00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Dvojkrídlové plastové okná biela

Kategorie:

Sklo:

Rozmery:

Potrebujete in√Ĺ rozmer?
Vytvorte si ho.
Zvolen√© filtre:ZruŇ°iŇ• filtre
AKCIA
Vn√ļtorn√© Ňĺal√ļzie zadarmo
00Dni00Hodiny00Min√ļty00SekundyKeńŹ objedn√°te spolońćne s oknami aj Ňĺal√ļzie, z√≠skate ich pre dan√© okn√° zadarmo.Viac info
Potrebujete in√Ĺ rozmer, farbu ńći zasklenie?

Potrebujete in√Ĺ rozmer, farbu ńći zasklenie?

Vytvorte si vlastné na mieru!
R√Ĺchlo a s okamŇĺit√Ĺm v√Ĺpońćtom ceny. S nami to zvl√°dne kaŇĺd√Ĺ.

Konfigur√°tor

S dvojkr√≠dlov√Ĺmi plastov√Ĺmi oknami sa stret√°vame ako u bytov√Ĺch, tak pri rodinn√Ĺch domoch. VńŹaka modern√©mu zaoblen√©mu profilu sa hodia do novostavieb aj rekonŇ°trukci√≠. Pon√ļkame vysoko kvalitn√© produkty zo skladov√Ĺch z√°sob, takŇĺe s√ļ k dispoz√≠cii k okamŇĺit√©mu odberu v uk√°Ňĺkovej predajni v KuŇôimi pri Brne. V pr√≠pade vyuŇĺitia prepravnej sluŇĺby ich budete maŇ• do p√°r dn√≠ doma. V showroome sa nach√°dza viac neŇĺ tis√≠c okien a dver√≠ za veńĺmi n√≠zke ceny a ńŹalŇ°ie si m√īŇĺete nechaŇ• vyrobiŇ• na z√°kazku pomocou konfigur√°tora.

Plastov√© oknoObstaranie nov√Ĺch plastov√Ĺch okien je d√īleŇĺit√Ĺm krokom pri snahe zn√≠ŇĺiŇ• n√°klady za energie na vykurovanie. VylepŇ°en√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°m pom√°ha minimalizovaŇ• rosenie. Okn√° maj√ļ tieŇĺ moŇĺnosŇ• mikroventil√°cie (Ň°k√°rov√©ho vetrania). M√īŇĺu byŇ• so stredov√Ĺm stńļpikom alebo bez stńļpiku (Ň°tulpov√©).

Dvojkr√≠dlov√© okn√° so Ň°tulpom

҆tulpov√© okn√° nemaj√ļ medzi kr√≠dlami pevn√Ĺ stńļpik, ńćo pri otvoren√≠ okien dokor√°n zaisŇ•uje nińć√≠m neruŇ°en√Ĺ v√Ĺhńĺad do okolia. AvŇ°ak tak√© okno m√° obmedzen√ļ maxim√°lnu Ň°√≠rku ‚Äď cca 1900 mm. Minim√°lna moŇĺn√° Ň°√≠rka u dvojkr√≠dlov√©ho okna bez stńļpika je 900 mm. Okno so Ň°tulpom m√° vŇĺdy jedno kr√≠dlo otv√°ravo-sklopn√© a druh√© iba otv√°rav√©.

Dvojkr√≠dlov√© okn√° so stńļpikom

Dvojkr√≠dlov√© okn√° so stńļpikomUmiestnenie stredov√©ho stńļpika umoŇĺŇąuje v√§ńćŇ°iu Ň°√≠rku dvojkr√≠dlov√©ho okna; to m√īŇĺe, v pr√≠pade jeho pouŇĺitia, maŇ• rozmer aŇĺ 2500 mm. Pri tejto variante m√īŇĺu byŇ• obe kr√≠dla ako otv√°rav√©, tak sklopn√©. A nemusia byŇ• nevyhnutne rovnako veńĺk√©; moŇĺno ich rozdeliŇ• podńĺa vaŇ°ich predst√°v, napr√≠klad v pomere jedna ku dvom tretin√°m Ň°√≠rky okna.

Końĺko s nov√Ĺm oknom uŇ°etr√≠te?

PS dvojkr√≠dlov√Ĺmi oknami PREMIUM Ň°etr√≠te hneńŹ niekońĺkokr√°t. Prv√Ĺkr√°t pri samotnom n√°kupe, kedy zaobstar√°te kvalitn√© produkty za veńĺmi n√≠zke ceny, a n√°sledne uŇ°etr√≠te za energie na vykurovanie. A nielen to: ku vŇ°etk√©mu uŇ°etr√≠te eŇ°te veńĺa ńćasu. Pozrite sa na to podrobnejŇ°ie.

Bude sa v√°m eŇ°te hodiŇ•

Mont√°Ňĺn√≠ materi√°l
K mont√°Ňĺi okien je potrebn√© eŇ°te mont√°Ňĺny materi√°l. A aby vaŇ°e okn√° boli st√°le ako nov√©, odpor√ļńćame zak√ļpiŇ• aj udrŇĺiavaciu sadu na okn√° a dvere.

Farebné prevedenie

TaktieŇĺ farba dvojkr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien je d√īleŇĺit√°. NajńćastejŇ°ou vońĺbou je biela. ńĆo by ste vŇ°ak povedali na imit√°ciu dreva alebo na ńŹalŇ°ie farebn√© odtiene? V ponuke s√ļ dekory orech, tmav√Ĺ alebo zlat√Ĺ dub, mahag√≥n, ńćokol√°dov√° hned√°, Ň°ed√° ńći antracitov√°. Potom m√°te na v√Ĺber, ńći bude dekor iba na vonkajŇ°ej strane okna (pr√≠platok cca 20 %), alebo z oboch str√°n ‚Äď z exteri√©ru aj interi√©ru (pr√≠platok cca 38 %).

Farebn√© prevedenie plastov√Ĺch okienKu kaŇĺd√©mu bielemu oknu n√°leŇĺ√≠ elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka v bielej farbe. K dekorovan√©mu oknu je s√ļńćasŇ•ou balenia okenn√° kńĺuńćka hned√°. Za pr√≠platok si tieŇĺ m√īŇĺete zak√ļpiŇ• kńĺuńćku v striebornej alebo bronzovej farbe.

Moderné profily

Modern√© profily plastov√Ĺch okienProfily s√ļ zhotoven√© v modernom zaoblenom dizajne s predsaden√Ĺm kr√≠dlom, ktor√© zabraŇąuje zatekaniu vody pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch. S√ļ Ň°esŇ•komorov√© a vyplnen√© oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami pre vyŇ°Ň°iu odolnosŇ• proti deform√°ci√°m. V√Ĺrazne napom√°haj√ļ k √ļspore n√°kladov na vykurovanie. Za kvalitu sa zaruńćuje spońĺahliv√Ĺ Ň°vajńćiarsky v√Ĺrobca. Kr√≠dla skvele priliehaj√ļ k r√°mom a maj√ļ vynikaj√ļce tepelno i zvukovo izolańćn√© vlastnosti.Odolné kovanie

Odoln√© kovanie plastov√Ĺch okienOkno, ktor√© by sa nedalo otvoriŇ•, str√°ca jednu zo svojich hlavn√Ĺch funkci√≠ ‚Äď vetranie. Okenn√© kovanie m√° d√īleŇĺit√ļ √ļlohu: zaistenie bezprobl√©mov√©ho chodu kr√≠del, predovŇ°etk√Ĺm pri otv√°ran√≠ a zatv√°ran√≠. K tomu prispel spońĺahliv√Ĺ nemeck√Ĺ v√Ĺrobca. Kovanie Winkhaus activPilot ńći SIEGENIA AUBI Titan je ku vŇ°etk√©mu odoln√© proti vl√°maniu vńŹaka dostatku bezpeńćnostn√Ĺch bodov. A dostatońćn√© mnoŇĺstvo bodov nastavenia zase zaruńćuje dlh√ļ ŇĺivotnosŇ• dvojkr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien.

Kvalitné zasklenie

Dvojskl√°, ktor√© dod√°vame v Ň°tandarde, s√ļ dostatońćn√© pre v√§ńćŇ°inu domov a bytov. Dvojkr√≠dlov√© okn√° s t√Ĺmto druhom zasklenia dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu tepla Uw=1,3W/m2K. Na z√°klade vaŇ°ich poŇĺiadaviek vŇ°ak m√īŇĺeme vyrobiŇ• aj okn√° s trojit√Ĺm zasklen√≠m. To sa hod√≠ najm√§ do n√≠zkoenergetick√Ĺch domov a vŇ°ade tam, kde nutne potrebujete vylepŇ°iŇ• termoizolańćn√© vlastnosti. Tak√©to okno sa potom m√īŇĺe pochv√°liŇ• prestupom tepla aŇĺ Uw=0,85 W/m2K a z√≠skate ho, keńŹ poŇĺiadavku na trojsklo zad√°te v konfigur√°tore pre vytvorenie vlastn√©ho okna.

Zasklenie plastov√Ĺch okienOkn√° s√ļ klasicky zasklen√© ńć√≠rym priehńĺadn√Ĺm sklom, keńŹŇĺe cez v√§ńćŇ°inu okien si z√°kazn√≠ci Ňĺelaj√ļ vidieŇ• a nechaŇ• nimi dopadaŇ• ńćo najviac svetla. AvŇ°ak pre miestnosti, kde je d√īleŇĺit√© zaistiŇ• s√ļkromie (k√ļpeńĺne, lek√°rske ordin√°cie...), je moŇĺn√© objednaŇ• aj nepriehńĺadn√© ornamentn√© zasklenie (najŇĺiadanejŇ°√≠m vzorom je k√īra alebo chinchila). T√ļto vońĺbu op√§Ň• urob√≠te cez konfigur√°tor.

Tesnenie

Tesnenie plastov√Ĺch okienProfily dvojkr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien obsahuj√ļ Ň°peci√°lne dr√°Ňĺky, do ktor√Ĺch je osaden√© veńĺmi kvalitn√© dvojit√© dorazov√© tesnenie z vysoko elastick√©ho materi√°lu typu EPDM. Pom√°ha zn√≠ŇĺiŇ• spotrebu energie za vykurovanie, pretoŇĺe v√Ĺrazne minimalizuje √ļnik tepla. V pr√≠pade opotrebenia sa d√° tesnenie vymeniŇ•.

Prepojenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Propojen√≠ oken a balk√≥nov√Ĺch dveŇô√≠Viete, Ňĺe vŇ°etky okn√° PREMIUM na seba m√īŇĺete vz√°jomne nap√°jaŇ•? A nielen okn√°, do zost√°v moŇĺno pridaŇ• tieŇĺ balk√≥nov√© ńći vedńĺajŇ°ej vchodov√© dvere. KeńŹŇĺe vŇ°etky produkty maj√ļ rovnak√ļ stavebn√ļ hńļbku 80 mm, m√īŇĺete vytvoriŇ• zostavy podńĺa vlastnej potreby za vyuŇĺitia jednoduch√Ĺch spojovac√≠ch profilov ‚ÄěH‚Äú alebo statick√Ĺch spojovac√≠ch profilov s v√Ĺstuhou ‚Äď pre konŇ°trukciu v√§ńćŇ°√≠ch zost√°v.

A doplnky k dvojkr√≠dlov√Ĺm okn√°m?

doplnky k dvojkr√≠dlov√Ĺm okn√°mKaŇĺd√© plastov√© okno je vhodn√© doladiŇ• r√īznymi doplnkami. Daj√ļ sa pridaŇ• do koŇ°√≠ka kliknut√≠m na ‚ÄěK√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom‚Äú. V ponuke s√ļ najm√§ parapety, a to ako exteri√©rov√©, tak interi√©rov√©, ńŹalej potom siete proti hmyzu a Ňĺal√ļzie ovl√°dan√© retiazkou. V neposlednom rade m√īŇĺete zak√ļpiŇ• eŇ°te Ň°peci√°lne okenn√© kńĺuńćky, ktor√© maj√ļ detsk√ļ poistku alebo s√ļ uzamykateńĺn√©. Pom√īŇĺu zv√ĹŇ°iŇ• bezpeńćnosŇ•; vylepŇ°uj√ļ odolnosŇ• proti vl√°maniu, a zabraŇąuj√ļ proti nekontrolovan√©mu otvoreniu okna mal√Ĺmi deŇ•mi.

UŇĺitońćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ okna svojpomocne

N√°vod na obsluhu a nastavenie plastov√Ĺch okien

Videon√°vod na √ļpln√© vyklopenie sklopn√©ho okna

ńéalŇ°ie rady a postupy n√°jdete v sekcii n√°vody

Natońćili sme pre v√°s zauj√≠mav√© vide√°Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ