0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

R√Ĺchly video n√°vod na zameranie okien a parapiet

ńĆo potrebujete k zameraniu okien a parapiet:

  • zvinovac√≠ meter,
  • papier,
  • ceruzku.

Zameranie okna

Zmerajte presne rozmer stavebn√©ho otvoru ‚Äď Ň°√≠rku aj v√ĹŇ°ku. Zaznamenajte v milimetroch. Teraz vypońć√≠tajte v√Ĺrobn√ļ veńĺkosŇ• okna ‚Äď od Ň°√≠rky odńć√≠tajte 15 mm a od v√ĹŇ°ky odńć√≠tajte 20 ‚Äď 30 mm. Medzi r√°mom a osten√≠m je totiŇĺ potrebn√© nechaŇ• vońĺn√Ĺ priestor na vyplnenie polyuret√°novou penou. U v√ĹŇ°kov√©ho rozmeru je navyŇ°e potrebn√© pońć√≠taŇ• s podkladov√Ĺm profilom; v naŇ°om e-shope s√ļ rozmery Ň°tandardne uv√°dzan√© bez podkladov√©ho profilu. N√°sledne si vyberte vhodn√© plastov√© okno v e-shope, pr√≠padne ‚Äď ak ste spr√°vne rozmery nenaŇ°li v ponuke ‚Äď vytvorte si vlastn√© okno v konfigur√°tore.

Zameranie parapiet


Vn√ļtorn√© parapety 
 
  • Zmerajte Ň°√≠rku stavebn√©ho otvoru (dńļŇĺku parapety) a hńļbku od podkladov√©ho profilu okna k okraju ostenia. Uv√°dzajte v milimetroch.
  • K hńļbke pripońć√≠tajte 40 mm ‚Äď potrebn√Ĺ presah do miestnosti.
  • N√°sledne vyberte vhodn√Ĺ rozmer parapety.

VonkajŇ°ie parapety
 
  • Zmerajte Ň°√≠rku stavebn√©ho otvoru (dńļŇĺku parapety) a hńļbku vonkajŇ°ieho ostenia.
  • K hńļbke op√§Ň• pripońć√≠tajte 40 mm, aby bol vytvoren√Ĺ presah.

KeńŹ budete maŇ• parapety doma, pozrite sa aj na n√°vod na ich mont√°Ňĺ.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami