0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Pridali sme nov√© pr√≠sluŇ°enstvo k mont√°Ňĺi

Uvedomujeme si, Ňĺe i t√≠, ktor√≠ si pl√°nuj√ļ plastov√© okn√° a dvere namontovaŇ• svojpomocne, chc√ļ maŇ• inŇ°tal√°ciu preveden√ļ ńćo najlepŇ°ie. A tak nielen u n√°s n√°jdete podrobn√Ĺ mont√°Ňĺny n√°vod, ale pre t√Ĺch, ktor√≠ sa rozhodn√ļ pre profesion√°lny sp√īsob, ktor√Ĺ je v s√ļlade s poŇĺiadavkami ńĆSN 74 6077, m√°me novinku v ponuke okenn√© f√≥lie ‚Äď vn√ļtorn√© parotesn√© a vonkajŇ°ie paropriepustn√©. S ich pouŇĺit√≠m zaist√≠te tesnosŇ• a kvalitu tepelnej izol√°cie pripojovacej Ň°p√°ry pońćas dlhŇ°ej doby a eliminujete vznik plesne okolo okna. Okrem tesniacich p√°sov sme do ponuky pridali tieŇĺ lepidlo na paroz√°brany, s ktor√Ĺm oŇ°etr√≠te problematick√© miesta stavebn√©ho otvoru, a urńćite sa bud√ļ hodiŇ• i ńćistiace obr√ļsky, s ktor√Ĺmi odstr√°nite zvyŇ°ky silik√≥nov, polyuretanov√Ĺch pien, lepidiel a tmelov.

Mont√°Ňĺny materi√°l zoŇĺeniete i v naŇ°om sklade

Tieto nov√© produkty rovnako ako ostatn√Ĺ mont√°Ňĺny materi√°l jednoducho objedn√°te priamo v naŇ°om e-shope alebo v naŇ°om online konfigur√°tore. A ak si okn√° a dvere budete vyzdvih√°vaŇ• osobne, pred√°vame ich tieŇĺ v naŇ°om sklade v KuŇôimi.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami