00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Jednokrídlové plastové okná pravé

Kategorie:

Sklo:

Rozmery:

Potrebujete in√Ĺ rozmer?
Vytvorte si ho.
AKCIA
Vn√ļtorn√© Ňĺal√ļzie zadarmo
00Dni00Hodiny00Min√ļty00SekundyKeńŹ objedn√°te spolońćne s oknami aj Ňĺal√ļzie, z√≠skate ich pre dan√© okn√° zadarmo.Viac info

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okn√° n√°jdu vyuŇĺitie nielen v rodinn√Ĺch, ale aj v bytov√Ĺch domoch, a to v novostavb√°ch i pri rekonŇ°trukci√°ch. U n√°s ich objedn√°vate zo skladov√Ĺch z√°sob, takŇĺe Ňĺiadne dlh√© ńćakanie. NavyŇ°e m√īŇĺeme pon√ļknuŇ• naozaj n√≠zke ceny pri zachovan√≠ vysokej kvality. Ich hlavn√Ĺmi prednosŇ•ami je bezprobl√©mov√Ĺ chod, dlh√° ŇĺivotnosŇ• a skvel√° pr√≠leŇĺitosŇ•, ako zn√≠ŇĺiŇ• n√°klady na vyt√°panie.

Jednokrídlové plastové okná PREMIUM: otváravo-sklopné

Plastov√© okn√° v naŇ°ej ponuke, oznańćen√© ako jednokr√≠dlov√©, maj√ļ vŇĺdy funkciu otv√°rky aj ventilańćky, preto otv√°ravo-sklopn√©. Pri vŇ°etk√Ĺch n√°jdete tieŇĺ mikroventil√°ciu, inak povedan√© tzv. Ň°p√°rov√© vetranie. Z√°sadn√Ĺm delen√≠m tejto skupiny plastov√Ĺch okien je moŇĺnosŇ• ńĺav√©ho a prav√©ho otv√°rania. Inak v obidvoch verzi√°ch potom n√°jdete Ň°irok√Ĺ sortiment r√īznych veńĺkost√≠. Maxim√°lna odpor√ļńćan√° Ň°√≠rka jednokr√≠dlov√©ho plastov√©ho okna je cca 1400 mm (v z√°vislosti na v√ĹŇ°ke okna).

Jednokrídlové okná PREMIUM: sklopné

Medzi jednokr√≠dlov√© okn√° patria aj takzvan√© sklopn√©. Plastov√© okn√° v menŇ°√≠ch rozmeroch maj√ļ totiŇĺ iba v√Ĺklopn√ļ funkciu. S√ļ ide√°lne pre osadenie do menŇ°√≠ch miestnost√≠, kde nie je potrebn√© tońĺko denn√©ho svetla, ako s√ļ pivnice, k√ļpeńĺne a Ň°pajze. Minim√°lna moŇĺn√° Ň°√≠rka a v√ĹŇ°ka pri sklopnom okne je cca 400 mm. TieŇĺ sklopn√© okno je moŇĺn√© v pr√≠pade potreby (napr√≠klad pri um√Ĺvan√≠) √ļplne vyklopiŇ• ‚Äď stańć√≠ povoliŇ• poistku.

Końĺko s nov√Ĺm oknom uŇ°etr√≠te?

To je celkom podstatn√° ot√°zka, pretoŇĺe veńĺa z√°kazn√≠kov nov√© plastov√© okn√° kupuje so snahou uŇ°etriŇ• za energiu na vykurovanie bytu. Pozrite sa na to podrobnejŇ°ie.

Bude sa v√°m eŇ°te hodiŇ•


Nezabudnite si dok√ļpiŇ• mont√°Ňĺny materi√°l. Dobr√Ĺm pomocn√≠kom bude tieŇĺ udrŇĺiavacia sada na okn√° a dvere.

Farebné prevedenie

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okn√° dod√°vame nielen v bielom preveden√≠, ale tieŇĺ v r√īznych dek√≥roch a farb√°ch (mahagon, orech, zlat√Ĺ dub, tmav√Ĺ dub, ńćokol√°dovo hned√°, ...). Pr√≠padne m√īŇĺete vybraŇ• modern√Ĺ dek√≥r v Ň°edej alebo antracitovej farbe. VŇ°etky dek√≥ry m√īŇĺu byŇ• buńŹ len na vonkajŇ°ej strane (pr√≠platok cca 20 %), alebo obojstranne ‚Äď z exteri√©ru aj interi√©ru (pr√≠platok cca 38 %). Ku kaŇĺd√©mu bielemu oknu je v cene zahrnut√° elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka v bielej a hnedej farbe. Za pr√≠platok je moŇĺn√© dostaŇ• kńĺuńćku v bronzovej alebo striebornej farbe.

Moderné profily

V Ň°tandarde dod√°vame skladov√© okn√° v modernom zaoblenom designe s predsaden√Ĺm kr√≠dlom, ktor√© zabraŇąuje zatekaniu vody pri prudk√Ĺch zr√°Ňĺkach. Profily s√ļ vyroben√© zo 6 komorov√©ho syst√©mu so stavebnou hńļbkou 80 mm. S√ļ vyst√ļŇĺen√© oceńĺov√Ĺmi v√Ĺstuhami, vńŹaka n√≠m sa predch√°dza deform√°cii profilov. S t√Ĺm sa sp√°ja dlhodob√° dokonal√° priliehavosŇ• k r√°mom a √ļspora n√°kladov na energie.

 Odolné kovanie

ńĆo potrebujete od okenn√©ho kovania? Aby sa nezadrh√°valo a umoŇĺnilo jednoduch√© otv√°ranie a zatv√°ranie okna. Toho sme docielili v√Ĺberom kvalitn√©ho kovania od nemeck√©ho v√Ĺrobcu. Kovanie Winkhaus activPilot navyŇ°e v√Ĺrazne zniŇĺuje riziko vl√°maniu a je z√°rukou dlhej Ňĺivotnosti jednokr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien. Obsahuje dostatok bezpeńćnostn√Ĺch aj nastavovac√≠ch bodov.

Kvalitné zasklenie

Dvojskl√° alebo trojskl√°? V Ň°tandardnom preveden√≠ pon√ļkame dvojit√© zasklenie, ale v konfigur√°tore si m√īŇĺete vybraŇ• trojsklo, ktor√© sa hod√≠ najm√§ do n√≠zkoenergetick√Ĺch domov, alebo skr√°tka tam, kde chcete maximalizovaŇ• termoizolańćn√© vlastnosti okna. Nami Ň°tandardne dod√°van√© skladov√© okn√° s dvojit√Ĺm zasklen√≠m dosahuj√ļ celkov√©ho prestupu tepla Uw=1,3W/m¬≤K. S izolańćn√Ĺm trojsklom dokonca aŇĺ Uw=0,85 W/m¬≤K. VylepŇ°en√Ĺ medziskeln√Ĺ r√°mik minimalizuje rosenie okna.

Na prianie je moŇĺn√© miesto Ň°tandardn√©ho ńć√≠reho priehńĺadn√©ho skla objednaŇ• zasklenie ornamentn√© nepriehńĺadn√© ‚Äď napr. najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠van√ļ k√īru alebo chinchilu. Toto je obvykl√© najm√§ pri okn√°ch, ktor√© ved√ļ napr√≠klad do k√ļpeńĺne a pri ktor√Ĺch je potrebn√© zaistiŇ• dostatok s√ļkromia. VŇ°etky zmeny oproti Ň°tandardn√Ĺm dod√°vkam prevediete ńĺahko pomocou funkcie "Vytvorte si vlastn√© okno".

Tesnenie

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okn√° s√ļ vybaven√© dvojit√Ĺm dorazov√Ĺm tesnen√≠m z vysoko elastick√©ho materi√°lu typu EPDM. Toto tesnenie je v pr√≠pade opotrebenia moŇĺn√© vymeniŇ•. Je osaden√© v Ň°peci√°lnych dr√°Ňĺkach a v√Ĺrazne minimalizuje tepeln√© straty.

Prepojenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠

Je moŇĺn√© napojiŇ• plastov√© okno na balk√≥nov√© dvere? √Āno. VńŹaka rovnak√© stavebnej hńļbke 80 mm nie je probl√©m v√Ĺrobky PREMIUM na seba napojiŇ• a vytv√°raŇ• tak ńĺubovońĺn√© zostavy z niekońĺk√Ĺch okien, balk√≥nov√Ĺch alebo vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠. Pre vytvorenie menŇ°√≠ch zost√°v je moŇĺn√© vyuŇĺiŇ• jednoduch√Ĺ spojovac√≠ profil ‚ÄěH‚Äú, pre konŇ°trukciu v√§ńćŇ°√≠ch zost√°v zvońĺte statick√Ĺ spojovac√≠ profil s v√Ĺstuhou.

A doplnky k okn√°m?

Aby bolo okno perfektn√© a plnilo naozaj vŇ°etky funkcie tak, ako si predstavujete, pon√ļkame niekońĺko okenn√Ĺch doplnkov. Ku kaŇĺd√©mu oknu si teda m√īŇĺete objednaŇ• modern√ļ celotieniacu Ňĺal√ļziu ovl√°dan√ļ retiazkou, sieŇ• proti hmyzu alebo nov√Ĺ parapet vn√ļtorn√Ĺ aj vonkajŇ°√≠. Pre zv√ĹŇ°enie bezpeńćnosti potom m√īŇĺete zak√ļpiŇ• uzamykateńĺn√ļ okenn√ļ kńĺuńćku a kńĺuńćku s detskou poistkou. Jednoducho v detaile dan√©ho v√Ĺrobku kliknite na ‚ÄěK√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom‚Äú a vyberte vhodn√© doplnky k v√°Ň°mu nov√©mu oknu.

UŇĺitońćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ okna svojpomocne

N√°vod na obsluhu a nastavenie plastov√Ĺch okien

Videon√°vod na √ļpln√© vyklopenie sklopn√©ho okna

ńéalŇ°ie rady a postupy n√°jdete v sekcii n√°vody n√°vody

Natońćili sme pre v√°s zauj√≠mav√© vide√°Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ