0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Z√≠skali sme medzin√°rodn√Ĺ certifik√°t Ecommerce Europe Trustmark

Ohńĺadom z√≠skania certifik√°tu APEK sme v√°s uŇĺ informovali. NaŇ°a firma ale navyŇ°e uspela v certifikańćnom konan√≠ natońĺko, Ňĺe sme vńŹaka tejto certifik√°cii z√≠skali tieŇĺ moŇĺnosŇ• byŇ• s√ļńćasŇ•ou Ecommerce Europe Trustmark.
 

logo  Ecommerce Europe Trustmark

Certifik√°t Ecommerce Europe Trustmark

Asoci√°cia pre elektronick√ļ komunik√°ciu (APEK) je u n√°s uŇĺ vcelku zn√°ma, ale menej sa vie o Ecommerce Europe Trustmark. Ide o asoci√°ciu, ktor√° funguje naprieńć eur√≥pskymi Ň°t√°tmi a zaisŇ•uje ochranu spotrebiteńĺov v ńćlensk√Ĺch krajin√°ch. Aktu√°lne zdruŇĺuje po celej Eur√≥pe viac ako 25 000 online obchodov s t√Ĺm, Ňĺe viac ako 10 000 z nich m√° aj n√°rodn√Ĺ certifik√°t ‚Äď v naŇ°om pr√≠pade APEK. A je n√°m teda veńĺkou cŇ•ou, Ňĺe pr√°ve naŇ°a firma uspela v certifikańćnom konan√≠ a d√īkladn√Ĺch kontrol√°ch a z√≠skali sme tak tento rok i eur√≥psky certifik√°t.

ńĆ√≠m si m√īŇĺe byŇ• z√°kazn√≠k ist√Ĺ?

KaŇĺd√Ĺ e-shop, ktor√Ĺ obdrŇĺ√≠ spom√≠nan√Ĺ certifik√°t zaruńćuje svojim z√°kazn√≠kom:

  • uzn√°van√ļ znańćku d√īveryhodnosti
  • bezpeńćn√Ĺ n√°kup
  • e-shopy s√ļ kontinu√°lne kontrolovan√©, ńći dodrŇĺuj√ļ predpisy
  • pokiańĺ rieŇ°ite s danou firmou probl√©m a nenach√°dzate rieŇ°enie, je moŇĺn√© sa obr√°tiŇ• pr√°ve na Ecommerce Europe Trustmark

eu

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami