00 €
Celkom0 €bez DPH
Pokračovať do košíka

Bezpečnostné pravidlá ovládania vnútorných žalúzií

Od roku 2014 platia európske normy, ktoré špecifikujú požiadavky na bezpečnosť a minimalizáciu rizík pri používaní vnútorných clôn s nebezpečnými slučkami a ovládacími mechanizmami (v zmysle ovládacích retiazok, šnúr).

Normy predovšetkým vymedzujú:

  • dĺžku ovládacieho mechanizmu vo vzťahu k výške výrobku,
  • nevyhnutné označenie výrobkov,
  • požadované bezpečnostné prvky (bezpečnostný držiak retiazky),
  • zodpovednosť za ich dodanie v prípade montáže vnútorných clôn s vyššie popísanými prvkami v priestoroch s výskytom detí.
Cieľom noriem je eliminovať riziko, že by sa v slučkách mohli vážne poraniť alebo dokonca uškrtiť malé deti (norma stanovuje vek 0 – 42 mesiacov).

Pokiaľ teda kupujete žalúzie do priestorov, kde sa budú vyskytovať takto malé deti, odporúčame zvoliť žalúzie so systémom pre pretrhnutie, ktorý zaistí, že sa nebezpečná slučka v priebehu postupného pôsobenia zaťaženia 6 kg alebo najneskôr do 5 sekúnd po pôsobení rozpojí bezpečnostnou spojkou (retiazka sa pretrhne).

Rovnako je obmedzená dĺžka vyťahovacej šnúry (retiazky):
a) V prípade, že nie je daná montážna výška, bude dĺžka ťahacieho lanka menšia ako alebo rovná 2/3 výšky žalúzie.
b) Ak je montážna výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ťahacieho lanka aspoň 60 cm.