0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

On-line kalkul√°cia okien zdarma

Vieme, Ňĺe pri stavbe alebo rekonŇ°trukcii je ńćas nedostatkov√Ĺm ‚Äětovarom‚Äú, a tak sa snaŇĺ√≠me v√°m n√°kup nov√Ĺch okien ńćo najviac uńĺahńćiŇ•. Nielen Ňĺe m√°me prehńĺadne pop√≠san√© vlastnosti plastov√Ĺch okien a dver√≠, ale vńŹaka n√°Ň°mu chytr√©mu konfigur√°toru zist√≠te fin√°lnu cenu v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt (na rozdiel od mnoh√Ĺch okn√°rskych firiem, kde na cenov√ļ ponuku ńćak√°te dni i t√ĹŇĺdne).

A samozrejme on-line kalkul√°cia okien je zdarma.

Ako z√≠skate cenov√ļ ponuku plastov√Ĺch okien on-line a bez ńćakania?

  1. Vyberiete si okn√°, dvere alebo pr√≠sluŇ°enstvo z naŇ°ej ponuky a prid√°te ich do koŇ°√≠ka.
  2. V pr√≠pade otvorov√Ĺch v√Ĺpln√≠ na mieru kliknete na on-line konfigur√°tor a navol√≠te si okn√° a dvere podńĺa svojich poŇĺiadaviek. N√°sledne vybran√© vloŇĺ√≠te do koŇ°√≠ka a zvol√≠te, ńći preferujete osobn√Ĺ odber, alebo dodanie na adresu (cena za dopravu sa vypońć√≠ta podńĺa vzdialenosti od n√°Ň°ho skladu).
  3. Kliknete na tlańćidlo, Ňĺe chcete cenov√ļ ponuku poslaŇ• na e-mail.
  4. KeńŹ uvediete svoju e-mailov√ļ adresu (alebo napr√≠klad v√°Ň°ho z√°kazn√≠ka, pokiańĺ preŇą n√°kup okien zaisŇ•ujete), do e-mailovej schr√°nky v√°m pr√≠de odkaz na koŇ°√≠k (m√īŇĺete si tak objedn√°vku eŇ°te upravovaŇ•) a tieŇĺ dokument v pdf form√°te s cenovou ponukou vami zvolen√©ho tovaru.

Ako sme sńĺ√ļbili, takto z√≠skate v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt kompletn√ļ cenov√ļ ponuku, a to vr√°tane poplatku za dopravu. UpozorŇąujeme ale, Ňĺe cenov√° ponuka plat√≠ len 14 dn√≠ a v pr√≠pade skladovan√©ho tovaru negarantujeme dostupnosŇ•. Nemus√≠te maŇ• ale obavy, skladovan√Ĺ tovar pravidelne kaŇĺd√Ĺch 14 dn√≠ doplŇąujeme.

Plastov√© okn√°Plastov√© okn√° na mieruCena od 42 ‚ā¨KonfigurovaŇ•NajrozŇ°√≠renejŇ°√≠ stavebn√Ĺ prvok, ktor√Ĺ je neoddeliteńĺnou s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho domu ńći bytu.

V naŇ°om konfigur√°tore si jednoducho zostav√≠te poŇĺadovan√Ĺ typ okna od jednokr√≠dlov√©ho aŇĺ po trojkr√≠dlov√© s nadsvetl√≠kom.

Plastov√© okn√° moŇĺno sp√°jaŇ• do zost√°v, ńći objednaŇ• ich s ozdobnou medzisklennou mrieŇĺkou pod.

VńŹaka n√°Ň°mu konfigur√°tora
pozn√°te ihneńŹ cenu, ihneńŹ m√īŇĺete objednaŇ• bez zml√ļv a papierovania.
Balk√≥nov√© dvereBalk√≥nov√© dvere na mieruCena od 150 ‚ā¨KonfigurovaŇ•Balk√≥nov√© dvere sa najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠vaj√ļ pre vstup na balk√≥n, na terasu ńći z√°hradu.

Zvn√ļtra b√Ĺva Ň°tandardne kńĺuńćka a zvonku madielko. Za pr√≠platok je moŇĺn√© ich osadiŇ• aj obojstrannou kńĺuńćkou so z√°mkom alebo uzamykateńĺnou kńĺuńćkou.

VńŹaka protiprievanovej poistke, dvere drŇĺia v zatvorenej polohe aj pri pobyte na z√°hrade alebo balk√≥ne.

Na spodku balk√≥nov√Ĺch dver√≠ je Ň°tandardne plaszov√Ĺ r√°m (65mm), ktor√Ĺ je moŇĺn√© za pr√≠platok nahradiŇ• n√≠zkym hlin√≠kov√Ĺm prahom (20mm) ‚Äď teda tak√Ĺm, ktor√Ĺ sa pouŇĺ√≠va napr. pri vchodov√Ĺch dver√°ch.

Balk√≥nov√© dvere je moŇĺn√© jednoducho sp√°jaŇ• do zostavy s oknami.
Balk√≥nov√© zostavyBalk√≥nov√© zostavy na mieruCena od 215 ‚ā¨KonfigurovaŇ•Vznikaj√ļ spojen√≠m balk√≥nov√Ĺch dver√≠ a okna alebo viacer√Ĺch okien.

VńŹaka n√°Ň°mu konfigur√°toru, si m√īŇĺete rovno vybraŇ• z najńćastejŇ°√≠ch typov balk√≥nov√Ĺch zost√°v ‚Äď ihneńŹ pozn√°te cenu, ihneńŹ m√īŇĺete objednaŇ• bez zml√ļv a papierovania.
Hlavn√© vchodov√© dvereHlavn√© vchodov√© dvere na mieruCena od 663 ‚ā¨KonfigurovaŇ•MoŇĺno si vybraŇ• medzi dovn√ļtra ńći von otv√°rac√≠miVyŇ°Ň°ia bezpeńćnosŇ• (Ň°irŇ°ie dvern√© kr√≠dlo, siln√© dverov√© p√°nty, kovanie so zv√ĹŇ°enou bezpeńćnosŇ•ou).Z vonkajŇ°ej strany m√īŇĺe byŇ• osaden√° kńĺuńćka alebo madlo.PouŇĺ√≠vaj√ļ sa ako hlavn√Ĺ vstup do domu ńći in√©ho objektu.

- VyŇ°Ň°ia cena ako u vedńĺajŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dver√≠.

- MoŇĺno si vybraŇ• medzi dovn√ļtra ńći von otv√°rac√≠mi.

- Z vonkajŇ°ej strany m√īŇĺe byŇ• osaden√° kńĺuńćka alebo madlo.

- Zaruńćuj√ļ vyŇ°Ň°iu bezpeńćnosŇ• (Ň°irŇ°ie dvern√© kr√≠dlo, siln√© dverov√© p√°nty, kovanie so zv√ĹŇ°enou bezpeńćnosŇ•ou).
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvereVedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere na mieruCena od 294 ‚ā¨KonfigurovaŇ•Veńĺmi zauj√≠mav√° cena (v√Ĺrazne niŇĺŇ°ia ako u hlavn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠).MoŇĺno len vo variante dovn√ļtra otv√°rav√©.MoŇĺno len s obojstrannou kńĺuńćkou (nie je moŇĺn√© madlo z vonkajŇ°ej strany).Veńĺmi zauj√≠mav√° cena (v√Ĺrazne niŇĺŇ°ia ako pri hlavn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠).

- MoŇĺno iba vo variante dovn√ļtra otv√°rav√©.

- Je moŇĺn√© len s obojstrannou kńĺuńćkou (nie je moŇĺn√© madlo z vonkajŇ°ej strany).

- UŇĺŇ°ie kr√≠dlo ako u hlavn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠ a balk√≥nov√© p√°nty.

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere n√°jdu svoje uplatnenie napr. ako vedńĺajŇ°√≠ vchod do domu, vstup na z√°hradu, terasu, do gar√°Ňĺe a pod. Plnia funkciu beŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠.
Sklopne-posuvn√© dvereSklopne-pos√ļvn√© dvere na mieruCena od 682 ‚ā¨KonfigurovaŇ•Posuvn√© plastov√© dvere a sklopne-posuvn√© plastov√© dvere vyuŇĺijeme vŇ°ade tam, kde sa neuspokoj√≠me so Ň°tandardn√Ĺmi balk√≥nov√Ĺmi alebo franc√ļzskymi dverami a tieŇĺ vŇ°ade tam, kde potrebujeme Ň°etriŇ• miesto.

Nez√°leŇĺ√≠ na tom, ńći ide o vstup na terasu, balk√≥n alebo z√°hradu. ńĹahko a jedn√Ĺm pohybom ruky odsuniete posuvn√© kr√≠dlo, a vytvor√≠te tak s√ļvisl√© prepojenie priestoru medzi interi√©rom a exteri√©rom. Posuvn√©-sklopn√© plastov√© dvere s√ļ navyŇ°e vybaven√© moŇĺnosŇ•ou ventil√°cie (vyklopen√≠m kr√≠dla), podobne ako u beŇĺn√Ĺch okien.
Vn√ļtorn√© Ňĺal√ļzie a roletyKonfigur√°tor ŇĺaluzieKonfigurovaŇ•ParapetyKonfigur√°tor parapetyKonfigurovaŇ•

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami