00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

ńĆo je pripojovacia stavebn√° Ň°p√°ra?

Pripojovacia stavebn√° Ň°p√°ra je priestor medzi okenn√Ĺm r√°mom a stenou. Odpor√ļńćan√° Ň°√≠rka Ň°p√°ry je 1 aŇĺ 2,5 cm, podńĺa normy ńĆSN 74 6077 sa neodpor√ļńća v√§ńćŇ°ia Ň°√≠rka ako 4 cm. Pr√°ve spr√°vne preveden√© pripojenie stavebnej Ň°p√°ry v√Ĺrazne ovplyvŇąuje, ako okno bude tesniŇ• a ńći nebud√ļ vznikaŇ• tepeln√© mosty a pr√≠padne neskorŇ°ie probl√©my s plesŇąou. Plat√≠ z√°sada, Ňĺe Ň°p√°ry by mali byŇ• zvn√ļtra tesnejŇ°ie neŇĺ zvonku. 

Norma rozliŇ°uje v pripojovacej Ň°p√°re tri z√≥ny

VonkajŇ°√≠ uz√°ver

ZaisŇ•uje paropriepustnosŇ• (teda dif√ļziu vodnej pary z priestoru pripojovacej Ň°p√°ry do vonkajŇ°ieho prostredia) a vodotesnosŇ• (nutn√Ĺ je samozrejme vonkajŇ°√≠ parapet), norma odpor√ļńća vonkajŇ°√≠ uz√°ver oŇ°etriŇ• paropriepustnou p√°skou.

Tepelne izolańćn√° v√ĹplŇą

NajńćastejŇ°ie sa pouŇĺ√≠va polyuret√°nov√° pena, ktor√° mus√≠ Ň°p√°ru vyplniŇ• v celej Ň°√≠rke a dńļŇĺke. VhodnejŇ°ie je zvoliŇ• penu s menŇ°ou expanziou (pena tońĺko nenabobtn√°).

Vn√ļtorn√Ĺ uz√°ver

M√° za cieńĺ zabr√°niŇ• prieniku vzduŇ°nej vlhkosti z miestnosti do Ň°p√°ry, norma odpor√ļńća vn√ļtorn√Ĺ uz√°ver oŇ°etriŇ• parotesnou p√°skou.

Odpor√ļńćan√° Ň°√≠rka pripojovacej Ň°p√°ry v mm

ProfilVeńĺkosŇ• otvoru do 1,5 mVeńĺkosŇ• otvoru do 3 mVeńĺkosŇ• otvoru do 4,5 m
Plastov√Ĺ biely101525
Plastov√Ĺ in√Ĺ neŇĺ biely (ńć√≠m je profil tmavŇ°√≠, t√Ĺm b√Ĺva dilat√°cia v√§ńćŇ°ia)152030
Pri Ň°√≠rkach pripojovacej Ň°p√°ry nad 25 mm mus√≠ byŇ• preuk√°zan√° vhodnosŇ• tesniaceho materi√°lu.
Zdroj: ńĆSN 74 6077