0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako opraviŇ• kńĺ√ļńćku plastov√Ĺch okien

Zauj√≠ma v√°s, ako upevniŇ• kńĺ√ļńćku plastov√©ho okna? ńĆo robiŇ• s kńĺ√ļńćkou, ktor√° sa tońć√≠? A ak sa ned√° opraviŇ•, ako ju m√īŇĺete vymeniŇ• za nov√ļ?

Kedy klika potŇôebuje opravu

Je zrejm√©, Ňĺe keńŹ kńĺuńćka okna zostane v ruke, je potrebn√° oprava, ale existuj√ļ aj menŇ°ie chyby, ktor√© je potrebn√© vyrieŇ°iŇ•, pretoŇĺe oddialenie probl√©m len zhorŇ°uje.
D√°vajte pozor aj vtedy, ak:  
 
  • kńĺuńćka sa h√Ĺbe Ň•aŇĺko,
  • kńĺuńćka sa ned√° otońćiŇ• do spr√°vnej polohy (zatvoren√°, otvoren√°, sklopka),
  • kńĺuńćka sa ned√° v√ībec otońćiŇ•,
  • kńĺuńćka sa tońć√≠,
  • pri manipul√°cii s kńĺuńćkou sa zv√§ńćŇ°uje alebo prask√°,
  • cel√° kńĺuńćka sa pohybuje.

ńĆo m√īŇĺete opraviŇ• sami

Ak sa kńĺ√ļńćka pohybuje √ļplne, zvyńćajne stańć√≠ dotiahnuŇ• skrutky. Ako na to? Kńĺ√ļńćku umiestnite do vodorovnej polohy a otońćte skrutkovac√≠ uz√°ver o 90¬į (drŇĺte uz√°ver s√ļńćasne za spodok a vrch, trochu potiahnite smerom k sebe a otońćte ho). Po dotiahnut√≠ skrutiek vr√°Ň•te uz√°ver do zvislej polohy.

ńéalŇ°ou drobnou chybou je tuhŇ°√≠ otvor, v takom pr√≠pade  armat√ļry okamŇĺite namaŇĺte alebo upravte. BohuŇĺiańĺ, pri v√§ńćŇ°ine ostatn√Ĺch ch√Ĺb (napr. Ňĺe blokovacie polohy po 45¬į s√ļ uŇĺ stlańćen√©, a preto je kńĺ√ļńćka vońĺn√°) sa kńĺ√ļńćka ned√° opraviŇ• a bude nutn√© ju vymeniŇ•.

Ako opraviŇ• kńĺ√ļńćku, ktor√° sa tońć√≠

Ak sa kńĺuńćka ot√°ńća a okno alebo balk√≥nov√© dvere sa nedaj√ļ otvoriŇ•/zatvoriŇ• a nepomohlo nastavenie kovania, najńćastejŇ°√≠m d√īvodom je odtrhnutie tŇēŇąa v tele kńĺ√ļńćky.Kńĺ√ļńćka je preto neopraviteńĺn√° a je potrebn√© ju vymeniŇ•.
Ako vymeniŇ• kńĺuńćku pri plastov√Ĺch okn√°ch - meranie tŇēŇąa

Ako vymeniŇ• star√ļ kńĺuńćku za nov√ļ

Ak nechcete volaŇ• servisn√©ho technika na v√Ĺmenu kńĺ√ļńćky, v√Ĺmenu zvl√°dnete sami. Najprv mus√≠te zistiŇ•, ak√Ĺ druh kńĺ√ļńćky potrebujete. Preto rozoberte kńĺ√ļńćku a zmerajte dńļŇĺku tŇēŇąa. Nie kaŇĺd√Ĺ profil a kovanie maj√ļ rovnak√ļ dńļŇĺku tŇēŇąa. Hlavn√Ĺm d√īvodom r√īznych dńļŇĺok tŇēŇąa je stavebn√° hńļbka profilu alebo napr√≠klad balk√≥nov√© dvere otv√°raj√ļce sa smerom von.

Akon√°hle m√°te spr√°vnu kńĺ√ļńćku, je veńĺmi ńĺahk√© ju vymeniŇ•. Kńĺ√ļńćku umiestnite do vodorovnej polohy, otońćte uz√°verom a odskrutkujte skrutky. VymeŇąte star√ļ rukov√§Ň• za nov√ļ a zaskrutkujte ju. 
Ako vymeniŇ• kńĺuńćku pri plastovom okne - meranie tŇēŇąa

Niekońĺko r√°d na z√°ver:

  • Uistite sa, Ňĺe okno je spr√°vne nastaven√© (nikde sa nińć netrie ani nef√ļka, okno sa d√° ńĺahko otvoriŇ•). NajńćastejŇ°ie probl√©my s kńĺ√ļńćkou zańć√≠naj√ļ nespr√°vne nastaven√Ĺm oknom.
  • Kovanie pravidelne maŇĺte (najlepŇ°ie raz rońćne), vhodn√Ĺ olej n√°jdete v naŇ°ej √ļdrŇĺb√°rskej sade.
  • Kńĺ√ļńćku pouŇĺ√≠vajte opatrne. Ak chcete okno zatvoriŇ• silou, hroz√≠ riziko poŇ°kodenia samotn√©ho kovania, ńćo znamen√° v√Ĺrazne vyŇ°Ň°ie n√°klady na opravu.
  • Pravidelne vetrajte (Na dńļŇĺku Ňĺivotnosti m√° vplyv vysok√° vlhkosŇ•, rosivosŇ• okien a t√Ĺm sp√īsoben√° kor√≥zia kńĺuńćky). 

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Ako zabr√°niŇ• roseniu okien

Rosenie okien m√īŇĺe stretn√ļŇ• aj v√°s. Kedy? ńĹudia sa s t√Ĺm najńćastejŇ°ie‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Problémy
Plastov√© okno nejde zavrieŇ•

Plastov√© okno nejde zavrieŇ•

Ak v√°m nejde zavrieŇ• plastov√© okno, m√īŇĺete sa pok√ļsiŇ• vyrieŇ°iŇ•‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok