

ńĆo nezvl√°dnete svojpomocne, vyrieŇ°i servisn√Ĺ technik

KeńŹ zist√≠te, Ňĺe tiahne medzi sklom a kr√≠dlom, je potrebn√© opraviŇ• samotn√© zasklenie. Privolan√Ĺ servisn√Ĺ technik t√ļto z√°vadu dok√°Ňĺe vyrieŇ°iŇ• na mieste ‚Äď okno odliŇ°tuje, sklo z kr√≠dla vyberie a znovu vypodloŇĺkuje, usad√≠ a zase zaliŇ°tuje. Ale moŇĺno to zvl√°dnete aj svojpomocne podńĺa videon√°vodu na vysklenie a zasklenie okna.

Prefukovanie medzi r√°mom a osten√≠m je nutn√© rieŇ°iŇ• z√°sahom do muriva. Ak sa jedn√° o popraskan√ļ omietku, pon√ļka sa moŇĺnosŇ• Ň°k√°ry zatmeliŇ• alebo vyplniŇ• PUR penou. Ak vŇ°ak bola p√īvodn√° mont√°Ňĺ vykonan√° nekvalitne alebo s nekvalitn√Ĺmi materi√°lmi, probl√©m t√Ĺmto sp√īsobom dlhodobo nevyrieŇ°ite. Pri nekvalitne uskutońćnenej mont√°Ňĺi nemus√≠ okolo okna priamo pr√ļdiŇ• vzduch, ale zle osaden√© parapety vytv√°raj√ļ neizolovan√Ĺ priestor, ktor√Ĺ veńĺmi r√Ĺchlo premŇēza a vzduch v miestnosti sa ochladzuje.

V tomto pr√≠pade je nutn√© osekaŇ• murivo v okol√≠ r√°mov, odstr√°niŇ• zvyŇ°ky starej peny a priestor vyplniŇ• kvalitn√Ĺm izolantom. Okrem vylepŇ°en√≠ tepelnej izol√°cie a zn√≠Ňĺenie n√°kladov na vykurovanie sa t√Ĺmto √ļkonom vylepŇ°√≠ tieŇĺ zvukov√° izol√°cia okna.

Ak prefukuje medzi kr√≠dlom a r√°mom, pr√≠ńćin m√īŇĺe byŇ• viac:

  • Opotrebovan√© tesnenie.
  • NetesnosŇ• z d√īvodu zl√©ho nastavenia okna.
  • Deform√°cia kr√≠dla alebo r√°mu.
  • V√Ĺmena tesnenia, nastavenie kovania.
Opotrebovan√© tesnenia sa daj√ļ veńĺmi ńĺahko vymeniŇ• a je to ot√°zka niekońĺk√Ĺch desiatok kor√ļn. Plastov√© okn√° PREMIUM s√ļ vybaven√© kvalitn√Ĺm dvojit√Ĺm dorazov√Ĺm tesnen√≠m (EPDM), ktor√© m√° ŇĺivotnosŇ• niekońĺko rokov. AvŇ°ak ńćast√© otv√°ranie a zatv√°ranie okna, striedanie vysok√Ĺch a n√≠zkych tepl√īt ‚Äď to vŇ°etko na tento materi√°l skr√°tka p√īsob√≠.

Ak zbad√°te, Ňĺe tesnenie je bez z√°vady, trhl√≠n alebo ak√©hokońĺvek ńŹalŇ°ieho opotrebenia, je moŇĺn√©, Ňĺe netesnosŇ• okna sp√īsobuje zle nastaven√© kovanie. Kv√īli nemu kr√≠dlo nedolieha presne do r√°mu. To ńĺahko naprav√≠te pomocou imbusov√©ho kńĺ√ļńća ńć. 4 a n√°vodu na nastavenie okien.

Pozor na deformácie krídla a rámu

Ak je prehnut√© ńći akokońĺvek inak deformovan√© kr√≠dlo alebo okenn√Ĺ r√°m, m√īŇĺe sa ho servisn√Ĺ technik pok√ļsiŇ• vyrovnaŇ•, pr√≠padne osadiŇ• silnejŇ°iu v√ĹstuŇĺ. Veńĺk√© deform√°cie s√ļ vŇ°ak spravidla d√īvodom k v√Ĺmene okna. K pokriveniu r√°mu vŇ°ak naŇ°Ň•astie nedoch√°dza ńćasto; ide predovŇ°etk√Ĺm o pr√≠pady, keńŹ profily nie s√ļ vystuŇĺen√©, alebo na okn√° vo veńĺkej miere p√īsobia slneńćn√© l√ļńće. Obzvl√°Ň°Ň• vtedy, ak maj√ļ okn√° tmav√© dekory, m√īŇĺe pri striedan√≠ tepl√īt doch√°dzaŇ• k rozŇ•ahovaniu a sŇ•ahovaniu kr√≠dla a r√°mu.

Deform√°cie tieŇĺ vznikaj√ļ z d√īvodu nevhodne navrhnut√©ho okna ‚Äď zl√Ĺ pomer v√ĹŇ°ky a Ň°√≠rky r√°mu, vynechanie pevn√Ĺch stńļpikov vo v√§ńćŇ°√≠ch r√°moch, Ň•aŇĺk√© trojsklo veńĺk√©ho rozmeru (ak sa ńćasto vetr√° otvoren√≠m dokor√°n v√ĹraznejŇ°ie sa opotrebov√°va kovanie). Preto myslite uŇĺ pri navrhovan√≠ okien, ak√© vplyvy na nich bud√ļ v bud√ļcnosti p√īsobiŇ•.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

Problémy
Preńćo praskne plastov√© okno

Preńćo praskne plastov√© okno

V s√ļńćasnej dobe uŇĺ s√ļ na trhu plastov√© okn√° veńĺmi dobrej kvality a to‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Renovujete dom a prem√ĹŇ°ńĺate, ńći vymeniŇ• star√© plastov√© okn√° za nov√©?‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok