00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Aké parapety kupujete?


Pri k√ļpe nov√Ĺch plastov√Ĺch okien si m√īŇĺete objednaŇ• aj parapety. Vyr√°ba ich pre n√°s ńćesk√° firma DPLEX, ktor√° pracuje s t√Ĺmi najkvalitnejŇ°√≠mi materi√°lmi. Parapety vyhovuj√ļ vŇ°etk√Ĺm norm√°m, vyznańćuj√ļ sa dlhou ŇĺivotnosŇ•ou a spńļŇąaj√ļ n√°rońćn√© fyzik√°lno-technick√© parametre.

Pri vn√ļtorn√Ĺch parapet√°ch m√°te na v√Ĺber z dvoch variant - plastovej alebo drevotrieskovej. VonkajŇ°ie parapety s√ļ vyroben√© z hlin√≠ka a dod√°vame ich v dvoch prevedeniach: Ň•ahan√© a oh√Ĺban√©.

Vn√ļtorn√© plastov√© parapety


Vn√ļtorn√© plastov√© parapety s√ļ vyroben√© z tvrden√©ho polyvinylchloridu. Ide o rovnak√Ĺ materi√°l, ktor√Ĺ je pouŇĺit√Ĺ pri v√Ĺrobe plastov√Ĺch okien a dver√≠. M√īŇĺete si tak byŇ• ist√≠ vysokou odolnosŇ•ou proti vlhkosti. Povrch parapety je potiahnut√Ĺ plastovou dekorat√≠vnou f√≥liou, ktor√° m√° zv√ĹŇ°en√ļ odolnosŇ• proti poŇ°kriabaniu a vońći ultrafialov√©mu Ňĺiareniu. Vn√ļtri parapety je kr√≠Ňĺov√° konŇ°trukcia kom√īr, ktor√° pln√≠ funkciu v√ĹstuŇĺe a t√Ĺm dod√°va parapet√°m vysok√ļ pevnosŇ•.

PrednosŇ•ou t√Ĺchto plastov√Ĺch parapiet je odolnosŇ• proti vlhkosti a teplu, tvarov√° stabilita, vynikaj√ļca tepeln√° izol√°cia, vysok√° mechanick√° pevnosŇ•, st√°lofarebnosŇ•, jednoduch√° inŇ°tal√°cia, odolnosŇ• vońći chemik√°li√°m a moŇĺnosŇ• recykl√°cie. Zvl√°Ň°Ň• Ňĺeny urńćite priv√≠taj√ļ, Ňĺe tieto plastov√© parapety sa ńĺahko udrŇĺuj√ļ pomocou beŇĺn√Ĺch ńćistiacich prostriedkov.

Vn√ļtorn√© plastov√© parapety si m√īŇĺete zak√ļpiŇ• v Ň°√≠rkach od 155 do 500 mm a na v√Ĺber m√°te zo siedmich farebn√Ĺch preveden√≠: orech, buk, biela, Ň°ed√Ĺ mramor, winchester, antracit glatt a zlat√Ĺ dub. Aby nedoŇ°lo pri doprave a mont√°Ňĺi k poŇ°kodeniu, je povrch chr√°nen√Ĺ krycou f√≥liou.

ńéalŇ°ie technick√© parametre:
Nos parapety: Nos parapety: 40 mm, hr√ļbka 20 mm. Parapety sa dod√°vaj√ļ v cel√Ĺch tyńćiach dńļŇĺky 6 000 mm alebo form√°tovan√© na mieru podńĺa poŇĺiadavky z√°kazn√≠ka.

Farebn√© prevedenie vn√ļtorn√Ĺch plastov√Ĺch parapiet

Realiz√°cie vn√ļtorn√Ĺch plastov√Ĺch parapiet

Pozrite sa na n√°vod na mont√°Ňĺ vn√ļtorn√Ĺch plastov√Ĺch parapiet.

Vn√ļtorn√© drevotrieskov√© parapety

Vn√ļtorn√© drevotrieskov√© parapety
Ak si chcete zaobstaraŇ• do interi√©ru parapetu s vysokoodoln√Ĺm a kr√°snym rovn√Ĺm povrchom, odpor√ļńćame zvoliŇ• drevotrieskov√© parapety. Tie s√ļ vyroben√© z odolnej DTD dosky proti vlhku (drevotriesky) a na povrchu je pouŇĺit√Ĺ CPL lamin√°t, ktor√Ĺ je odoln√Ĺ vońći beŇĺn√Ĺm chemik√°li√°m a vysok√Ĺm teplot√°m. Spodn√° vrstva je potiahnut√° protiŇ•ahovou f√≥liou, ktor√° parapetu chr√°ni pred deformańćn√Ĺmi vplyvmi. Pre ukonńćenie s√ļ pouŇĺit√© plastov√© alebo naŇĺehńĺovacie krytky. Tieto drevotrieskov√© parapety charakterizuje jednoduch√° √ļdrŇĺba, mont√°Ňĺ, kr√°sny vzhńĺad, st√°lofarebnost, vysoko pevn√Ĺ povrch odoln√Ĺ vońći UV Ňĺiareniu a beŇĺn√Ĺm chemik√°li√°m.

Drevotrieskov√© parapety si m√īŇĺete k√ļpiŇ• v Ň°√≠rkach od 150 do 800 mm a na v√Ĺber m√°te zo siedmich farebn√Ĺch preveden√≠: biela, Ň°ed√Ĺ mramor, zlat√Ĺ dub, ńćereŇ°Ňąa, svetl√Ĺ dub, buk a tmav√Ĺ orech. Aby nedoŇ°lo pri doprave a mont√°Ňĺi k poŇ°kodeniu, je povrch chr√°nen√Ĺ krycou f√≥liou.

ńéalŇ°ie technick√© parametre:
Hr√ļbka: 19,8 mm
Nos parapetu: v√ĹŇ°ka 38 mm, hr√ļbka 25 mm, r√°dius 6 mm
Parapety sa dod√°vaj√ļ v cel√Ĺch tyńćiach dńļŇĺky 6 000 mm, alebo form√°tovan√© na mieru podńĺa poŇĺiadavky z√°kazn√≠ka.

Farebn√© prevedenie vn√ļtorn√Ĺch drevotrieskov√Ĺch parapiet

Pozrite sa na n√°vod na mont√°Ňĺ vn√ļtorn√Ĺch drevotrieskovych parapiet.

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety Ň•ahan√©

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety Ň•ahan√©
Pre tie najtvrdŇ°ie poveternostn√© podmienky v√°m odpor√ļńćame si zaobstaraŇ• vonkajŇ°ie Ň•ahan√© hlin√≠kov√© parapety. S√ļ vyroben√© z extrudovan√©ho hlin√≠kov√©ho profilu hr√ļbky 1,2‚Äď3,5 mm, ktor√Ĺ je povrchovo upraven√Ĺ eloxovan√≠m a lakovan√≠m. Parapety v Ň•ahanom preveden√≠ sa vyznańćuj√ļ vynikaj√ļcou pevnosŇ•ou a dlhodobou ŇĺivotnosŇ•ou. Aby nedoŇ°lo pri doprave a mont√°Ňĺi k ich poŇ°kodeniu, je povrch chr√°nen√Ĺ krycou f√≥liou. K t√Ĺmto typom vonkajŇ°√≠ch parapiet dod√°vame plastov√© a hlin√≠kov√© koncov√© krytky a skrutky s ńćiapońćkami vo farbe parapiet.

K hlin√≠kov√Ĺm parapetom o vyloŇĺen√≠ 70/90mm pon√ļka v√Ĺrobca koncov√© krytky len o rozmere 110mm. Preto je nutn√© ich zakr√°tenie.

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety Ň•ahan√© si m√īŇĺete zak√ļpiŇ• v Ň°√≠rkach od 50 do 400 mm a na v√Ĺber m√°te zo Ň°iestich farebn√Ĺch preveden√≠: biela RAL 9016, hned√° RAL 8019, elox bronz C33, anthrazit-grau RAL 7016, zlat√Ĺ dub a pr√≠rodn√Ĺ strieborn√Ĺ elox.

ńéalŇ°ie technick√© parametre:
Parapety sa dod√°vaj√ļ v cel√Ĺch tyńćiach dńļŇĺky 6 000 mm, alebo form√°tovan√© na mieru podńĺa poŇĺiadavky z√°kazn√≠ka.
Pon√ļkame i farebn√© √ļpravy podńĺa vzorkovn√≠ka RAL. Pre bliŇĺŇ°ie inform√°cie a term√≠ny dodania kontaktujte naŇ°e obchodn√© oddelenie na obchod@skladove-okna.sk.

Pozrite sa na n√°vod na mont√°Ňĺ al parapiet.

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety oh√Ĺban√©

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety oh√Ĺban√©
Ak hńĺad√°te lacnejŇ°iu variantu kvalitn√Ĺch vonkajŇ°√≠ch parapiet, zvońĺte hlin√≠kov√© parapety oh√Ĺban√©. K dispoz√≠cii s√ļ o hr√ļbke hlin√≠kov√©ho profilu 0,8 mm pre vŇ°etky vyloŇĺen√©. Povrch je vŇĺdy upraven√Ĺ striekan√≠m a lakovan√≠m. Aby nedoŇ°lo pri doprave a mont√°Ňĺi k poŇ°kodeniu, je povrch chr√°nen√Ĺ krycou f√≥liou. K t√Ĺmto typom vonkajŇ°√≠ch parapiet pon√ļkame plastov√© a hlin√≠kov√© koncov√© krytky a skrutky s ńćiapońćkami vo farbe parapiet.

K hlin√≠kov√Ĺm parapetom o vyloŇĺen√≠ 90mm pon√ļka v√Ĺrobca koncov√© krytky len o rozmere 110mm. Preto je nutn√© ich zakr√°tenie.

VonkajŇ°ie hlin√≠kov√© parapety oh√Ĺban√© si m√īŇĺete zak√ļpiŇ• v Ň°√≠rkach od 90 do 400 mm. A na v√Ĺber m√°te z piatich farebn√Ĺch preveden√≠: biela RAL 9016, hned√° RAL 8019, zlat√Ĺ dub RAL 8003, elox. bronz a anthrazit-grau RAL 7016. 

DalŇ°ie technick√© parametre:
Nos parapetu: pohńĺadov√° v√ĹŇ°ka 25 mm, zadn√Ĺ nos 25 mm, sklon: 5¬į
Parapety dod√°vame v cel√Ĺch tyńćiach maxim√°lnej dńļŇĺky 6 500 mm, alebo form√°tovan√© na mieru podńĺa poŇĺiadaviek z√°kazn√≠ka. Pon√ļkame i farebn√© √ļpravy podńĺa vzorkovn√≠ka RAL. Pre bliŇĺŇ°ie inform√°cie a term√≠ny dodania kontaktujte naŇ°e obchodn√© oddelenie na obchod@skladove-okna.sk.

҆tandardn√© prevedenie

Pozrite sa na n√°vod na mont√°Ňĺ vonkajŇ°√≠ch al parapiet.

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ