00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Bezpeńćnostn√© pravidl√° ovl√°dania vn√ļtorn√Ĺch Ňĺal√ļzi√≠

Od roku 2014 platia eur√≥pske normy, ktor√© Ň°pecifikuj√ļ poŇĺiadavky na bezpeńćnosŇ• a minimaliz√°ciu riz√≠k pri pouŇĺ√≠van√≠ vn√ļtorn√Ĺch cl√īn s nebezpeńćn√Ĺmi sluńćkami a ovl√°dac√≠mi mechanizmami (v zmysle ovl√°dac√≠ch retiazok, Ň°n√ļr).

Normy predovŇ°etk√Ĺm vymedzuj√ļ:

  • dńļŇĺku ovl√°dacieho mechanizmu vo vzŇ•ahu k v√ĹŇ°ke v√Ĺrobku,
  • nevyhnutn√© oznańćenie v√Ĺrobkov,
  • poŇĺadovan√© bezpeńćnostn√© prvky (bezpeńćnostn√Ĺ drŇĺiak retiazky),
  • zodpovednosŇ• za ich dodanie v pr√≠pade mont√°Ňĺe vn√ļtorn√Ĺch cl√īn s vyŇ°Ň°ie pop√≠san√Ĺmi prvkami v priestoroch s v√Ĺskytom det√≠.
Cieńĺom noriem je eliminovaŇ• riziko, Ňĺe by sa v sluńćk√°ch mohli v√°Ňĺne poraniŇ• alebo dokonca uŇ°krtiŇ• mal√© deti (norma stanovuje vek 0 ‚Äď 42 mesiacov).

Pokiańĺ teda kupujete Ňĺal√ļzie do priestorov, kde sa bud√ļ vyskytovaŇ• takto mal√© deti, odpor√ļńćame zvoliŇ• Ňĺal√ļzie so syst√©mom pre pretrhnutie, ktor√Ĺ zaist√≠, Ňĺe sa nebezpeńćn√° sluńćka v priebehu postupn√©ho p√īsobenia zaŇ•aŇĺenia 6 kg alebo najnesk√īr do 5 sek√ļnd po p√īsoben√≠ rozpoj√≠ bezpeńćnostnou spojkou (retiazka sa pretrhne).

Rovnako je obmedzen√° dńļŇĺka vyŇ•ahovacej Ň°n√ļry (retiazky):
a) V pr√≠pade, Ňĺe nie je dan√° mont√°Ňĺna v√ĹŇ°ka, bude dńļŇĺka Ň•ahacieho lanka menŇ°ia ako alebo rovn√° 2/3 v√ĹŇ°ky Ňĺal√ļzie.
b) Ak je mont√°Ňĺna v√ĹŇ°ka Ň°pecifikovan√°, bude vzdialenosŇ• od podlahy k spodnej ńćasti Ň•ahacieho lanka aspoŇą 60 cm.