0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako opraviŇ• plastov√© okno

Je jedno, ńći rieŇ°ite opravu okien vo firme, v rodinnom alebo bytovom dome. Pop√≠sali sme ńćo robiŇ• pri najńćastejŇ°√≠ch z√°vad√°ch, ako je poŇ°kodenie povrchu plastov√©ho okna, rozbit√© sklo a zle funguj√ļce kovanie (okn√° ide stuha zatv√°raŇ•, zablokovala sa kńĺuńćka, ...). Mnoh√© si zvl√°dnete opraviŇ• svojpomocne, pokiańĺ je vŇ°ak okno poŇ°koden√© viac (napr√≠klad je ulomen√Ĺ p√°nt) vyhńĺadajte odborn√Ĺ servis.

Oprava povrchu plastového okna

Pokiańĺ ide o mal√© povrchov√© poŇ°kodenie, ako s√ļ ryhy a Ň°krabance, tak sme schopn√≠ dodaŇ• retuŇ° fixy vo vŇ°etk√Ĺch farb√°ch, aby oprava bola ńćo najmenej n√°padn√°. Pokiańĺ ide o v√§ńćŇ°ie poŇ°kodenie (sp√īsoben√© napr√≠klad pri stavbe) b√Ĺva nutn√° v√Ĺmena.

Aby ste povrch plastov√©ho okna mali pekn√ļ ńćo najdlhŇ°ie, pouŇĺ√≠vajte na um√Ĺvanie len m√§kk√ļ handrińćku s vodou a tekut√Ĺm ńćistińćom (vyhnite sa dr√ītenk√°m a abraz√≠vnym ńćistińćom) a n√°sledne povrch oŇ°etrite prostriedkom Clean PVC, ktor√Ĺ je s√ļńćasŇ•ou √ļdrŇĺbov√©j sady.

TIP: M√°te okn√° zaŇ°pinen√© od mont√°Ňĺnej peny, malty ńći ochrann√Ĺch p√°sok? Preńć√≠tajte si, ako to odstr√°niŇ•.
 

Oprava kovania

Probl√©my typu ‚Äď okno ide stuha zavrieŇ• alebo prefukuje medzi kr√≠dlom a r√°mom ‚Äď v√§ńćŇ°inou vyrieŇ°ite nastaven√≠m kovan√≠m a premazan√≠m. Budete k tomu potrebovaŇ• imbusov√Ĺ kńĺ√ļńćńć. 4, olej z √ļdrŇĺbovej sady a tento n√°vod, v ktorom je presne pop√≠san√©, ako pri oprave kovania pri plastovom okne postupovaŇ•. Napr√≠klad keńŹ kr√≠dlo drhne dole, otońć√≠te kńĺ√ļńćom dońĺava. Nastavenie kovania ńćasto pom√īŇĺe aj v pr√≠pade probl√©mov s kńĺuńćkou (Ňĺe s Ňąou nejde otońćiŇ•).
Kovanie pre plastové okná

Rozbité sklo

Kv√īli rozbit√©mu sklu nemus√≠te volaŇ• servis√°ka. Natońćili sme praktick√Ĺ videon√°vod, v ktorom krok za krokom uvid√≠te, ako pri vysklen√≠ a zasklievan√≠ okna postupovaŇ• a tieŇĺ u n√°s zoŇĺeniete praktick√ļ zasklievaciu lopatku.
V√Ĺmena rozbit√©ho skla pri plastovom okne

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako opraviŇ• kńĺ√ļńćku plastov√Ĺch okien

Ako opraviŇ• kńĺ√ļńćku plastov√Ĺch okien

Zauj√≠ma v√°s, ako upevniŇ• kńĺ√ļńćku plastov√©ho okna? ńĆo robiŇ• s kńĺ√ļńćkou,‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Problémy
Plastov√© okno nejde zavrieŇ•

Plastov√© okno nejde zavrieŇ•

Ak v√°m nejde zavrieŇ• plastov√© okno, m√īŇĺete sa pok√ļsiŇ• vyrieŇ°iŇ•‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok