00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako udrŇĺiavaŇ• kovanie plastov√Ĺch okien?

Aby okenn√© kovanie a cel√© okn√° vydrŇĺali a sl√ļŇĺili dobre ńćo najdlhŇ°ie, poskytujte im pravideln√Ĺ servis. A to napr√≠klad namazan√≠m z√°vesov a uz√°verov olejom, ktor√Ĺ avŇ°ak nesmie stekaŇ• po vonkajŇ°ej ńćasti kovania, aby nezneńćistil okno. Prebytońćn√© mazivo po aplik√°cii utrite such√Ĺm k√ļskom l√°tky.

Medzi najvhodnejŇ°ie prostriedky na √ļdrŇĺbu okenn√©ho kovania patria tie, ktor√© nenaruŇ°ia ochranu proti kor√≥zii. Naopak nevhodn√Ĺmi s√ļ tie pr√≠pravky, ktor√© obsahuj√ļ Ňĺivicu.

V naŇ°ej sade na √ļdrŇĺbu n√°jdete vŇ°etko potrebn√© pre kompletn√Ĺ servis okien. Na √ļdrŇĺbu kovania plastov√Ĺch okien odpor√ļńćame pr√≠pravok Oilo, ktor√Ĺ je s√ļńćasŇ•ou sady.


sada na √ļdrŇĺbu okenn√©ho kovania