0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

Pl√°nujete v√Ĺmenu okien a m√°te obavu, Ňĺe v√°s ńćak√° otravn√© administrat√≠vne vybavovanie? Ako sa dozviete na nasleduj√ļcich riadkoch, nie vŇĺdy pri v√Ĺmene okien mus√≠te maŇ• stavebn√© povolenie.

V√Ĺmena okien na rodinnom dome

Bez starost√≠ ste v pr√≠pade, Ňĺe vymieŇąate okn√° na rodinnom dome, ktor√Ĺ nie je kult√ļrnou pamiatkou a men√≠te takzvane kus za kus. Teda d√°vate rozmerovo rovnak√© okn√° a aj ich ńćlenenie je obdobn√©. Je to podńĺa stavebn√©ho z√°kona bran√© ako udrŇĺiavacie pr√°ce. A je jedno, ńći si budete d√°vaŇ• okn√° dreven√©, hlin√≠kov√©, alebo plastov√©.

Ak pri v√Ĺmene okien budete meniŇ• rozmery alebo vzhńĺad (nahradenie dvojkr√≠dlov√©ho okna za jednokr√≠dlov√©, zamurovanie mal√©ho okna v komore, nahradenie p√īvodn√Ĺch bielych okien za antracitov√©) vŇĺdy sa na konkr√©tnom stavebnom √ļrade informujte, pretoŇĺe pravdepodobne budete potrebovaŇ• povolenie.


  
 
V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

V√Ĺmena okien pri byte

Platia rovnak√© podmienky ako pri v√Ĺmene okien v rodinnom dome, ale navyŇ°e eŇ°te potrebujete s√ļhlas spr√°vcu domu.

V√Ĺmena okien na budov√°ch v pamiatkovej z√≥ne

Ak pl√°nujete v√Ĺmenu okien v pamiatkovej z√≥ne, administrat√≠vnemu vybavovaniu sa nevyhnete. Budete potrebovaŇ• stanovisko odboru pamiatkovej starostlivosti a stavebn√© povolenie. M√īŇĺe sa napr√≠klad staŇ•, Ňĺe v√°m nepovolia plastov√© okn√°, ale to nie je moŇĺn√© takto vŇ°eobecne nap√≠saŇ•, vŇĺdy sa to posudzuje individu√°lne.
V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

Ako je to so stavebn√Ĺm povolen√≠m pri v√Ĺmene streŇ°n√Ĺch okien?

Obdobne ako pri fas√°dnych okn√°ch, pokiańĺ len men√≠te star√© dreven√© streŇ°n√© okno za nov√© plastov√©, nemus√≠te nikde nińć hl√°siŇ•. Ak vŇ°ak napr√≠klad pl√°nujete zv√§ńćŇ°ovaŇ• podkrovie a namiesto streŇ°n√©ho okna budete maŇ• vikier, ide uŇĺ o √ļpravu, ktor√° stavebn√© povolenie vyŇĺaduje.
V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

InŇ°pir√°cia
Ako uŇ°etriŇ• pri n√°kupe okien do mobilheimu, maringotky alebo chaty

Ako uŇ°etriŇ• pri n√°kupe okien do mobilheimu, maringotky alebo chaty

Porad√≠me, ako uŇ°etriŇ• pri n√°kupe plastov√Ĺch okien, keńŹ budujete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako vybraŇ• plastov√© vchodov√© dvere do domu

Ako vybraŇ• plastov√© vchodov√© dvere do domu

Rozhodli ste sa maŇ• svoje vchodov√© dvere do domu z plastu a‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
Mont√°Ňĺ svojpomocou
Stavba domu svojpomocne

Stavba domu svojpomocne

KaŇĺd√° stavba zańć√≠na projektom. Bez toho dnes nez√≠skate ani stavebn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako si spr√°vne vybraŇ• okn√°

Ako si spr√°vne vybraŇ• okn√°

N√°kup nov√Ĺch okien nie je lacnou z√°leŇĺitosŇ•ou, a tak je prirodzen√©,‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok