00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Hliníkové alebo plastové okná?

Cena, izolańćn√© vlastnosti, tepeln√° rozŇ•aŇĺnosŇ•, √ļdrŇĺba, dizajn, trvanlivosŇ•, recyklovateńĺnosŇ•. Podńĺa naŇ°ich sk√ļsenost√≠ je t√Ĺchto 7 aspektov najd√īleŇĺitejŇ°√≠ch pri rozhodovan√≠, ńći k√ļpiŇ• plastov√© alebo hlin√≠kov√© okn√°. Prid√°vame aj porovnanie plastov√Ĺch okien oproti drevohlin√≠kov√Ĺm.

Cena

V porovnan√≠  s hlin√≠kov√Ĺmi oknami (s podobn√Ĺmi parametrami) s√ļ plastov√© okn√° v√Ĺrazne lacnejŇ°ie, zvyńćajne dva aŇĺ trikr√°t. Okrem technick√Ĺch parametrov cenu ovplyvŇąuje aj farebn√© prevedenie a jej v√Ĺpońćet sa l√≠Ň°i pri porovnan√≠ hlin√≠ka s plastom. Pri plastov√Ĺch okn√°ch je najdrahŇ°√≠ dizajn obojstrann√Ĺ (tj. dekor zvn√ļtra aj zvonku), zatiańĺ ńćo pri hlin√≠kov√Ĺch okn√°ch zaplat√≠te viac za jednostrann√Ĺ dizajn. Toto je d√īleŇĺit√© vedieŇ• pri kombin√°cii oboch materi√°lov (napr. maj√ļ plastov√© okn√°, ale terasov√© dvere vyroben√© z hlin√≠ka). 
Plastov√© okn√° s√ļ lacnejŇ°ie ako hlin√≠kov√©

Izolańćn√© vlastnosti

Plastov√© okn√° maj√ļ vo vŇ°eobecnosti lepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti, ale existuj√ļ aj hlin√≠kov√© okn√°, ktor√© spńļŇąaj√ļ normy pas√≠vneho domu. Preto, ak sa zaober√°te  koeficientom prenosu cez cel√© okno (Uw) a potrebujete sa dostaŇ• k urńćitej hodnote, napr√≠klad kv√īli dot√°cii, vŇĺdy sa pozrite na parametre profilu.


Tepeln√° rozŇ•aŇĺnosŇ•

Podńĺa tabuńĺky line√°rnej tepelnej rozŇ•aŇĺnosti m√° plast v√Ĺrazne vyŇ°Ň°iu rozŇ•aŇĺnosŇ• v porovnan√≠ s hlin√≠kom (hodnota je 22,2 pre hlin√≠k a 50,4 pre plast). To znamen√°, Ňĺe plastov√© okn√° "pracuj√ļ" viac na slnku, zatiańĺ ńćo expanzia sa zvyŇ°uje s tmavŇ°√≠m dekorom a v√§ńćŇ°√≠mi rozmermi. Preto je tak√© d√īleŇĺit√©, aby plastov√© okn√° mali dostatońćn√ļ oceńĺov√ļ v√ĹstuŇĺ v r√°moch a kr√≠dlach a aby sa pońćas mont√°Ňĺe myslelo na primeran√Ĺ spojovac√≠ spoj (v d√īsledku rozŇ•aŇĺnosti). 
Z vyŇ°Ň°ie uveden√©ho tieŇĺ vypl√Ĺva, Ňĺe  pre plast existuje urńćit√© rozmerov√© obmedzenie a Ňĺe napr√≠klad veńĺk√© sklenen√© steny alebo Ň°irok√© terasov√© alebo vchodov√© dvere s√ļ lepŇ°ie zvolen√© z hlin√≠ka (ktor√Ĺ je preto staticky stabilnejŇ°√≠ pre v√§ńćŇ°ie rozmery).  
Modern√© biele okn√° neŇĺltn√ļ

ŇĹivotnosŇ•

VŇ°eobecne sa uv√°dza, Ňĺe ŇĺivotnosŇ• plastov√Ĺch okien je okolo 30 rokov, v pr√≠pade hlin√≠kov√Ĺch okien je to zvyńćajne viac, pribliŇĺne 60-80 rokov. Ot√°zkou vŇ°ak je, ńći sa vkus majiteńĺa alebo dispoz√≠cia domu v priebehu t√Ĺchto niekońĺk√Ĺch desaŇ•rońć√≠ zmen√≠. Preto sa okn√° ńćasto vymieŇąaj√ļ po niekońĺk√Ĺch desaŇ•rońćiach, aj keńŹ s√ļ st√°le funkńćn√©.  

Design

Hlin√≠kov√© okn√° s√ļ preferovan√© nielen kv√īli ich dlhŇ°ej Ňĺivotnosti a najstabilnejŇ°ej konŇ°trukcii, ale aj kv√īli ich modern√©mu vzhńĺadu (najm√§ kv√īli ich subt√≠lnym r√°mom). AvŇ°ak aj plastov√© profily sa neust√°le zdokonańĺuj√ļ z hńĺadiska dizajnu (uhlov√Ĺ tvar profilov, ploch√© zvary). A oba materi√°ly s√ļ k dispoz√≠cii v r√īznych farb√°ch, vr√°tane dreven√Ĺch dekorov, aby vyhovovali Ň°irokej Ň°k√°le architektonick√Ĺch poŇĺiadaviek.
 
plastov√© okn√° id√ļ pouŇĺiŇ• do ch√°t, chal√ļp aj drevostavieb

√ödrŇĺba 

ńĆi uŇĺ si vyberiete hlin√≠kov√© alebo plastov√© okn√°, nemus√≠te sa staraŇ• o √ļdrŇĺbu. Oba materi√°ly nie je potrebn√© nijako oŇ°etrovaŇ•, postańćuje beŇĺn√° √ļdrŇĺba (um√Ĺvanie, mazanie armat√ļr, √ļprava armat√ļr). Odpor√ļńćame zaobstaraŇ• si saduna √ļdrŇĺbu okien..

RecyklovateńĺnosŇ•

Hlin√≠k je 100% recyklovateńĺn√Ĺ materi√°l, takŇĺe v tomto m√° navrch nad plastom. Aj plastov√© profily sa vŇ°ak daj√ļ urńćit√Ĺ ńćas recyklovaŇ• ‚Äď hovor√≠ sa, Ňĺe aŇĺ p√§Ň•kr√°t, ńćo pri priemernej Ňĺivotnosti 30 rokov znamen√° asi 150 rokov.
√ödrŇĺbov√° sada na okn√°

Drevohliníkové alebo PVC okná?

Drevohlin√≠kov√© okn√° kombinuj√ļ v√Ĺhody oboch materi√°lov ‚Äď vo vn√ļtri p√īsob√≠ prirodzen√Ĺ vzhńĺad, zvonku hlin√≠kov√° svorka). V porovnan√≠ s plastom s√ļ vŇ°ak drevohlin√≠kov√© okn√° v√Ĺrazne drahŇ°ie a pretoŇĺe z√°kladŇąa okna je vyroben√° z dreva, vyŇĺaduje pravideln√ļ starostlivosŇ•.. 

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

V√Ĺber
Dvere na terasu ‚Äď posuvn√© alebo balk√≥nov√©?

Dvere na terasu ‚Äď posuvn√© alebo balk√≥nov√©?

RieŇ°ite, ak√© si zaobstaraŇ• dvere na terasu? ńĆi drahŇ°ie posuvn√©, alebo‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok
V√Ĺber
Drevené alebo plastové okná?

Drevené alebo plastové okná?

Cena, izolańćn√© vlastnosti, √ļdrŇĺba, vzhńĺad, trvanlivosŇ•, Ň°etrnosŇ• k‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok