0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka
Plastov√© streŇ°n√© okn√° Skyfens SUPRO Triple Termo s√ļ v Ň°tandarde osaden√© izolańćn√Ĺm trojsklom s tepl√Ĺm diŇ°tanńćn√Ĺm r√°mńćekom TGI Swisspacer. VńŹaka tomu maj√ļ vynikaj√ļce izolańćn√© vlastnosti, s√ļ vhodn√© aj pre n√≠zkoenergetick√© budovy. Podńĺa rozmerov dosahuj√ļ celkov√Ĺ prestup tepla hodnoty 0,96 ‚Äď 1,1 W/m¬≤K.

R√°my a kr√≠dla tvor√≠ viackomorov√Ĺ profil vyroben√Ĺ z bezolovnat√©ho plastu, nereaguje na vlhkosŇ• a zmeny tepl√īt, takŇĺe okn√° s√ļ vhodn√© aj do k√ļpeńĺne a kuchyne. Vn√ļtri profilu s√ļ oceńĺov√© v√Ĺstuhy a samozrejmosŇ•ou je kvalitn√© kovanie. VńŹaka pouŇĺitiu plynov√Ĺch piestov sa okno ńĺahko otv√°ra a drŇĺ√≠ v danej poz√≠cii.

Na vlnité aj ploché strechy

StreŇ°n√© okn√° SUPRO Triple Termo je moŇĺn√© inŇ°talovaŇ• na strechy s vlnitou aj rovnou krytinou, jedinou podmienkou je vhodn√Ĺ sklon ‚Äď od 15 do 70 stupŇąov. VńŹaka rozŇ°√≠ren√Ĺm dr√°Ňĺkam v r√°me sa ńĺahko napoj√≠ tesniace lemovanie. PouŇĺit√© uhlov√© profily zvyŇ°uj√ļ rozsah nastavenia inŇ°talovan√©ho okna. UpozorŇąujeme, Ňĺe s√ļńćasŇ•ou okna nie je tesniace lemovanie, je nutn√© ho objednaŇ• zvl√°Ň°Ň•.

StreŇ°n√© plastov√© okn√° SUPRO Triple Termo v kocke:

 • Vynikaj√ļca tepeln√° izol√°cia, Uw 0,96 ‚Äď 1,1 W/m¬≤K.
 • Univerz√°lna biela farba zvn√ļtra, zvonka Ň°ed√© oplechovanie.
 • Hranat√Ĺ viackomorov√Ĺ profil (3 komory v r√°me, 5 kom√īr v kr√≠dle) s oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami.
 • Zasklenie dopńļŇąa elegantn√° strieborn√° liŇ°ta na vonkajŇ°ej strane.
 • Tvrden√© izolańćn√© trojsklo Ug = 0,5 W/m¬≤K.
 • PriepustnosŇ• svetla 74 %.
 • Akustick√° izol√°cia 32 dB.
 • Zv√ĹŇ°en√° os ot√°ńćania (vńŹaka ńćomu lepŇ°ie z okna uvid√≠te).
 • KaŇĺd√Ĺch 20 mm s√ļ dve polohy mikroventil√°cie.
 • PouŇĺitie na strechy so sklonom 15 aŇĺ 70 stupŇąov, ploch√© aj vlnit√©.
 • Inovat√≠vny syst√©m odvodnenia rieŇ°i probl√©m odvodu pr√≠padn√©ho kondenz√°tu zo Ňĺliabka na spodnej hrane kr√≠dla. Nov√Ĺ r√°mov√Ĺ z√°ves zvyŇ°uje bezpeńćnosŇ• pouŇĺ√≠vania a ŇĺivotnosŇ• streŇ°n√©ho okna.

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami