0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Vlastnosti vedńĺajŇ°√≠ch plastov√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠ PREMIUM a REHAU SYNEGO AD

Tento typ dver√≠ m√īŇĺete pouŇĺiŇ• k vstupu na z√°hradu, na terasu, do gar√°Ňĺe alebo ako zadn√Ĺ vstup do domu. Maj√ļ n√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah, aby boli vhodn√© tieŇĺ pre bezbari√©rov√Ĺ vstup. Pln√≠ funkciu aj beŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠ pri rodinn√Ĺch domoch, nie s√ļ ale vhodn√© do verejn√Ĺch budov ńći bytov√Ĺch domov, kde je vyŇ°Ň°ia frekvencia pohybu. VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dod√°vame v preveden√≠ dovn√ļtra otv√°rateńĺn√©. Opańćn√ļ mont√°Ňĺ, aby sa dvere otv√°rali von, nedoporuńćujeme.

 
Skladom s odpor√ļńćan√≠m do niekońĺk√Ĺch dn√≠ m√°me v najŇĺiadanejŇ°√≠ch rozmeroch vedńĺajŇ°ie plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM , ktor√© s√ļ Ň°tandardne dod√°van√© s dvojsklom. V pr√≠pade, Ňĺe by ste dvere potrebovali s in√Ĺmi parametrami (rozmer zasklenia, farba, atńŹ.) vyuŇĺite n√°Ň° konfigur√°tor, dvere v√°m vyrob√≠me na mieru, dodacia doba b√Ĺva 4 aŇĺ 6 t√ĹŇĺdŇąov. V konfigur√°tore si m√īŇĺete zvoliŇ• dva profilov√© syst√©my ‚Äď PREMIUM A REHAU SYNEGO AD, vŇĺdy v preveden√≠ klasik s rovn√Ĺm kr√≠dlom.

 

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere pred√°vame v dvoch profilov√Ĺch syst√©moch

Profilov√Ĺ syst√©m PREMIUM

Profilov√Ĺ syst√©m z vlastnej produkcie Ň°vajńćiarskeho koncernu Arbonia AG. Pon√ļka v√Ĺborn√Ĺ pomer ceny a kvality. Profil je Ň°esŇ•komorov√Ĺ so stavebnou hńļbkou 80 mm. UŇĺ v Ň°tandardnom preveden√≠ spńļŇąaj√ļ vedńĺajŇ°ie vstupn√© dvere PREMIUM vysok√© n√°roky na tepelnoizolańćn√© vlastnosti. So Ň°tandardn√Ĺm izolańćn√Ĺm dvojsklom 3/16/4 Ug=1.1 W/m¬≤K dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Ud=1.3 W/m¬≤K.

Pre zv√ĹŇ°enie tepelnoizolańćn√Ĺch vlastnost√≠ v pr√≠pade stavby n√≠zkoenergetick√Ĺch domov je moŇĺn√© vybaviŇ• dvere izolańćn√Ĺm trojsklom Ug=0.6 W/m¬≤K, dvere potom dosahuj√ļ celkov√©ho tepeln√©ho prestupu Ud=0.91 W/m¬≤K. Zasklenie je vhodn√© pre inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo v√§ńćŇ°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach pros√≠m kontaktujte naŇ°e oddelenie z√°kazn√≠ckej starostlivosti.

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM dod√°vame v preveden√≠ dovn√ļtra otv√°rateńĺn√©. Opańćn√ļ mont√°Ňĺ, aby sa dvere otv√°rali von, nedoporuńćujeme. VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere pon√ļkaj√ļ vynikaj√ļci pomer ceny a kvality. Cena tohto prevedenia je o cca 50 % niŇĺŇ°ia v porovnan√≠ s klasick√Ĺmi vchodov√Ĺmi dverami. Oproti hlavn√Ĺm vchodov√Ĺm dver√°m pri ich v√Ĺrobe nie je pouŇĺit√© Ň°irok√© kr√≠dlo, maj√ļ 2 balk√≥nov√© z√°vesy (hlavn√© dvere maj√ļ 3 z√°vesy Joker) a pouŇĺ√≠va sa kovanie Winkhaus easyLock (hlavn√© dvere maj√ļ kovanie Winkhaus autoLock).

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM

 • 6 komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m z vlastnej produkcie Ň°vajńćiarskeho koncernu Arbonia AG.
 • Len dovn√ļtra otv√°rateńĺn√©.
 • Celoobvodov√© kovanie rad easyLock
 • N√≠zky hlinikov√Ĺ prah.
 • Obojstrann√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka
 • So Ň°tandardn√Ĺm izolańćn√Ĺm dvojsklom dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Ud=1.3 W/m¬≤K..
 • K dispoz√≠cii v 29 farb√°ch a dek√≥roch.Profilov√Ĺ syst√©m REHAU SYNEGO AD

҆esŇ•komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co so stavebnou hńļbkou 80 mm je Ň°tandardne dod√°van√Ĺ s trojsklom. Celkov√Ĺ prestup tepla Ud=0,89 W/m¬≤K. VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere REHAU s√ļ lacnejŇ°ie ako hlavn√© vchodov√© dvere REHAU, na rozdiel od hlavn√Ĺch dver√≠ REHAU maj√ļ 2 balk√≥nov√© z√°vesy (hlavn√© dvere maj√ļ 3 z√°vesy Joker) a pouŇĺ√≠va sa kovanie Winkhaus easyLock (hlavn√© dvere maj√ļ kovanie Winkhaus autoLock).

 

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere REHAU SYNEGO AD

 • 6 komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Len dovn√ļtra otv√°rateńĺn√©.
 • Celoobvodov√© kovanie rad easyLock.
 • N√≠zky hlinikov√Ĺ prah a maj√ļ Ň°irok√© kr√≠dlo.
 • Obojstrann√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka.
 • So Ň°tandardn√Ĺm izolańćn√Ĺm trojsklom dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu Ud=0,89 W/m¬≤K..
 • K dispoz√≠cii v 29 farb√°ch a dek√≥roch.VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere m√°me vystaven√© na sklade v KuŇôimi

Ak by ste si chceli vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM a REHAU SYNEGO AD prehliadnuŇ• eŇ°te pred objednan√≠m, m√°me ich vystaven√© v s√≠dle naŇ°ej firmy v KuŇôimi. V sklade uvid√≠te:
 • VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM v obojstrannom dek√≥re Winchester, ktor√© s√ļ z v√§ńćŇ°ej ńćasti pln√©, zdob√≠ ich dlh√Ĺ √ļzky pruh vyplnen√Ĺ ornamentov√Ĺm zasklen√≠m typ k√īra.
 • VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere REHAU SYNEGO AD v Ň°edej farbe so Ň°trukt√ļrou dreva, ktor√© maj√ļ p√§Ň• pln√Ĺch pol√≠ a jeden presklen√Ĺ pruh s ńć√≠rym sklom.
 

Kovanie so zv√ĹŇ°enou bezpeńćnosŇ•ou

VedńĺajŇ°ie plastov√© dvere maj√ļ celoobvodov√© kovanie od nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad easyLock). Ide o viacbodov√Ĺ z√°mok s 2 excentrick√Ĺmi valńćekmi a 2 hr√≠bov√Ĺmi ńćapmi, ktor√© zaisŇ•uj√ļ spr√°vny tlak kr√≠dla proti r√°mu po celej jeho v√ĹŇ°ke a tieŇĺ tesnosŇ• dver√≠. Z√°mok je aktivovan√Ĺ pomocou kńĺuńćky.

Certifik√°ty

Upozornenie pre vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere ‚Äď inŇ°tal√°cia kńĺuńćky a uzamykania

VedńĺajŇ°ie vchodov√© a balk√≥nov√© dvere s obojstrannou kńĺuńćkou s√ļ dod√°van√© s kńĺuńćkou s tzv. aret√°ciou. K uzamknutiu dver√≠ doch√°dza na princ√≠pe ‚Äězdv√≠hańćka‚Äú. 

 1. Kńĺuńćku je nutn√© najprv zdvihn√ļŇ• nahor, ńć√≠m d√ījde k aret√°cii jednotliv√Ĺch bezpeńćnostn√Ĺch bodov obvodov√©ho kovania.

 2. NechaŇ• kńĺuńćku spustiŇ• do vodorovnej polohy.

 3. Teraz je moŇĺn√© dvere zamkn√ļŇ• kńĺ√ļńćom.

 

S√ļńćasŇ•ou dver√≠ je obojstrann√° kńĺuńćka

S√ļńćasŇ•ou vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠ je stavebn√Ĺ z√°mok s 3 kusmi kńĺ√ļńćov a obojstrann√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka s aret√°ciou. Zmena kńĺuńćky na guńĺu nie je moŇĺn√° (ide to len pri hlavn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√°ch).

K bielym dver√°m dod√°vame biele krytky a kńĺuńćky, pre dvere v dek√≥re s√ļ krytky a kńĺuńćky tmavo hned√©, v pr√≠pade antracitov√©ho dek√≥ru s√ļ strieborn√©. Ak by ste chceli in√ļ farbu kńĺ√ļńćok, pouŇĺite pros√≠m konfigur√°tor.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami