00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Plastové okná: dvojsklo, alebo trojsklo?

Trojsklo je drahŇ°ie ako dvojsklo, ale lepŇ°ie izoluje. Pokiańĺ staviate novostavbu, alebo celkovo rekonŇ°truujete starŇ°√≠ dom, zvońĺte do nov√Ĺch plastov√Ĺch okien trojsklo.

Ak√Ĺ je rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom?

Ako uŇĺ z n√°zvu vypl√Ĺva, rozdiel je v pońćte skiel. Dvojskl√° maj√ļ skladbu: sklo ‚Äď medziskeln√Ĺ priestor (v Ňąom je diŇ°tanńćn√Ĺ r√°mńćek a plyn s n√≠zkou tepelnou vodivosŇ•ou) ‚Äď sklo. Pri trojskle s√ļ tri skl√° a dva medziskeln√© priestory.

VŇ°eobecne pritom plat√≠, Ňĺe ńć√≠m je izolańćn√© sklo hrubŇ°ie a ńć√≠m je v√§ńćŇ°ia Ň°√≠rka medzisklenn√©ho priestoru, t√Ĺm zasklenie lepŇ°ie izoluje. Aby ste teda mali okn√°, ktor√© naozaj dobre izoluj√ļ, je potrebn√© vybraŇ• profil s dostatońćnou hńļbkou (80 mm a viac), aby bol priestor na jednotliv√© vrstvy skla a medzisklenn√© r√°meńćky.
Dvojit√© zasklenie je lacnejŇ°ie, ale horŇ°ie izoluje

Porovnanie parametrov izolańćn√≠ch skiel

 

Parametry

Dvojsklo

Trojsklo

Tepeln√° priestupnosŇ• (znańć√≠ sa hodnotou Ug, ńć√≠m je hodnota menŇ°ia, t√Ĺm sklo lepŇ°ie izoluje):Hodnota b√Ĺva Ug=1,0 aŇĺ 1,1 W/m¬≤K.Hodnota b√Ĺva Ug=0,5 aŇĺ 0,6 aŇĺ W/m¬≤K.
Akustika (teda ako sklo izoluje hluk, ńć√≠m menej decibelov, t√Ĺm lepŇ°ie):Cca 33 aŇĺ 34 dB. Cca 33 aŇĺ 34 dB. 
HmotnosŇ• (ńć√≠m v√§ńćŇ°ia je hmotnosŇ• skiel, t√Ĺm viac sa nam√°ha kovanie):Dvojsklo je ńĺahŇ°√≠, takŇĺe nie je probl√©m ho maŇ• aj pri veńĺk√Ĺch sklenńõn√Ĺch ploch√°ch.Trojsklo je Ň•aŇĺŇ°ie. V pr√≠pade veńĺmi veńĺk√Ĺch kr√≠del je nutn√© zosilniŇ• v√ĹstuŇĺ v r√°moch alebo kr√≠dlo rozdeliŇ• na viac ńćast√≠.
Priepust slneńćn√©ho Ňĺiarenia (ud√°va sa v hodnot√°ch od 0 do 1, prińćom pri hodnote 1 je vŇ°etko teplo prepuŇ°ten√© do interi√©ru):PribliŇĺne 0,75, ńćo je v√Ĺhodn√© v zime, keńŹ sa interi√©r viac ohrieva zo slnka.PribliŇĺne 0,6, ńćo je v√Ĺhodn√© v lete, keńŹ sa interi√©r nepreohrieva tońĺko.
MoŇĺnosŇ• √ļpravy (ornament√°lne, bezpeńćnostn√© sklo):√Āno.√Āno.
DostupnosŇ• (dńļŇĺka dodania):OkamŇĺite, okn√° s dvojsklom v najŇĺiadanejŇ°√≠ch rozmeroch m√°me skladom.PribliŇĺne 4 aŇĺ 6 t√ĹŇĺdŇąov (ńćo je v√Ĺrazne menej ako u beŇĺn√Ĺch okn√°rskych firiem).
Upozornenie: Pri v√Ĺbere sa nepozerajte len na prenik tepla cez sklo, ale najd√īleŇĺitejŇ°ie je tepeln√Ĺ prenos cez cel√© okno (oznańćuje sa ako Uw), viac sa dońć√≠tate v tomto ńćl√°nku.

Ak√Ĺ je cenov√Ĺ rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom?

Trojsklo je v porovnan√≠ s dvojsklom drahŇ°ie v r√°de niekońĺk√Ĺch stoviek aŇĺ tis√≠c kor√ļn, z√°leŇĺ√≠ na veńĺkosti okna. Urńćite sa ale t√°to vyŇ°Ň°ia invest√≠cia oplat√≠. Nie lenŇĺe zaplat√≠te menej za k√ļrenie, ale tieŇĺ oknami s trojsklom zv√ĹŇ°ite hodnotu nehnuteńĺnosti a m√īŇĺete na v√Ĺmenu z√≠skaŇ• dot√°ciu z programu Nov√° zelen√° √ļspor√°m.

Kam sa hodí dvojsklo a kam trojsklo?

Je zbytońćn√© priplatiŇ• si za drahŇ°ie trojsklo, kde nie je nutn√©, aby okno tońĺko izolovalo, naopak trojsklo urńćite zvońĺte tam, kde potrebujete v√Ĺdavky za k√ļrenie zn√≠ŇĺiŇ• ńćo najviac. Odpor√ļńćame teda daŇ•:
  • Dvojsklo: nezateplen√© gar√°Ňĺe, pivnice, z√°hradn√© domńćeky, sklady, hospod√°rske budovy, chatky (kam nechod√≠te pravidelne v zime) a domy, ktor√© nepl√°nujete dlh√ļ dobu zatepliŇ• fas√°du alebo strechu.
  • Trojsklo: rekonŇ°truovan√© domy, celorońćne ob√Ĺvan√© chaty alebo mobilheimy, novostavby (od roku 2022 uŇĺ plat√≠ povinnosŇ• maŇ• okn√° s trojsklom).
Trojité zasklenie je potrebné pre nové budovy

Je moŇĺn√© vymeniŇ• dvojsklo za trojsklo?

Ak m√° profil dostatońćn√ļ hńļbku, aby sa tam trojsklo tzv. voŇ°lo, v√Ĺmena je moŇĺn√°. My ale toto rieŇ°enie nedoporuńćujeme. Trojskl√° s√ļ Ň•aŇĺŇ°ie, takŇĺe zosilnenie star√Ĺch okien nemus√≠ byŇ• dostatońćn√© a pri v√Ĺmene by sa pravdepodobne museli meniŇ• aj ńŹalŇ°ie komponenty. Tepeln√° prestupnosŇ• star√Ĺch r√°mov tieŇĺ nie je najlepŇ°ia. VhodnejŇ°ie je k√ļpiŇ• nov√© okn√°, ktor√© zv√ĹŇ°ia hodnotu nehnuteńĺnosti.
Plastov√© okn√° s trojit√Ĺm zasklen√≠m s√ļ z dlhodob√©ho hńĺadiska lepŇ°ie

Ako to je s izolańćn√Ĺmi sklami s rosen√≠m?

Rosenie na vonkajŇ°ej strane okien znamen√°, Ňĺe okno dobre izoluje a okrem trochu zhorŇ°enej v√Ĺhńĺadu pre pouŇĺ√≠vateńĺa nevad√≠. Problematikou je rosenie na vn√ļtornej strane okna, ktor√© m√īŇĺe v v√§ńćŇ°om mnoŇĺstve viesŇ• k v√Ĺskytu plesn√≠. Aby ste obmedzili skvapalnenie vn√ļtorn√Ĺch str√°n okien, odpor√ļńćame zvoliŇ• okn√° s trojsklom a tepl√Ĺm plastov√Ĺm medziskeln√Ĺm r√°mńćekom.

Na okn√°ch s dvojsklom a studen√Ĺm oceńĺov√Ĺm r√°mom sa viac skvapalŇąuje voda. Ale aj keńŹ zvol√≠te v√Ĺborne izoluj√ļce okno, rosenie sa m√īŇĺe objaviŇ•, pretoŇĺe ide o beŇĺn√Ĺ fyzik√°lny jav. Akon√°hle je v interi√©ri veńĺk√° vlhkosŇ• (viac ako cca 50% pri teplote 21 ¬į C) a vonku je zima, vlhkosŇ• sa na najchladnejŇ°√≠ch ńćastiach okna zr√°Ňĺa. Jedin√Ĺm rieŇ°en√≠m je pravidelne vetraŇ• alebo maŇ• zapnut√ļ rekuper√°ciu, aby sa vlhkosŇ• v byte zn√≠Ňĺila. Tipy na spr√°vne vetranie n√°jdete v tomto ńćl√°nku.
Vn√ļtorn√© rosenie okien je eliminovan√© plastov√Ĺm r√°mom

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

V√Ĺber
V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

Pl√°nujete v√Ĺmenu okien a m√°te obavu, Ňĺe v√°s ńćak√° otravn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ako spoznaŇ• kvalitn√© plastov√© okn√°

Ak prem√ĹŇ°ńĺate o k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien, dozaista si kladiete‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok