0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

N√°vod (PDF) na obsluhu a √ļdrŇĺbu streŇ°n√©ho okna PREMIUM

1. Poz√≠cia zatvoren√©6. Mazanie pruŇĺ√≠n 1x rońćne mazac√≠m tukom a pred zimnou sez√≥nou oŇ°etrenie gumov√Ĺch ńćast√≠ silik√≥nov√Ĺm olejom
2. Poz√≠cia Ň°trbinov√©ho vetrania7. Regul√°cia sily otv√°rania a poz√≠cie aretovan√©ho otv√°ranie (max. 1 ot√°ńćka jednorazovo)
3. Poz√≠cia plynul√©ho otv√°rania v rozmedz√≠ 0 ‚Äď 30¬ļ8. Regul√°cia v√ĹŇ°ky poloŇĺenia kr√≠dla v r√°me
    A, B ‚Äď pr√≠tlańćn√© skrutky
    C ‚Äď regulańćn√° skrutka
4. Poz√≠cia otv√°rania aretovan√° vo 45¬ļ9. Regulańćn√© nap√§tie pruŇĺiny
5. Poz√≠cie pre um√Ĺvanie, kr√≠dlo otońćen√© o 120¬ļ 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami