0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Plastov√© okn√° a dvere nejd√ļ zavrieŇ•

Ak v√°m nejde zavrieŇ• plastov√© okno, m√īŇĺete sa pok√ļsiŇ• vyrieŇ°iŇ• probl√©m sami. Nie je potrebn√© hneńŹ myslieŇ• na najhorŇ°ie ‚Äď na kompletn√ļ v√Ĺmenu okien a dver√≠. Porad√≠me v√°m, ako na to.

Plastov√© okno nejde zavrieŇ•? Silou to nevyrieŇ°ite

Ak nieńćo vo vn√ļtri okna br√°ni tomu, aby ste ich dovreli, rozhodne to nesk√ļŇ°ajte silou. Mohlo by d√ījsŇ• k nen√°vratn√©mu poŇ°kodeniu, po ktorom by nezost√°valo nińć in√©, neŇĺ ich vymeniŇ•. Samozrejme nedovret√© okno je potrebn√© rieŇ°iŇ• veńĺmi r√Ĺchlo, najm√§ v zime kedy tiahne do bytu, alebo ak sa nach√°dza na pr√≠zem√≠ odkiańĺ by mohli v√°Ň° dom ńĺahko navŇ°t√≠viŇ• zlodeji.

Ako vyzerá nedovreté okno?

  • Okenn√© kr√≠dlo nie je moŇĺn√© doraziŇ• k r√°mu.
  • Okenn√© kr√≠dlo je moŇĺn√© doraziŇ• k r√°mu, ale nemoŇĺno otońćiŇ• kńĺuńćkou do zatvorenej polohy. Kńĺuńćkou nie je moŇĺn√© otońćiŇ• alebo sa zastav√≠ v Ň°ikmej polohe. Okno teda nie je dostatońćne zabezpeńćen√© pred neŇĺiaducim otvoren√≠m, navyŇ°e n√≠m prefukuje a zatek√°.
 

Tomuto druhu z√°vady m√īŇĺe predch√°dzaŇ• drhnutie okien ńći r√īzne pukanie a praskanie pri pohybe okenn√©ho kr√≠dla. Ak sa probl√©m vńćas nerieŇ°i, m√īŇĺe vy√ļstiŇ• napr√≠klad v nemoŇĺnosŇ• dovretia okna alebo dver√≠. Preto radŇ°ej neńćakajte a nastavte okno zavńćas. NajlepŇ°ie prevent√≠vne.

Pr√≠ńćiny poruchy so zatv√°ran√≠m okna

  • Prirodzen√© dosadnutie okna po mont√°Ňĺi.
  • Tvarov√© deform√°cie r√°mov alebo kr√≠del vplyvom fyzik√°lnych javov (striedanie extr√©mnych tepl√īt, nadmern√© p√īsobenie vlhkosti...).Vyvesenie p√°ntov.
  • Zanedban√Ĺ pravideln√Ĺ servis ‚Äď nastavenie a premazanie.
  • Neńćistoty a prach okolo tesnenia alebo v mechanizme kovania.
  • Nekvalitne vykonan√° mont√°Ňĺ.
  • Z√°vada kovania.

RieŇ°enie okenn√Ĺch z√°vady podńĺa pr√≠ńćiny

Ak ste si pred ńćasom zaobstarali nov√© okn√°, moŇĺno si len ‚Äědosadli" a potrebuj√ļ iba nastaviŇ•. Deformovan√© plastov√© profily Ň•aŇĺko oprav√≠te a pravdepodobne bude nutn√° v√Ĺmena okien. Ak vyl√ļńćite deform√°cii r√°mov a kr√≠del (t√° sa deje sk√īr u star√Ĺch dreven√Ĺch okien, plastov√© s√ļ vońći poŇ°kodeniu odolnejŇ°ie), s√ļstreńŹte svoju pozornosŇ• najm√§ na nastavenie kovania. To urob√≠te podńĺa n√°Ň°ho n√°vodu

Neviete si rady? Zavolajte odborníkovi

Ak nastavenie nepomohlo, vyhńĺadajte sk√ļsen√©ho technika. Ten v√°m okno prehliadne a ńćastokr√°t ho aj na mieste oprav√≠. Pr√≠padne zist√≠, ńćo vŇ°etko je k oprave potrebn√©, a okno sprav√≠ pri ńŹalŇ°ej n√°vŇ°teve. Ak s√ļ poŇ°koden√© p√°nty alebo ńŹalŇ°ie ńćasti okenn√©ho kovania, pom√īŇĺe v√°m s ich v√Ĺmenou.

NajlepŇ°ia je prevencia

Pravidelne nastavujte okenn√© kovanie a aspoŇą raz rońćne ich premaŇĺte. Ide√°lnym pomocn√≠kom je udrŇĺiavacia sada na plastov√© okn√°, v ktorej n√°jdete vŇ°etko potrebn√© vr√°tane oleja na premazanie. Do prevent√≠vnych opatren√≠ patr√≠ napr√≠klad tieŇĺ to, Ňĺe nenech√°vate dlho otvoren√© veńĺk√© Ň•aŇĺk√© kr√≠dlo s trojsklom, ńćo sp√īsobuje nadmern√© opotrebovanie p√°ntov. Ak montujete nov√© okno, drŇĺte sa vŇ°etk√Ĺch pokynov v n√°vode na mont√°Ňĺ okien.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

Problémy
Zadrh√°vanie okien

Zadrh√°vanie okien

Pońćujete pukanie alebo praskanie pri manipul√°cii so star√Ĺmi oknami?‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Kedy vymeniŇ• plastov√© okn√°?

Renovujete dom a prem√ĹŇ°ńĺate, ńći vymeniŇ• star√© plastov√© okn√° za nov√©?‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok