0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Vlastnosti plastov√Ĺch streŇ°n√Ĺch okien

Profil SUPRO Triple Termo

Ak hńĺad√°te streŇ°n√© okn√° do n√≠zkoenergetickej alebo pas√≠vnej stavby, odpor√ļńćame zvoliŇ• profil SUPRO Triple Termo, pri ktorom je celkov√° priestupnosŇ• tepla v hodnot√°ch od 0,96 do 1,1 W/m¬≤K (v z√°vislosti od rozmeru). ҆tandardne je zasklen√© izolańćn√Ĺm trojsklom. StreŇ°n√© okn√° SUPRO Triple Termo pon√ļkame v bielej farbe, zvoliŇ• m√īŇĺete siv√© alebo hned√© oplechovanie.
Plastov√© stŇôeŇ°n√≠ okno SUPRO triple Termo
Plastov√© stŇôeŇ°n√≠ okno SUPRO triple Termo - prŇĮŇôez
Plastov√© stŇôeŇ°n√≠ okno SUPRO triple Termo

Predstavenie okien SUPRO

Hlavn√© v√Ĺhody streŇ°n√Ĺch okien SUPRO Triple Termo

 • Vynikaj√ļca tepeln√° izol√°cia, Uw 0,96 ‚Äď 1,1 W/m¬≤K.
 • Hranat√Ĺ viackomorov√Ĺ profil (3 komory v r√°me, 5 kom√īr v kr√≠dle) s oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami, vn√ļtri je strieborn√° zasklievacia liŇ°ta.
 • Tvrden√© izolańćn√© trojsklo Ug = 0,5 W/m¬≤K.
 • PriepustnosŇ• svetla 74 %.
 • Akustick√° izol√°cia 32 dB.
 • Zv√ĹŇ°en√° os ot√°ńćania (otv√°ranie v ¬ĺ, vńŹaka ńćomu lepŇ°ie z okna uvid√≠te).
 • KaŇĺd√Ĺch 20 mm s√ļ dve polohy mikroventil√°cie.
 • PouŇĺitie na strechy so sklonom 15 aŇĺ 70 stupŇąov, ploch√© aj vlnit√©.
 • Inovat√≠vny syst√©m odvodnenia rieŇ°i probl√©m odvodu pr√≠padn√©ho kondenz√°tu zo Ňĺliabka na spodnej hrane kr√≠dla. Nov√Ĺ r√°mov√Ĺ z√°ves zvyŇ°uje bezpeńćnosŇ• pouŇĺ√≠vania a ŇĺivotnosŇ• streŇ°n√©ho okna.

Plastov√© streŇ°n√© okn√° SUPRO Triple Termo

Mont√°Ňĺ streŇ°n√Ĺch okien SUPRO Triple Termo

Profil PREMIUM

Plastov√© streŇ°n√© okno Premium
Plastov√© streŇ°n√© okno Premium - prierez
Plastov√© streŇ°n√© okno Premium - prierez

Plastov√© streŇ°n√© okn√° PREMIUM pon√ļkaj√ļ modern√Ĺ vzhńĺad, odoln√ļ konŇ°trukciu a dobr√© tepelnoizolańćn√© vlastnosti. S√ļ vhodn√© pre kaŇĺd√ļ strechu so sklonom od 15 do 70 stupŇąov. S√ļ bez√ļdrŇĺbov√° a skvele zapadn√ļ do v√°Ň°ho interi√©ru. M√īŇĺete ich namontovaŇ• do kaŇĺdej miestnosti, vhodn√© s√ļ pre miesta so zv√ĹŇ°enou vlhkosŇ•ou ako kuchyne alebo k√ļpeńĺne.

Modern√Ĺ dizajn, univerz√°lna biela farba

V√§ńćŇ°ina streŇ°n√Ĺch okien sa vyr√°ba v klasickom, rovnom preveden√≠. Plastov√© streŇ°n√© okno PREMIUM vynik√° pr√≠jemn√Ĺm zaoblen√Ĺm dizajnom profilov GRUBER & CO group. Dod√°va oknu exkluz√≠vny modern√Ĺ vzhńĺad. Je v univerz√°lnej bielej farbe.

Odoln√° konŇ°trukcia, kvalitn√° izol√°cia

Okno tvor√≠ jedineńćn√° konŇ°trukcia z viackomorov√Ĺch profilov r√°mu a kr√≠dla. VńŹaka nej je s√ļńćasŇ•ou okna mas√≠vna oceńĺov√° v√ĹstuŇĺ pre lepŇ°iu stabilitu cel√©ho okna. Rovnako ako pri beŇĺn√Ĺch okn√°ch s√ļ samozrejmosŇ•ou dobr√© tepelno-izolańćn√© parametre. ҆tandardne montovan√© zasklenie Ug=1,0 W/m¬≤K s bezpeńćnostn√Ĺm kalen√Ĺm sklom zaruńćuje teplo aj bezpeńćie v√°Ň°ho domova.

3 polohy

V√Ĺklopno-kyvn√© okno Skylight PREMIUM m√īŇĺete otv√°raŇ• v troch poloh√°ch. Patentovan√Ĺ syst√©m kovania zaisŇ•uje perfektn√ļ stabilitu kr√≠dla v sklopnej, otvorenej aj obr√°tenej polohe, prińćom pri manipul√°cii s oknom nehroz√≠ Ňĺiadne nebezpeńćenstvo. VonkajŇ°ie oplechovanie navyŇ°e chr√°ni kovanie pred poveternostn√Ĺmi vplyvmi a zvyŇ°uje utesnenie spoja r√°mu s kr√≠dlom.

Sp√īsoby otv√°rania

 • v sklopnej polohe plynule v rozsahu 0 ‚Äď 30¬į,
 • v otvorenej zaistenej polohe v uhle 45¬į,
 • v polohe pre um√Ĺvanie (obr√°tenie kr√≠dla o 120¬į).
StreŇ°n√© okno uŇĺ nemus√≠ byŇ• nutn√© zlo, len aby ste dostali cez strechu svetlo do domu. Okn√° PREMIUM s√ļ plnohodnotnou s√ļńćasŇ•ou V√°Ň°ho domu. Funguj√ļ rovnako ako beŇĺn√© okn√° aj skvele vyzeraj√ļ. A to vŇ°etko za veńĺmi priazniv√ļ cenu.

Hlavn√© v√Ĺhody plastov√Ĺch streŇ°n√Ĺch okien PREMIUM

 • Origin√°lny zaoblen√Ĺ profil s dizajnom firmy GRUBER & CO group odoln√Ĺ proti zneńćisteniu a starnutiu.
 • Bezpeńćnostn√© kalen√© sklo Ug=1,0 W/m¬≤ K.
 • Mikroventil√°cia.
 • Patentovan√Ĺ syst√©m kovania (ńĺahk√° obsluha).
 • Dobr√° tepeln√° a akustick√° izol√°cia.
 • Oplechovanie z hlin√≠ka s polyesterovou farebnou √ļpravou.
 • NevyŇĺaduje Ňĺiadnu √ļdrŇĺbu (ani kovanie).
 • PouŇĺitie pre kaŇĺd√ļ strechu (sklon strechy 15 ¬ļ ‚Äď 70 ¬ļ , ploch√° aj vlnit√°).
 • Dokonal√© tesnenie (syst√©m Ň°tyroch tesnen√≠ odoln√Ĺ vońći zmen√°m teploty i UV Ňĺiareniu).

Plastov√© streŇ°n√© okn√° PREMIUM

N√°vody na mont√°Ňĺ a √ļdrŇĺbu

Farebn√© moŇĺnosti oplechovanie

 • Ň°tandardn√° RAL 8019 (hned√°),
 • neŇ°tandardn√° RAL 7043 (Ň°ed√°).

UPOZORNENIE!

Pre mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna PREMIUM je lemovanie potrebn√© vŇĺdy, bez ohńĺadu na to, ńći sa montuje do profilovej alebo hladkej streŇ°nej krytiny.

ŇĹiadne zatekanie

Pevnou s√ļńćasŇ•ou spr√°vne namontovan√©ho okna je tesniace lemovanie z hlin√≠kov√©ho plechu v rovnak√Ĺch farebn√Ĺch odtieŇąoch ako okenn√© oplechovanie. Chr√°ni proti poveternostn√Ĺm vplyvom. D√īmyselne vyrieŇ°en√Ĺ spoj s r√°mom (horn√Ĺ okraj lemovania v Ň°peci√°lnej dr√°Ňĺke a prekrytie spoja tesnen√≠m) vyluńćuje zatekanie vody a hlavne topiaceho sa snehu, ńćo b√Ĺva probl√©m u zle vyrieŇ°en√Ĺch streŇ°n√Ĺch okien.
 

Vlnit√° aj ploch√°

StreŇ°n√© okn√° Skylight PREMIUM zapadn√ļ do striech s vlnitou aj plochou krytinou. Pre keramick√©, bet√≥nov√© Ň°kridly a ńŹalŇ°ie vlnit√© streŇ°n√© krytiny m√° streŇ°n√© okno PREMIUM pruŇĺn√Ĺ prvok, doln√ļ ńćasŇ• lemovania, ktor√© zaisŇ•uje d√īkladn√© utesnenie a odvod vody na krytinu. Pre spojenie s ploch√Ĺmi krytinami zase funguje lemovanie P, ktor√© pruŇĺn√Ĺ prvok neobsahuje. Modulov√© lemovanie zasa dovońĺuje sp√°jaŇ• okn√° do zost√°v vedńĺa seba alebo nad seba. V tomto pr√≠pade mus√≠ z√°kazn√≠k uviesŇ• i Ň°√≠rku krokvy medzi jednotliv√Ĺmi oknami kv√īli optim√°lnemu rozmiestnenie okien vo v√§zbe krovu.

VŇ°etky lemovania maj√ļ tesniace kliny a Ňĺńĺaby, ktor√© odv√°dzaj√ļ kondenz√°t zo streŇ°nej f√≥lie.
 

Typy lemovania

F ‚Äď pre vlnit√© krytiny (napr. keramick√° Ň°kridla, oceńĺov√° streŇ°n√° krytina)
P ‚Äď pre ploch√© krytiny (napr. bit√ļmenov√Ĺ Ň°indeńĺ)
M ‚Äď modulov√© (Ň°peci√°lne lemovanie umoŇĺŇąuje mont√°Ňĺ okien vedńĺa seba alebo jedno nad druh√Ĺm, MP pre ploch√© krytiny, MF pre vlnit√©)
 

Bez starostí

To najlepŇ°ie nakoniec. Okno je navrhnut√© ako bez√ļdrŇĺbov√©. Odpad√° servis a starostlivosŇ• o streŇ°n√© okn√°, ktor√© s√ļ ńćasto horŇ°ie pr√≠stupn√©. Teraz uŇĺ si m√īŇĺete uŇĺ√≠vaŇ• bezstarostn√© b√Ĺvanie pod streŇ°n√Ĺmi oknami PREMIUM.
 

Realiz√°cie, Ň°kolenia, v√Ĺroba a mont√°Ňĺ

Zatienenie streŇ°n√Ĺch okien

K obom typom streŇ°n√Ĺch okien pon√ļkame vn√ļtorn√© l√°tkov√© rolety. Dod√°vaj√ļ sa v rovnak√Ĺch rozmeroch ako streŇ°n√© okn√°. Na v√Ĺber je viac ako 40 l√°tok, z ktor√Ĺch niektor√© iba zatienia miestnosŇ•, in√© ju √ļplne zatemnia. Hlin√≠kov√° konŇ°trukcia m√īŇĺe byŇ• biela, strieborn√° alebo v dekore borovicov√©ho dreva.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami