00 €
Celkom0 €bez DPH
Pokračovať do košíka

Čo je súčiniteľ prestupu tepla?

Veličina, ktorá udáva, ako veľmi bráni okno úniku tepla z budovy von. V prípade okien potom ešte rozlišujeme prestup tepla pre sklo Ug (glass) a pre profil Uf (frame). Na základe dodaných hodnôt sa ľahko spočíta súčiniteľ prestupu tepla celého okna Uw (m2.K) (window), prípadne dverí Ud (door).
 
V štandarde majú izolačné dvojsklá koeficient prestupu Ug=1.0/1.1 W/m2K. V prípade že staviate nový dom, alebo sa chystáte na celkové zateplenie a chcete čo najviac ušetriť za energie, odporúčame voliť izolačné trojsklá. Izolačné trojsklá majú koeficient prestupu Ug= 0.6 W/m2K.
 
Tepelný prestup celým oknom u plastových okien vychádza na Uw=1.3W/m2K (už pri použití štandardného izol. dvojskla), alebo Uw= 0.85W/m2K pri použití izolačného trojskla s plastovým rámikom.
 

Výpočet tepelného prestupu oknom:
 

Uw   súčiniteľ prestupu tepla okna

(W.m-2.K-1)

Ag   plocha zasklenia

(m2)

Ug   súčiniteľ prestupu tepla zasklenia

(W.m-2.K-1)

Af   plocha rámu

(m2)

Uf   súčiniteľ prostupu tepla rámu

(W.m-2.K-1)

Ig   celkový viditeľný obvod zasklenia

(m)

Ψg   lineární činiteľ prestupu tepla spôsobený kombinovanými tepelnými vplyvmi zasklenia, distančného rámiku a rámu (pre jednoduché zasklenie je Ψg = 0 W.m-1.K-1)