0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

InŇ°trukcie k mont√°Ňĺi parapiet

Interné parapety

Mont√°Ňĺ interi√©rov√Ĺch parapiet na pripraven√© podkladov√© l√īŇĺko

1. ZbaviŇ• podkladov√© l√īŇĺko prachu a neńćist√īt.

2. Pred uloŇĺen√≠m interi√©rovej parapety aplikovaŇ• na pripraven√© l√īŇĺko niektor√Ĺ z nasleduj√ļcich materi√°lov:
 • n√≠zkoexpanzn√ļ PUR penu (nepouŇĺ√≠vaŇ• beŇĺn√© PUR peny),
 • mont√°Ňĺne lepidlo,
 • neutr√°lny silik√≥n.
3. Na pripraven√© podkladov√© l√īŇĺko poloŇĺiŇ• interi√©rov√ļ parapetu vr√°tane plastov√Ĺch krytiek (pr√≠padne so zaŇĺehlen√Ĺm hranami):
 • DoraziŇ• parapetu k r√°mu plastov√©ho prvku (v pr√≠pade, Ňĺe plastov√Ĺ prvok je namontovan√Ĺ bez podkladov√©ho profilu).
 • Zasun√ļŇ• parapetu pod r√°m plastov√©ho prvku (v pr√≠pade, Ňĺe s√ļńćasŇ•ou namontovan√©ho plastov√©ho prvku je vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺ podkladov√Ĺ profil).

4. VyplniŇ• spoj medzi osten√≠m vn√ļtorn√Ĺch Ň°paliet a parapetou:
 • Ň°tukovou maltou v pr√≠pade, Ňĺe rozsah zapravenia je v√§ńćŇ°√≠,
 • neutr√°lnym silik√≥nom,
 • akrylov√Ĺm tmelom.

5. ZapraviŇ• spoj spodnej strany parapety a ostenia pod parapetn√Ĺm nosom:
 • Ň°tukovou maltou v pr√≠pade, Ňĺe rozsah zapravenia je v√§ńćŇ°√≠,
 • akrylov√Ĺm tmelom.
 

Mont√°Ňĺ interierov√Ĺch parapiet pri zlej pripravenosti podkladov√©ho l√īŇĺka na mont√°Ňĺ (10 ‚Äď 50 mm, v√§ńćŇ°ina pr√≠padov na stavb√°ch)

1.  S pouŇĺit√≠m bet√≥novej zmesi vytvoriŇ• parapetn√© l√īŇĺko a nechaŇ• dostatońćne zaschn√ļŇ• (podńĺa technologick√Ĺch leh√īt t√Ĺchto zmes√≠).

2.  ńéalej postupovaŇ• podńĺa bodu 1.
 

Exteriérové parapety

Mont√°Ňĺ exteri√©rov√Ĺch parapiet pri dobrej pripravenosti podkladov√©ho l√īŇĺka na mont√°Ňĺ (5 ‚Äď 10 mm)

1. ZbaviŇ• podkladov√© l√īŇĺko prachu a neńćist√īt.

2. Pred uloŇĺen√≠m exteri√©rovej parapety aplikovaŇ• na pripraven√© l√īŇĺko niektor√Ĺ z nasleduj√ļcich materi√°lov:
 • n√≠zkoexpanzn√ļ PUR penu (nepouŇĺ√≠vaŇ• beŇĺn√© PUR peny),
 • mont√°Ňĺne lepidlo,
 • neutr√°lny silik√≥n.

3. Na pripraven√© podkladov√© l√īŇĺko poloŇĺiŇ• exteri√©rov√ļ parapetu vr√°tane dilatańćn√Ĺch krytiek:
 • V pr√≠pade, Ňĺe plastov√Ĺ prvok je namontovan√Ĺ bez podkladov√©ho profilu, priskrutkovaŇ• zadn√Ĺ lem parapety k r√°mu plastov√©ho prvku tak, aby:
           ‚Äď neboli prekryt√© odvodŇąovacie otvory v r√°moch plastov√©ho prvku,
           ‚Äď nedoch√°dzalo k zatekaniu za lem parapety a r√°m plastov√©ho prvku (vyuŇĺiŇ• origin√°lne gumov√© tesnenie alebo pred naskrutkovan√≠m parapety na r√°m prvku, aplikovaŇ• neutr√°lny
              silik√≥n).
 • V pr√≠pade, Ňĺe s√ļńćasŇ•ou namontovan√©ho plastov√©ho prvku je vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺ podkladov√Ĺ profil, zasun√ļŇ• zadn√Ĺ lem parapety do dr√°Ňĺky r√°mu plastov√©ho prvku a priskrutkovaŇ• ho do podkladov√©ho profilu.

4. VyplniŇ• spoj medzi osten√≠m vonkajŇ°√≠ch Ň°paliet a dilatańćn√Ĺmi krytkami parapety:
 • Ň°tukovou maltou v pr√≠pade, Ňĺe rozsah zapravenia je v√§ńćŇ°ia,
 • neutr√°lnym silik√≥nom.

5. ZapraviŇ• spoj spodnej strany parapety a ostenia pod parapetn√Ĺm nosom:
 • neutr√°lnym silik√≥nom.
 

Mont√°Ňĺ exteri√©rov√Ĺch parapiet pri zlej pripravenosti podkladov√©ho l√īŇĺka na mont√°Ňĺ (10 ‚Äď 50 mm, v√§ńćŇ°ina pr√≠padov na stavb√°ch)

1. S pouŇĺit√≠m bet√≥novej zmesi vytvoriŇ• parapetn√© l√īŇĺko a nechaŇ• dostatońćne zaschn√ļŇ• (podńĺa technologick√Ĺch leh√īt t√Ĺchto zmes√≠).

2. ńéalej postupovaŇ• podńĺa predch√°dzaj√ļceho bodu 3. 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami