0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Vlastnosti pred√°van√Ĺch plastov√Ĺch okien

Profilov√Ĺ syst√©m PREMIUM

 • Plastov√© okn√° PREMIUM vo verzii round line (zo zaoblen√Ĺm predsaden√Ĺm kr√≠dlom)
Plastové okno Premium
Prierez plastov√Ĺm oknom Premium
Nákres plastového okna Premium
 • Plastov√© okn√° PREMIUM vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
Plastov√© okno Premium s rovn√Ĺm kr√≠dlom
Prierez plastov√©ho okna Premium s rovn√Ĺm kr√≠dlom
N√°kres plastov√©ho okna Premium s rovn√Ĺm kr√≠dlom
 
Profilov√Ĺ syst√©m z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√© kovanie z produkcie nemeck√Ĺch spolońćnost√≠ SIEGENIA AUBI a Winkhaus, zasklenie z produkcieskupiny DOVISTA alebo britskej spolońćnosti Pilkington, kompletiz√°cia na plne automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne ZSTV Zl√≠n - to s√ļ okn√° PREMIUM.
 

Logo okenn√Ĺch profilov DOVISTALogo v√Ĺrobcu kovania Wink HausLogo v√Ĺrobcu Saint - GobainLogo v√Ĺrobcu Gruber

Chcem sa dozvedieŇ• viacej o v√Ĺrobe a dod√°vateńĺoch okien PREMIUM.

Plastov√© okn√° PREMIUM pon√ļkaj√ļ vynikaj√ļci pomer ceny a kvality. Ako je to moŇĺn√©? Plno automatizovan√° v√Ĺroba, pouŇĺitie nejmodernejŇ°√≠ch technol√≥gi√≠ a distrib√ļcia priamo k z√°kazn√≠kovi bez zbytońćn√Ĺch medzińćl√°nkov. Plastov√© okn√° PREMIUM vo verzii round line, ktor√© v√°m pon√ļkame v Ň°tandarde, maj√ļ modern√Ĺ a elegantn√Ĺ vzhńĺad vńŹaka zaoblen√©mu predsaden√©mu kr√≠dlu. Ide nielen o estetick√Ĺ, ale aj funkńćn√Ĺ prvok, ktor√Ĺ br√°ni zatekaniu pri prudk√Ĺch zr√°Ňĺkach. 
 
Neviete si rady so zameran√≠m a mont√°Ňĺou? Spracovali sme pre v√°s niekońĺko jednoduch√Ĺch n√°vodov!

Z√°kladn√° charakteristika okien PREMIUM

 • Profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie skupiny DOVISTA (predt√Ĺm AFG) zo s√≠dlom v D√°nsku.
 • ҆esŇ•komorov√Ĺ syst√©m.
 • V√Ĺborn√© tepelno izolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch).
 • D√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu.
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•).
 • Zvukov√Ĺ √ļtlm 33 dB.
 • Okn√° s√ļ osaden√© izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie skupiny DOVISTA alebo britskej spolońćnosti Pilkington.
 • V Ň°tandarde pokoven√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom priestupu Ug=1.0/1.1 W/m¬≤K.
 • Za pr√≠platok je moŇĺn√© osadiŇ• izolańćn√Ĺm trojsklom s Ug= 0.6 W/m¬≤K, objednanie je cez konfigur√°tor.
 • Za pr√≠platok je moŇĺn√© objednaŇ• vylepŇ°en√Ĺ plastov√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°mik, ktor√Ĺ minimalizuje v√Ĺskyt rosenia. TERAZ AKCIA: plastov√Ĺ r√°mik bez pr√≠platku.
 • Tepeln√Ĺ priestup cel√Ĺm oknom Uw=1.3W/m¬≤K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izol. dvojskla) alebo Uw=0.85W/m¬≤K pri pouŇĺit√≠ izolańćn√©ho trojskla Ug=0.6 s plastov√Ĺm TGI r√°mńćkom.
 • Zasklenie je vhodn√© pre inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo v√§ńćŇ°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach pros√≠m kontaktujte naŇ°e oddelenie z√°kazn√≠ckej starostlivosti.

Technické rezy


NaŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou ZSTV Zl√≠n, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame. 
 
Certifik√°t zaruńćuj√ļce kvalitu produktov
 
 • VńŹaka svojim vynikaj√ļcim parametrom boli okn√° ҆t√°tnym fondom Ňĺivotn√©ho prostredia ńĆR zahrnut√© do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM
 • NaŇ°a spolońćnosŇ• z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registri solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Register solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platebn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.
 • Vieme ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viacej ako 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku a Nemecku doposiańĺ obsl√ļŇĺili.

Vyberte si z naŇ°ej Ň°irokej ponuky skladov√Ĺch okien PREMIUM!

Profilov√Ĺ syst√©m REHAU SYNEGO AD

 • Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii round line (so zaoblen√Ĺm predsaden√Ĺm kr√≠dlom)
Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii round line (so zaoblen√Ĺm predsaden√Ĺm kr√≠dlom)
Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii round line (so zaoblen√Ĺm predsaden√Ĺm kr√≠dlom)
Nákres plastového okna REHAU SYNEGO AD
 • Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
Plastov√© okn√° REHAU Synego AD vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
N√°kres plastov√©ho okna REHAU SYNEGO AD s rovn√Ĺm kŇô√≠dlem
6-komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + ńĆo je vńŹaka perfektn√Ĺm izolańćn√Ĺm vlastnostiam vhodn√Ĺ pre rekonŇ°trukcie i novostavby vr√°tane n√≠zkoenergetick√Ĺch a pas√≠vnych domov.Chcem sa dozvedieŇ• viacej o v√Ĺrobe a dod√°vateńĺoch okien.

Z√°kladn√° charakteristika okien REHAU SYNEGO AD

 • 6-komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • D√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu.
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•).
 • Perfektn√© tepelno izolańćn√© vlastnosti.
 • Zvukov√Ĺ √ļtlm 34 dB.
 • Okn√° s√ļ osaden√© izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie skupiny DOVISTA alebo britskej spolońćnosti Pilkington.
 • V Ň°tandarde pokovovan√© izolańćn√© trojsklo (3 mm) s koeficientom prestupu Ug=0,5 W/m¬≤K.
 • Tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom Uw=0,78 W/m¬≤K (pri pouŇĺit√≠ trojskla a plastov√©ho r√°miku).
 • Za pr√≠platok je moŇĺn√© objednaŇ• vylepŇ°en√Ĺ plastov√Ĺ medzisklenn√Ĺ r√°mik, ktor√Ĺ minimalizuje v√Ĺskyt rosenia. TERAZ AKCIA: plastov√Ĺ r√°mik bez pr√≠platku.
 • Zasklenie je vhodn√© pre inŇ°tal√°ciu do nadmorskej v√ĹŇ°ky 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo v√§ńćŇ°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach pros√≠m kontaktujte naŇ°e oddelenie z√°kazn√≠ckej starostlivosti.
Nakonfigurujte si okno v profile REHAU SYNEGO AD na mieru v naŇ°om konfigur√°tore!

PodrobnejŇ°ie inform√°cie k okn√°m PREMIUM a REHAU SYNEGO AD

Kovanie

 • Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad activPilot).
 • Bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ pohodlie uŇĺ√≠vateńĺa.
 • Poistka proti chybnej manipul√°cii.
 • U OS (otv√°ravo-sklopn√Ĺch) kr√≠del mikroventil√°cia alebo viacpolohov√© vetranie (aŇĺ 5 pol√īh).
 • Osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap ‚Äď hr√≠bik (ńĺahk√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠biku).
 • Modul prizdvih√°vania kr√≠dla (mierne kr√≠dlo nadzdvih√°va a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie).
 • LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla).
 • Dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°maniu uŇĺ v Ň°tandarde zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą okna.
 • Bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu.
 • ҆irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti.
 • Certifik√°t odolnosti na 25 000 cyklov.
 • Zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120kg).
 • Viac inform√°ci√≠ o kovan√≠ n√°jdete na str√°nkach v√Ĺrobcu www.winkhaus.cz v sekcii ‚Äěokenn√≠ technika‚Äú.

Certifik√°ty

Vzhńĺad

 • Okn√° PREMIUM a REHAU Synego AD s√ļ k dispoz√≠cii v rovnom, alebo predsadenom zaoblenom preveden√≠.
 • Predsaden√© kr√≠dlo vytv√°ra okapnicu, ktor√° obmedzuje riziko zatekania pri prudk√Ĺch d√°ŇĺńŹoch.
 • Okn√° PREMIUM, ktor√© m√°me skladom, s√ļ k dispoz√≠cii v 3 farebn√Ĺch prevedeniach (biela, zlat√Ĺ dub, antracit ‚Äď vŇĺdy len z vonkajŇ°ej strany).
 • Cez online konfigur√°tor je moŇĺn√© pri okn√°ch PREMIUM a REHAU Synego AD zvoliŇ• aŇĺ 28 farieb ‚Äď 10 Ň°tandardn√Ĺch a 18 pr√≠platkov√Ĺch.
 • Doba dodania pri Ň°tandardn√Ĺch farb√°ch (okrem ńćern√° ulti matt) je 21 aŇĺ 28 dn√≠, pri pr√≠platkov√Ĺch (vr√°tane ńćern√° ulti matt) 4 aŇĺ 6 t√ĹŇĺdŇąov.
Ak v√°m nevyhovuje obl√Ĺ dizajn, je moŇĺn√© zvoliŇ• pri v√Ĺrobe na mieru okn√° PREMIUM a REHAU SYNEGO AD vo verzii klasik. Verzia klasik m√° oproti Ň°tandardnej verzii round line rovn√© kr√≠dlo, teda klasick√Ĺ dizajn. V ostatn√Ĺch parametroch s√ļ typy okien shodn√©. V oboch pr√≠padoch si obstar√°te domov plastov√© okn√° za priazniv√ļ cenu s v√Ĺborn√Ĺmi tepelno izolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami a ŇĺivostnosŇ•ou v radoch desiatok rokov. 

҆tandardn√© farby

Príplatkové farby

Tesnenie

 • 2 vkladan√© dorazov√© tesnenia EPDM (ethylen-propalen-dien-polymer).
 • V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a povetrnostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch.
 • Elegantn√° Ň°ed√° farba tesnenia pre biele okn√°, ńćierna farba tesnenia pre okn√° v dekore.
 • ŇĹivotnosŇ• produktu je radovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenie vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ opatren√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho p√īvodn√© tesnenie z okna vyjmete a nov√© tesnenie do dr√°Ňĺok vsad√≠te. Lacn√©, r√Ĺchle a jednoduch√©

V√Ĺstuhy

 • Okn√° a dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde opatren√© celoobvodov√Ĺmi v√ĹstuŇĺami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak aj v kr√≠dle.
 • Materi√°l v√ĹstuŇĺ√≠ je vŇĺdy pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii.
 • Hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1 ‚Äď 2mm (podńĺa typu, prevedenia a veńĺkosti dan√©ho okna).

MoŇĺnosŇ• ornamentn√©ho zasklenia

 • V naŇ°om konfigur√°tore si za pr√≠platok m√īŇĺete navoliŇ• ornamentn√© zasklenia a to tieto typy: k√īra, chinchila (ńćinńćila), delta, delta pieskovan√°, matn√© mlieńćne, matn√© pieskovan√©, master carre, crepi, silvit. 
 • Ornamentn√© skl√° s√ļ nepriehńĺadn√©, s√ļ tak vhodn√© napr√≠klad do okien v k√ļpeńĺni.
 • Ozdobn√© sklo sa spravidla vklad√° Ň°trukt√ļrovanou stranou smerom do priestoru medzi sklami pre jednoduch√ļ √ļdrŇĺbu sklenen√Ĺch v√Ĺpln√≠.

Niekońĺko typov kl√ļk

 • V cene kaŇĺd√©ho plastov√©ho okna (ńći skladov√©ho, alebo vyroben√©ho na mieru) je zahrnut√° elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuka. Pre biela okn√° je v bielej farbe, v pr√≠pade, Ňĺe m√°te z interi√©rovej strany nejak√Ĺ dekor, je kńĺuka tmavo hned√°.
 • Za pr√≠platok je moŇĺn√© dodaŇ• kńĺuku v striebornej a bronzovej farbe.
 • TieŇĺ si m√īŇĺete pre zv√ĹŇ°enie bezpeńćnosti priobjednaŇ• kńĺuńćku s detskou poistkou a kńĺuńćku uzamykateńĺn√ļ, viac inform√°ci√≠ zist√≠te v sekcii okenn√© kńĺuńćky.

Ponuka medzisklenn√Ĺch mrieŇĺok

 • Ak chcete maŇ• okno rozdelen√© na menŇ°ie tabuńĺky, m√īŇĺete si za pr√≠platok priobjednaŇ• vloŇĺenie medzisklenn√Ĺch mrieŇĺok.
 • Jedn√° sa o hlin√≠kov√© profily opatren√© farebn√Ĺm n√°terom alebo potlańćou v drevodekore, ktor√© sa v poŇĺadovanom rastri upevnia k diŇ°tanńćn√Ĺm r√°mńćekom a spolu s nimi sa vloŇĺia do priestoru medzi sklami. S√ļ umiestnen√© medzi sklami, takŇĺe um√Ĺvanie okien je √ļplne rovnak√© ako u beŇĺn√Ĺch okien.
 • Medzisklen√© mrieŇĺky m√īŇĺu byŇ• r√īzne Ň°irok√© (8, 18, 26, 45 mm) a poskladan√© v mnoh√Ĺch variant√°ch (horizont√°lne aj vertik√°lne).
 • K dispoz√≠cii s√ļ v bielej, striebornej a zlatej farbe a v imit√°cii dreva.
 • Pri okn√°ch s trojsklami sa mrieŇĺky vkladaj√ļ len do jedn√©ho priestoru medzi sklami.

Komplet√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia

Komplet√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group

V√Ĺroba skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou. Niekońĺkokr√°t denne je n√°hodou vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre.

Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnost proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie. 


 

Profilov√Ĺ syst√©m REHAU SYNEGO MD

 • Plastov√© okn√° REHAU SYNEGO MD s√ļ dod√°van√© len v klasickom preveden√≠ (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
Profil Rehau Synego MD
Schéma profilu Rehau Synego MD
Schéma profilu Rehau Synego MD
Schéma profilu Rehau Synego MD
 
Sedemkomorov√Ĺ profil REHAU SYNEGO MD vyr√°ban√Ĺ nemeckou spolońćnosŇ•ou REHAU AG + Co m√° najlepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti zo vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich profilov. Odpor√ļńćame ho najm√§ pre n√≠zkoenergetick√© a pas√≠vne stavby.
 
Chcem sa dozvedieŇ• viac o dod√°vateńĺoch okien REHAU SYNEGO MD.

Z√°kladn√© charakteristiky okien REHAU SYNEGO MD

 • 7-komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m od nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Modern√Ĺ rovn√Ĺ vzhńĺad kr√≠dla. ҆tandardne sa pouŇĺ√≠va ploch√Ĺ zvar V-Perfect, ktor√Ĺ je silnejŇ°√≠ (aŇĺ o 25%), vizu√°lne krajŇ°√≠ a eliminuje degrad√°ciu materi√°lu v d√īsledku UV Ňĺiarenia vo zvare.
 • KonŇ°trukńćn√° hńļbka 80 mm.
 • ҆tandardne sa dod√°va trojsklo (Ug = 0,5 W/m¬≤K) a tepl√Ĺ medzisklenen√Ĺ r√°m.
 • M√° najlepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti zo vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich profilov, Uw = 0,77 W/m¬≤K (plat√≠ pre referenńćn√© okno s rozmermi 1230 √ó 1480 mm).
 • Absorpcia zvuku 34 dB (pre okno do 2,7 m¬≤).
 • Trojit√© tesnenie ‚Äď na rozdiel od in√Ĺch okien v naŇ°ej ponuke m√° profil REHAU SYNEGO MD aj centr√°lne tesnenie, ktor√© zvyŇ°uje izolańćn√© vlastnosti.
 • K dispoz√≠cii je 10 farieb. Obojstrann√Ĺ dekor m√° farebn√© jadro. KeńŹ otvor√≠te okno, biela nesvieti, ale jadro je sfarben√©. Farba jadra je pod farbou okna ‚Äď antracit (siv√Ĺ) pre okn√° v antracitovej a Ň°edej farbe, hned√° pre zlat√Ĺ dub a svetlohned√© dekory, tmavohned√° pre mahag√≥n a tmavohned√© dekory.
 • V pr√≠pade interi√©rov√Ĺch farebn√Ĺch dekorov je hned√° (bronzov√°) rukov√§Ň•.

҆tandardn√© farby

Kovanie

 • VŇ°estrann√© kovanie od rak√ļskeho v√Ĺrobcu Maco (s√©ria Multi-Matic).
 • Bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko, Ňĺe ich zlodeji prem√īŇĺu, a zvyŇ°uj√ļ uŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺ komfort.
 • Ochrana pred nespr√°vnym zaobch√°dzan√≠m.
 • Pre mikroventil√°ciu otv√°ravo-sklopn√Ĺch kr√≠del.
 • Osemhrann√Ĺ uzamykac√≠ kol√≠k ‚Äď huba (ńĺahk√° reguńćipka tlaku ot√°ńćan√≠m huby).
 • Modul zdvihu kr√≠dla (mierne zdv√≠ha kr√≠dlo a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie).
 • LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla).
 • ҆tandardne s√ļ k dispoz√≠cii dve bezpeńćnostn√© Ň°t√≠tky proti vl√°maniu, ktor√© zvyŇ°uj√ļ √ļroveŇą bezpeńćnosti okna.
 • Bezpeńćnostn√© body v spolupr√°ci s hubou zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu.
 • ҆irok√° Ň°k√°la predpisov kompenzuje moŇĺn√© nepresnosti v inŇ°tal√°cii.
 • VystuŇĺen√© p√°nty ‚Äď nosnosŇ• kr√≠dla do 100 kg.
 • Viac inform√°ci√≠ o kovan√≠ n√°jdete na tejto str√°nke.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami