0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Odstr√°nenie mont√°Ňĺnej peny, p√°sky alebo malty z plastov√Ĺch okien: ako na to?

TieŇĺ patr√≠te k t√Ĺm neŇ°Ň•astlivcom, ktor√≠ maj√ļ na r√°moch plastov√Ĺch okien zvyŇ°ky mont√°Ňĺnej peny? Alebo k t√Ĺm, ktor√Ĺm na r√°moch zostali ochrann√© p√°sky, ktor√© sa s prib√ļdaj√ļcim ńćasom do povrchu okien tzv. zapekli? Sp√≠sali sme niekońĺko tipov, ktor√© by v√°m s ńćisten√≠m plastov√Ĺch okien mohli pom√īcŇ•.

Odstr√°nenie mont√°Ňĺnej peny

Hoci existuje Ň°peci√°lny ńćistińć na ńćistenie peny z plastov√Ĺch okien, jeho pouŇĺitie m√īŇĺe byŇ• problematick√©. Je pomerne agres√≠vny a m√īŇĺe ńćiastońćne poŇ°kodiŇ• povrch plastov√©ho okna alebo laminovanej f√≥lie.

Preto sa snaŇĺte okn√° pońćas zabudovania penou v√ībec nezaŇ°piniŇ•. Pom√īcŇ• m√īŇĺu ochrann√© p√°sky, ktor√© s√ļ na okn√°ch umiestnen√© z v√Ĺroby, a tieŇĺ je dobr√© povrch okna postriekaŇ• vodou z rozpraŇ°ovańća. Pr√≠padn√° opadnut√° pena sa potom Ň•aŇĺŇ°ie udrŇĺ√≠ a ńĺahŇ°ie sa zotrie. D√°vajte len pozor, aby ste ńćerstv√ļ penu ńŹalej nerozmaz√°vali po r√°me. 

Ak sa predsa len zaŇ°pin√≠, m√°te niekońĺko moŇĺnost√≠, ako penu odstr√°niŇ•:
  1. R√Ĺchlo pouŇĺiŇ• ńćistińć peny a potom povrch umyŇ• vodou. Ide√°lne je ńćistińć vysk√ļŇ°aŇ• na menej viditeńĺn√© ńćasti, aby ste zistili, Ňĺe sa povrch neznińć√≠. 
  2. NechaŇ• penu stvrdn√ļŇ• a potom mechanicky odl√ļpnuŇ• a dońćistiŇ• (op√§Ň• pozor na ponińćenie povrchu).
  3. PońćkaŇ• niekońĺko rokov. Mont√°Ňĺna pena totiŇĺ vplyvom UV Ňĺiarenia a vlhkosti degraduje. Nesk√īr teda penu odstr√°nite ńĺahŇ°ie aj bez chemick√©ho ńćistenia.

 
 Odstranńõn√≠ mont√°Ňĺn√≠ pńõny z plastov√©ho okna

Odstránenie pásky/starej fólie

Ochrann√© lepiace p√°sky s√ļ Ň°tandardnou s√ļńćasŇ•ou plastov√Ĺch okien. Chr√°ni povrch r√°mov pri transporte a mont√°Ňĺi. PretoŇĺe ale obsahuj√ļ lepidlo, je potrebn√© ich po inŇ°tal√°cii ńćo najsk√īr stiahnuŇ•.

KeńŹ na to zabudnete, s prib√ļdaj√ļcim ńćasom p√ījdu dole ńć√≠m ńŹalej horŇ°ie (obzvl√°Ň°Ň• to plat√≠ pri okn√°ch, na ktor√© veńĺa svieti slnko). Pokiańĺ uŇĺ ste v tejto f√°ze a usilovne na internete hńĺad√°te, ako star√© f√≥lie alebo n√°lepky odstr√°niŇ•, m√īŇĺete vysk√ļŇ°aŇ• tieto moŇĺnosti (vŇĺdy ale dajte pozor, aby ste povrch neznińćili): 
  1. R√°m nahriaŇ• f√©nom a pomocou Ň°peci√°lnej Ň°krabky alebo ruńćne p√°sku d√°vaŇ• dole. 
  2. PouŇĺiŇ• parn√Ĺ ńćistińć.  
  3. Pom√īcŇ• si ńćistińćom na samolepky, odlakovańćom, technick√Ĺm benz√≠nom alebo liehom.  
Hlavne ale rad√≠me sa do ńćistenia pustiŇ• za teplejŇ°√≠ch dn√≠. V zime sa p√°ska zańćne trhaŇ• a bude v√°m na r√°me zost√°vaŇ•.
 Odstranńõn√≠ star√© f√≥lie z plastov√Ĺch oken

Odstr√°nenie lepidla, malty, ńćiernych Ň°m√ļh

Rovnako ako pri mont√°Ňĺnej pene je najlepŇ°ie zneńćisteniu od stavebn√Ĺch hm√īt predch√°dzaŇ•. To znamen√° maŇ• okn√° dobre zakryt√© (pozor ale, aby zakrytie nebolo veńĺmi dlh√©, pretoŇĺe aj papierov√© p√°sky maj√ļ lepidlo, ktor√© ńćasom na podklade zost√°va).

Pokiańĺ predsa len k zneńćisteniu od lepidla (ide o lepiaci a stierkovac√≠ tmel pod fin√°lnu fas√°du), malty alebo fas√°dne farby d√ījde, treba to ńćo najsk√īr zotrieŇ• mokrou handrou alebo hubkou, a to pokojne niekońĺkokr√°t. Hlavne nikdy tieto hrub√© neńćistoty nestierajte na sucho, povrch by sa poŇ°kriabal. Rovnako tak pri ńŹalŇ°om ńćisten√≠ nepouŇĺ√≠vajte abraz√≠vne ńćistińće. Sk√īr vysk√ļŇ°ajte Ň°peci√°lne ńćistińće plastov, ktor√Ĺch je dnes na trhu uŇĺ viac (vŇĺdy ale pouŇĺite najsk√īr na menŇ°om a menej viditeńĺnom mieste). Tieto ńćistińće v√°m m√īŇĺu pom√īcŇ• aj s odstr√°nen√≠m ńćiernych Ň°m√ļh. 
 ńĆiŇ°tńõn√≠ oken po mont√°Ňĺi

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

√ödrŇĺba a nastavenie
Tipy a triky pri um√Ĺvan√≠ plastov√Ĺch okien

Tipy a triky pri um√Ĺvan√≠ plastov√Ĺch okien

Okn√° s√ļ nepostr√°dateńĺnou s√ļńćasŇ•ou a funkńćn√Ĺm prvkom domu a sl√ļŇĺia‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
√ödrŇĺba a nastavenie
Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako ńćistiŇ• biele okenn√© r√°my

Ako a ńć√≠m ońćistiŇ• biele r√°my plastov√Ĺch okien? ńĆo pouŇĺiŇ• na Ňĺlt√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok