00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okno REHAU Smartline+, otv√°ravo - sklopn√© ńĺav√© 1100 x 1200

 • Nov√Ĺ produkt
Jednokr√≠dlov√© plastov√© okno REHAU Smartline+, otv√°ravo - sklopn√© ńĺav√© 1100 x 1200Plastov√© okno REHAU Smartline+ vo verzii klasik (s rovn√Ĺm kr√≠dlom)
ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:5413
Kategorie:Jednokrídlové
҆√≠rka:1100
V√ĹŇ°ka:1200
Stavebn√Ĺ otvor:1130 / 1250V√Ĺrobky by mali byŇ• o cca 2 ‚Äď 3 cm menŇ°ie ako stavebn√Ĺ otvor. Tieto 2 ‚Äď 3 cm sl√ļŇĺia na manipul√°ciu s oknom v otvore pre vyrovnanie do v√°hy a tieŇĺ ako dostatońćn√Ĺ priestor pre ukotvenie a vyplnenie pripojovacej Ň°k√°ry. V√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je uveden√° bez 30 mm podkladov√©ho profilu. Podkladov√Ĺ profil je tieŇĺ naz√Ĺvan√Ĺ ako parapetn√Ĺ doraz alebo transportn√Ĺ profil. Tento profil je vysok√Ĺ 30 mm, je odn√≠mateńĺn√Ĺ a je s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho nami dod√°van√©ho okna. Sl√ļŇĺi jednak pre transport okien, aby okno pri prevoze nesedelo priamo na r√°me, z√°roveŇą aj ako parapetn√Ĺ doraz pre vn√ļtorn√ļ parapetu a ńĺahk√© ukotvenie vonkajŇ°ej parapety. Vn√ļtorn√° parapeta sa potom k podkladov√©mu profilu prir√°Ňĺa.
Farba:bielabiela
Sklo:Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 6 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
159,30 ‚ā¨ s DPH

132,80 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvomKliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom" bude okno vloŇĺen√© do konfigur√°tora, kde v pravej ńćasti m√īŇĺete k oknu doobjednaŇ• pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety). V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.

Odborné poradenstvo

PO-PIA 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30

+421 944 737 500

obchod@skladove-okna.sk

Plastové okná

KaŇĺd√© okno obsahuje:

 • elegantn√ļ hlin√≠kov√ļ rukov√§Ň•,
 • kompletn√ļ sadu okenn√Ĺch vrchn√°kov pre vŇ°etky ńćasti pr√≠sluŇ°enstva,
 • 5komorov√Ĺ podkladn√Ĺ profil (parapetn√Ĺ doraz) vysok√Ĺ 30 mm,
 • dokument "N√°vody pre okna, dvete a pr√≠sluŇ°enstvo",
 • ochrann√Ĺ obal - kartonov√© rohy + niekońĺko vrstiev streńćovej f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ vybaven√© popruhmi po stran√°ch pre ńĺahŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky ńŹalŇ°√≠ch kusov doruńćujeme na dreven√Ĺch vratn√Ĺch stojanoch. li>

V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m

 • 5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Pozinkovan√© oceńĺov√© v√Ĺztuhy zaisŇ•uj√ļ tuhosŇ• a stabilitu okien.
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm, uŇĺŇ°ie profily zaisŇ•uj√ļ viac svetla .
 • Prevedenie klasik - kr√≠dla i r√°my maj√ļ modern√Ĺ rovn√Ĺ vzhńĺad (vŇ°etky skladov√© okn√° s√ļ v prevedenii klasik, ak preferujete zaoblen√Ĺ tvar, objedn√°vajte cez konfigur√°tor).
 • Veńĺmi dobr√° tepeln√° izol√°cia - pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla sa prestup tepla cez cel√© okno Uw=1,3 W/m2K (ak potrebujete lepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti, objednajte si okn√° REHAU Smartline+ cez konfigur√°tor, kde zvol√≠te trojsklo, potom Uw=0,90 W/m2K.).
 • Dva body ochrany proti vl√°maniu.
5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
Tesnenie a profil plastového okna

Tesnenie

 • 2 vkl√°dan√° dorazov√° tńõsnńõn√≠ EPDM (etyl√©n-propal√©n-dien-polym√©r) v Ň°edej farbe. 
 • V√Ĺhodou tesnen√≠ EPDM je vysok√° odolnosŇ• vońći starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° s√ļ tak utesnen√© aj po rokoch.
 • ŇĹivotnosŇ• v√Ĺrobku je desiatky rokov, ak s plynut√≠m ńćasu vznikne potreba v√Ĺmeny tesnenia, je to veńĺmi lacn√° z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ naŇ°e plastov√© okn√° vybaven√©, jednoducho odstr√°nite z okna p√īvodn√© tesnenie a do dr√°Ňĺok vloŇĺ√≠te nov√© tesnenie. Lacno, r√Ĺchlo a jednoducho.

V√Ĺstuhy

 • Okn√° s√ļ Ň°tandardne vybaven√© v√ĹstuŇĺami, ktor√© sa montuj√ļ ako v r√°me, tak aj v kr√≠dle.
 • V√ĹstuŇĺn√Ĺ materi√°l je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° vońći kor√≥zii.
 • Hr√ļbka v√ĹstuŇĺe je 1-2 mm (v z√°vislosti od veńĺkosti, typu a prevedenia).
V√Ĺstuha plastov√©ho okna
Zasklenie plastového okna

Zasklenie

 • V√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺm sklom z v√Ĺroby skupiny DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington.
 • ҆tandardn√© izolańćn√© dvojsklo s prevodov√Ĺm koeficientom Ug=1,0/1,1 W/m2K.
 • Nov√° s√©ria zvukovoizolańćn√Ĺch skiel - 33 dB.
 • Zasklenie je vhodn√© na inŇ°tal√°ciu v nadmorskej v√ĹŇ°ke 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo vyŇ°Ň°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach kontaktujte naŇ°e oddelenie starostlivosti o z√°kazn√≠kov.

Kovanie

 • Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobca Winkhaus rada activPilot).
 • Bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko vl√°manie zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ uŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺ komfort.
 • Poistka proti chybnej manipul√°cii.
 • Pre OS (otv√°ravo sklopn√©) kr√≠dla mikroventil√°cia.
 • Osemhrann√Ĺ uzamykac√≠ kol√≠k - huba (ńĺahk√° regul√°cia tlaku ot√°ńćan√≠m huby).
 • Zdv√≠hac√≠ modul kr√≠dla (mierne zdvihne kr√≠dlo a zabezpeńć√≠ jeho hladk√© zatv√°ranie).
 • LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla).
 • Dve bezpeńćnostn√© clony proti vl√°maniu Ň°tandardne zvyŇ°uj√ļ √ļroveŇą bezpeńćnosti okna.
 • Bezpeńćnostn√© body v spolupr√°ci s hubou zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu.
 • ҆irok√° Ň°k√°la predpisov kompenzuje moŇĺn√© nepresnosti pri inŇ°tal√°cii.
 • Zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla do 120 kg).
Kovánie plastového okna
Certifik√°cia plastov√Ĺch oken

Mont√°Ňĺ, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia

 • Mont√°Ňĺ prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.
 • V√Ĺrobca skupiny DOVISTA m√° vlastn√© testovacie zariadenie. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne sa vyberie okno, ktor√© sa testuje, aby sa zistilo, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© sk√ļŇ°ky profilov√©ho syst√©mu: sk√ļŇ°ka rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, sk√ļŇ°ka rozŇ•aŇĺnosti pece pri vysok√Ĺch teplot√°ch, sk√ļŇ°ka pri teplot√°ch v√Ĺrazne pod bodom mrazu, sk√ļŇ°ka tvaru, sk√ļŇ°ka deform√°cie, sk√ļŇ°ka povrchu, sk√ļŇ°ka pevnosti zvaru, sk√ļŇ°ka bodovo Ň°pecifickej sily. Hlavn√© sk√ļŇ°ky koneńćn√©ho produktu: vodotesnosŇ•, priepustnosŇ• vzduchu, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a in√©).
 • NaŇ°a spolońćnosŇ• overuje kvalitu v√Ĺrobkov nez√°visl√Ĺm Ň°t√°tnym sk√ļŇ°obn√Ĺm laborat√≥riom, ktor√© potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (vińŹ aktu√°lne certifik√°ty).
 • Vieme, ńćo pon√ļkame a sme presvedńćen√≠ o kvalite naŇ°ich v√Ĺrobkov. Preto radi poskytneme referencie od viac ako 50 000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme doteraz obsl√ļŇĺili v ńĆeskej republike, na Slovensku, v Rak√ļsku, Nemecku a MańŹarsku.

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ