00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, REHAU Smartline+ 1380 x 2080

 • Nov√Ĺ produkt
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, REHAU Smartline+ 1380 x 2080Plastov√© okno REHAU Smartline+ vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:5373
҆√≠rka:1380
V√ĹŇ°ka:2080
Farba:bielabiela
Sklo:Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Ornament k√īraOrnament k√īraPanel PVC biely 25 mmPanel PVC biely 25 mm
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
771,80 ‚ā¨ s DPH

643,20 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)

Odborné poradenstvo

PO-PIA 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30

+421 944 737 500

obchod@skladove-okna.sk

Plastov√© vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere ‚Äď svetlosŇ• (priechodn√° Ň°√≠rka) 1240 mm

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© vedńĺajŇ°ie dvere REHAU Smartline+ s√ļ vhodn√© na vstup na z√°hradu, do gar√°Ňĺe alebo ako zadn√Ĺ vstup do prev√°dzok a obchodov. Pri rodinn√Ĺch domoch sa daj√ļ pouŇĺiŇ• aj ako klasick√© vchodov√© dvere, ale neodpor√ļńćame ich do verejn√Ĺch budov ńći bytov√Ĺch domov, kde je vyŇ°Ň°ia frekvencia pohybu. Oproti hlavn√Ĺm vstupn√Ĺm dver√°m, ktor√© dod√°vame na objedn√°vku cez konfigur√°tor, s√ļ lacnejŇ°ie, ale nemaj√ļ Ň°irok√© kr√≠dlo a je moŇĺn√© ich otv√°raŇ• iba don√ļtra. VedńĺajŇ°ie dvere pon√ļkame s rozmermi: Ň°√≠rka 138 cm, v√ĹŇ°ka 208 cm, priechodn√° Ň°√≠rka je 124 cm.

S√ļ z oboch str√°n biele. V bielej farbe je tieŇĺ obojstrann√° kńĺuńćka a krytky kovania. S√ļńćiniteńĺ prestupu tepla dverami Uw=1.4 W/m¬≤K.

Pokiańĺ potrebujete in√Ĺ dekor, odliŇ°n√Ĺ rozmer, zasklenie trojsklom, objedn√°vajte cez konfigur√°tor).
 
Plastové vstupné dvere

҆tandardn√° v√Ĺbava vedńĺajŇ°√≠ch vstupn√Ĺch dver√≠:

 • viacbodov√© kovanie,
 • z√°rubŇąa,
 • obojstrann√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka s aret√°ciou (zmena na kńĺuńćka ‚Äď guńĺa nie je moŇĺn√°),
 • n√≠zk√Ĺ hlin√≠kov√Ĺ pr√°h (jako u bńõŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dveŇô√≠),
 • stavebn√Ĺ z√°mok s 3 kusmi kńĺ√ļńćov,
 • prevedenie ako dovn√ļtra otv√°rav√©,
 • dokument "N√°vody pre okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo".

V√Ĺplne

 • Pod vodorovnou prieńćkou pln√° PUR v√ĹplŇą (Ň°ed√° plocha v technickom n√°krese).
 • Nad prieńćkou dve tabule ornamentn√©ho skla k√īra ńćir√°, U=1.1 (modr√° plocha v n√°krese).

V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m

 • 5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Pozinkovan√© oceńĺov√© v√Ĺstuhy zaisŇ•uj√ļ tuhosŇ• a stabilitu dver√≠.
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm, uŇĺŇ°ie profily zaisŇ•uj√ļ viac svetla .
 • Prevedenie klasik ‚Äď kr√≠dla i r√°my maj√ļ modern√Ĺ rovn√Ĺ vzhńĺad (vŇ°etky skladov√© dvere s√ļ v preveden√≠ klasik, pokiańĺ preferujete zaoblen√Ĺ tvar, objedn√°vajte cez konfigur√°tor).
 • Veńĺmi dobr√° tepeńĺn√° izol√°cia ‚Äď pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺmi dverami Uw=1.4 W/m¬≤K (ak potrebujete lepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti, objedn√°vajte dvere REHAU Smartline+ cez konfigur√°tor)
 • Dva body ochrany proti vl√ļpaniu.
5 komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 
Tesnenie a profil plastov√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠

Tesnenie

 • 2 vkladan√© dorazov√© tesnenia EPDM (etyl√©n-propal√©n-di√©n-polym√©r) v Ň°edej farbe. 
 • V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Vstupn√© dvere tak tesnia aj po rokoch.
 • ŇĹivotnosŇ• produktu je r√°dovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenia vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ opatren√© naŇ°e vchodov√© dvere, jednoducho p√īvodn√© tesnenie z dver√≠ vyberiete a nov√© tesnenie do dr√°Ňĺok vsad√≠te. Lacn√©, r√Ĺchle a jednoduch√©.

V√Ĺstuhy

 • Vchodov√© dvere s√ļ v Ň°tandarde vybaven√© v√ĹstuŇĺami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak v kr√≠dle.
 • Materi√°l v√ĹstuŇĺou je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii.
 • Hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1‚Äď2 mm (podńĺa veńĺkosti, typu a prevedenia).
V√Ĺstuha vstupn√Ĺch dver√≠
Zasklenie plastov√Ĺch vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠

Zasklenie

 • V√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie skupiny DOVISTA, popr. britskej znańćky Pilkington.
 • V Ň°tandarde pokovovan√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom prestupu Ug=1.1 W/m¬≤K.
 • Nov√Ĺ rad zvukovo izolańćn√Ĺch skiel ‚Äď 33 dB.
 • Zasklenie je vhodn√© na inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo v√§ńćŇ°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach pros√≠m kontaktujte naŇ°e oddelenie z√°kazn√≠ckej starostlivosti.

Kovanie

 • Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (s√©ria activPilot).
 • Bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodeji a zvyŇ°uj√ļ pohodlie uŇĺ√≠vateńĺa.
 • Poistka proti chybnej manipul√°cii.
 • Kńĺuńćka s aret√°ciou - viacbodov√Ĺ z√°mok Winkhaus easyLock
 • Osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap ‚Äď hr√≠bik (ńĺahk√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠bika).
 • LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla).
 • Dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°maniu uŇĺ v Ň°tandarde zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą dver√≠.
 • Bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• dver√≠ proti vl√°maniu.
 • P√°nty ako pri balk√≥nov√Ĺch dver√°ch ‚Äď 2 p√°nty + 2 skryt√© pr√≠tlańćn√© p√°nty.
 • ҆irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti.
 • Zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120 kg).
Kovanie vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠
Certifik√°cia plastov√Ĺch otvorov√Ĺch v√Ĺpln√≠

Komplet√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia

 • Komplet√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.
 • V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne je vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).
 • SpolońćnosŇ• si tieŇĺ overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (vińŹ. aktu√°lne certifik√°ty).
 • Vieme, ńćo pon√ļkame ao kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viac ako 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku, Nemecku a MańŹarsku doteraz obsl√ļŇĺili.

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ