00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√© 880 x 2080

 • V√Ĺpredaj
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√© 880 x 2080
ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠

12345Profil vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠
Kód produktu:340
҆√≠rka:880
V√ĹŇ°ka:2080
Farba:bielabiela
Sklo:Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Ornament k√īraOrnament k√īraPanel PVC biely 25 mmPanel PVC biely 25 mm
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Produkt je v tejto chv√≠li vypredan√Ĺ. T√ļto poloŇĺku doskladŇąujeme najńćastejŇ°ie do 14 dn√≠.

P√īvodn√° cena: 560,30 ‚ā¨ s DPH
-30 %392,20 ‚ā¨ s DPH

326,80 ‚ā¨ bez DPH

Odborné poradenstvo

PO-PIA 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30

+421 944 737 500

obchod@skladove-okna.sk

Plastov√© vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere ‚Äď svetlosŇ• (priechodn√° Ň°√≠rka) 750 mm

Jednokr√≠dlov√© plastov√© vedńĺajŇ°ie dvere PREMIUM s√ļ vhodn√© k vstupu na z√°hradu, do gar√°Ňĺe alebo ako zadn√Ĺ vstup do prev√°dzkarn√≠ a obchodov. Pri rodinn√Ĺch domoch sa daj√ļ pouŇĺiŇ• aj ako klasick√© vchodov√© dvere, ale odpor√ļńćame ich do verejn√Ĺch budov ńći bytov√Ĺch domov, kde je vyŇ°Ň°ia frekvencia pohybu. Oproti hlavn√Ĺm vstupn√Ĺm dver√°m, ktor√© dod√°vame na objedn√°vku pomocou konfigur√°tora, s√ļ zhruba o polovicu lacnejŇ°ie, ale nemaj√ļ Ň°irok√© kr√≠dlo a id√ļ otv√°raŇ• len dovn√ļtra. VedńĺajŇ°ie dvere pon√ļkame o rozmeroch: Ň°√≠rka 88 cm, v√ĹŇ°ka 208 cm, priechodn√° Ň°√≠rka je 75 cm.

S√ļ z oboch str√°n biele. V bielej farbe je tieŇĺ obojstrann√° kńĺuńćka a krytky kovania.
Ak potrebujete in√Ĺ dek√≥r, odliŇ°n√Ĺ rozmer, zasklenie trojsklom ńći nepriehńĺadn√Ĺm ornamentov√Ĺm sklom, kontaktujte n√°s, sme schopn√≠ vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dodaŇ• aj na mieru.

҆tandardn√° v√Ĺbava vedńĺajŇ°√≠ch vstupn√Ĺch dver√≠:

 • viacbodov√© kovanie,
 • z√°rubŇąa,
 • obojstrann√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka s aret√°ciou (zmena na kńĺuńćku ‚Äď guńĺu nie je moŇĺn√°),
 • n√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah (ako pri beŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√°ch),
 • stavebn√Ĺ z√°mok s 3 kusmi kńĺ√ļńćov,
 • prevedenie ako dovn√ļtra otv√°rav√©,
 • dokument "N√°vody pre okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo".

V√Ĺplne

 • Pod vodorovn√ļ prieńćku pln√° PUR v√ĹplŇą (Ň°ed√° plocha v technickom n√°krese).
 • Nad pŇô√≠ńćkou dve tabule ornamentn√©ho skla k√īra ńć√≠ra, U=1.0/1.1 (modr√° plocha v n√°kresu).

Dvere s√ļ starostlivo zabalen√© (ochrann√© kart√≥nov√© rohy + niekońĺko vrstiev stretch f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ na stran√°ch vybaven√© popruhmi pre jednoduchŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky na viacer√© kusy dod√°vame na dreven√Ĺch nevratn√Ĺch stojanoch.

V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m

 • Profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA.
 • 6-komorov√Ĺ syst√©m ‚Äď d√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu.
 • V√Ĺborn√© tepelnoizolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch).
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•).
 • Profil klasik s rovn√Ĺm kr√≠dlom.

V√Ĺstuhy

 • PVC vedńĺajŇ°ie vstupn√© dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde vybaven√© v√Ĺstuhami, ktor√© s√ļ osaden√© v r√°me a v kr√≠dle.
 • Materi√°l v√Ĺstuh je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii.
 • Hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1‚Äď2 mm (podńĺa veńĺkosti, typu a prevedenia).

Tesnenie

 • 2 vkladan√© dorazov√© tesnenia EPDM (etylen-propylen-dien-polymer).
 • V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Dvere tak tesnia aj po rokoch.
 • ŇĹivotnosŇ• plastov√Ĺch dver√≠ je desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu je potrebn√© tesnenie vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam jednoducho p√īvodn√© tesnenie vymen√≠te za nov√©.

Kovanie

 • Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad easyLock).
 • Ide o viacbodov√Ĺ z√°mok s 2 excentrick√Ĺmi valńćekmi a 2 hr√≠bov√Ĺmi ńćapmi, ktor√© zaisŇ•uj√ļ spr√°vny tlak kr√≠dla proti r√°mu po celej jeho v√ĹŇ°ke a tieŇĺ tesnosŇ• dver√≠.
 • Z√°mok je aktivovan√Ĺ pomocou kńĺuńćky.
 • Dvere id√ļ otv√°raŇ• iba dovn√ļtra.
 • ҆irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti.
 • Zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 130 kg).

Zasklenie

 • Pon√ļkan√© vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere s√ļ ńćiastońćne presklen√©. PouŇĺit√© je Ň°tandardn√© izolańćn√© dvojsklo 3/16/4 Ug=1.1 W/m¬≤K, dvere dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Uw=1.3 W/m¬≤K.
 • V√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA pr√≠p. britskej znańćky Pilkington.
 • VylepŇ°en√Ĺ medziskeln√Ĺ r√°mik minimalizuje v√Ĺskyt rosenia.

Komplet√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cie

 • Komplet√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.
 • V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou.. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne je vybran√° otvorov√° v√ĹplŇą, ktor√° je testovan√°, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).
 • NaŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°visl√ļ Ň°t√°tnu sk√ļŇ°obŇąu, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© v√°m dod√°vame.
 • NaŇ°a spolońćnosŇ• z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registri solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Register solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platobn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.
 • Vieme, ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viac neŇĺ 40 000 z√°kazn√≠kov, ktor√© sme v ńĆesku, Rak√ļsku, Nemecku a na Slovensku doposiańĺ obsl√ļŇĺili.

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

Zobrazené komentáre k produktu

emil saniga

mam zaujem o dvere premium 88x208 cm prave ,aka je cena s trojsklom biele dakujem

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,
dńõkujeme za V√°Ň° dotaz. Pro zpracov√°n√≠ cenov√© nab√≠dky zaŇ°lete pros√≠m popt√°vku s rozmńõry, barevn√Ĺm proveden√≠m, zasklen√≠m a kontaktn√≠mi √ļdaji na obchod@skladove-okna.sk a my V√°m r√°di cenovou nab√≠dku zpracujeme.

S pozdravem
T√Ĺm Skladove-okna.sk

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ