00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

ńĆo je s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla?

Velińćina, ktor√° ud√°va, ako veńĺmi br√°ni okno √ļniku tepla z budovy von. V pr√≠pade okien potom eŇ°te rozliŇ°ujeme prestup tepla pre sklo Ug (glass) a pre profil Uf (frame). Na z√°klade dodan√Ĺch hodn√īt sa ńĺahko spońć√≠ta s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla cel√©ho okna Uw (m2.K) (window), pr√≠padne dver√≠ Ud (door).
 
V Ň°tandarde maj√ļ izolańćn√© dvojskl√° koeficient prestupu Ug=1.0/1.1 W/m2K. V pr√≠pade Ňĺe staviate nov√Ĺ dom, alebo sa chyst√°te na celkov√© zateplenie a chcete ńćo najviac uŇ°etriŇ• za energie, odpor√ļńćame voliŇ• izolańćn√© trojskl√°. Izolańćn√© trojskl√° maj√ļ koeficient prestupu Ug= 0.6 W/m2K.
 
Tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom u plastov√Ĺch okien vych√°dza na Uw=1.3W/m2K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izol. dvojskla), alebo Uw= 0.85W/m2K pri pouŇĺit√≠ izolańćn√©ho trojskla s plastov√Ĺm r√°mikom.
 

V√Ĺpońćet tepeln√©ho prestupu oknom:
 

Uw   s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla okna

(W.m-2.K-1)

Ag   plocha zasklenia

(m2)

Ug   s√ļńćiniteńĺ prestupu tepla zasklenia

(W.m-2.K-1)

Af   plocha r√°mu

(m2)

Uf   s√ļńćiniteńĺ prostupu tepla r√°mu

(W.m-2.K-1)

Ig   celkov√Ĺ viditeńĺn√Ĺ obvod zasklenia

(m)

ő®g   line√°rn√≠ ńćiniteńĺ prestupu tepla sp√īsoben√Ĺ kombinovan√Ĺmi tepeln√Ĺmi vplyvmi zasklenia, distanńćn√©ho r√°miku a r√°mu (pre jednoduch√© zasklenie je ő®g = 0 W.m-1.K-1)