00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ak√© s√ļ typy plastov√Ĺch okien do k√ļpeńĺne?

Napriek tomu rad dom√°cnost√≠ nem√° v k√ļpeńĺni okno, je urńćite v√Ĺhodn√©, keńŹ je miestnosŇ• osvetlen√° prirodzen√Ĺm svetlom a nie ste odk√°zan√≠ vŇĺdy rozsvecovaŇ• svetlo. NavyŇ°e oknom sa d√° vetraŇ•, ńćo naozaj ocen√≠te, keńŹ je k√ļpeńĺŇąa spojen√° so z√°chodom. Skr√°tka okno do k√ļpeńĺne patr√≠, len sa pon√ļka ot√°zka: ak√© vybraŇ•?

NajbeŇĺnejŇ°ie s√ļ k√ļpeńĺŇąov√© okn√° streŇ°n√© a otv√°ravo-sklopn√©

V k√ļpeńĺni je zv√ĹŇ°en√° vlhkosŇ•, preto s√ļ najvhodnejŇ°ie okn√° z plastu. ńéalŇ°ie parametre potom uŇĺ z√°leŇĺ√≠ na preferenci√°ch dan√©ho z√°kazn√≠ka, ale vo vŇ°eobecnosti je moŇĺn√© povedaŇ•, Ňĺe najńćastejŇ°ie ńĺudia volia pre zachovanie svojho s√ļkromia do k√ļpeńĺne jednokr√≠dlov√© okn√°. Tie m√īŇĺu byŇ•:
  • fixn√© ‚Äď ide o pevn√© okn√° bez moŇĺnosti otv√°rania a i vetrania. S√ļ lacnejŇ°ie neŇĺ otv√°rateńĺn√© okn√°. Daj√ļ sa vyuŇĺiŇ• v pr√≠zemn√Ĺch k√ļpeńĺniach, kedy je moŇĺn√© okno pohodlne umyŇ• z obidvoch str√°n zo zeme. Kv√īli nemoŇĺnosti vetrania by sme ich odpor√ļńćili len do domov s rekuper√°ciou.
  • sklopn√© vetracie ‚Äď celkom nejd√ļ otvoriŇ•, ale vyklopiŇ•, ńćo b√Ĺva k vetraniu dostańćuj√ļce. B√Ĺvaj√ļ Ň°irŇ°ie, ale niŇĺŇ°ie.
  • otv√°racie a sklopn√© ‚Äď b√Ĺvaj√ļ v√§ńćŇ°ie neŇĺ v√Ĺklopn√©, rovnako Ň°irok√© a vysok√©, Ňĺiadan√Ĺ rozmer je 100 √ó 100 cm. Daj√ļ sa nielen vyklopiŇ• na ventil√°ciu, ale tieŇĺ √ļplne otvoriŇ•.
  • streŇ°n√© ‚Äď s√ļ vhodn√© do podkrovia, k√ļpeńĺŇąu veńĺmi presvetlia a id√ļ pohodlne otv√°raŇ•. Priamo do miestnost√≠ so zv√ĹŇ°enou vlhkosŇ•ou s√ļ urńćen√© plastov√© streŇ°n√© okn√° PREMIUM. S√ļ k dispoz√≠cii vo viacer√Ĺch neŇĺ desiatich rozmeroch.
Veńĺa jednokr√≠dlov√Ĺch plastov√Ĺch okien do k√ļpeńĺne u n√°s m√°me skladom, dodanie b√Ĺva do 3 dn√≠. V pr√≠pade, Ňĺe potrebujete okno in√Ĺch rozmerov alebo rozŇ°√≠ren√Ĺch parametrov (napr√≠klad s mlieńćnym sklom) objedn√°vajte cez n√°Ň° konfigur√°tor.

Pozor na pr√≠liŇ° mal√© okn√°

PretoŇĺe dnes s√ļ ńćasto k videniu i k√ļpeńĺne v√§ńćŇ°ej veńĺkosti (b√Ĺvaj√ļ tam dve um√Ĺvadl√°, sprchov√Ĺ k√ļt, vaŇąa, WC, bidet a napr√≠klad i sauna) je potom Ňĺiad√ļce tam umiestniŇ• buńŹ v√§ńćŇ°ie okno (orientovan√© napr√≠klad do z√°hrady), alebo viacero mal√Ĺch plastov√Ĺch okien. Pri okn√°ch menŇ°√≠ch rozmerov len upozorŇąujeme, Ňĺe znańćn√ļ ńćasŇ• okna tvoria r√°my, takŇĺe samotn√° plocha skla b√Ĺva mal√° a logicky cez Ňąu potom prech√°dza tieŇĺ menej svetla.