0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Videon√°vod na zameranie siete proti hmyzu


Zameranie okenn√Ĺch siet√≠

NeŇĺ sa pust√≠te do samotnej inŇ°tal√°cie okenn√Ĺch siet√≠ proti hmyzu, je potrebn√© ich najprv pred n√°kupom presne zameraŇ•. NemoŇĺno uznaŇ• reklam√°ciu zl√Ĺch rozmerov, keńŹ ste ich tak pri objedn√°vke zadali. Vo videon√°vodu sa dozviete, ako na to.

Postup:

  • Najprv zmerajte Ň°√≠rku siete, a to tak, Ňĺe zist√≠te rozmer samotn√©ho okenn√©ho otvoru. Otvorte okno a zmerajte vzdialenosŇ• od jednej bońćnej ńćasti r√°mu k druhej.
  • N√°sledne zmerajte v√ĹŇ°ku ‚Äď vzdialenosŇ• od spodnej ńćasti r√°mu plastov√©ho okna k hornej. VŇ°etko zaznamen√°vajte v milimetroch.
  • Nakoniec zmerajte hńļbku vonkajŇ°ieho r√°mu, a to kv√īli veńĺkosti h√°ńćikov. Nimi bude sieŇ• k r√°mu pripevnen√°.

ńéalŇ°ie n√°vody

Mrknite tieŇĺ na n√°vod na zameranie Ňĺal√ļzi√≠, okien a parapiet, alebo n√°sledne na ich mont√°Ňĺ.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami